Ευρωπαϊκή έγκριση σε συνδυαστική θεραπεία πρώτης γραμμής για μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του οισοφάγου

Ευρωπαϊκή έγκριση σε συνδυαστική θεραπεία πρώτης γραμμής για μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του οισοφάγου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, πρόσφατα, το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα για την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων ασθενών με μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του οισοφάγου εκ πλακωδών κυττάρων με έκφραση του PD-L1 στα καρκινικά κύτταρα ≥ 1%.

 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε αποτελέσματα από την κλινική μελέτη Φάσης 3 CheckMate -648, στο πλαίσιο της οποίας το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία κατέδειξε, στην προκαθορισμένη ενδιάμεση ανάλυση, στατιστικά σημαντικό και κλινικά ουσιαστικό όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση (OS), σε σύγκριση με τη χορήγηση χημειοθεραπείας μόνο. 
Το προφίλ ασφάλειας του συνδυασμού nivolumab με χημειοθεραπεία ήταν αντίστοιχο με το προφίλ ασφάλειας που αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες. Αποτελέσματα από τη μελέτη CheckMate -648 παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) τον Ιούνιο του 2021.

 

«Αυτή η έγκριση αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τους ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την άκρως επιθετική φύση του προχωρημένου καρκινώματος του οισοφάγου εκ πλακωδών κυττάρων», δήλωσε ο Ian M. Waxman, M.D., επικεφαλής ανάπτυξης του τμήματος καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος της Bristol Myers Squibb.
«Το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είναι μία από τις δύο συνδυαστικές θεραπείες με βάση το nivolumab που εγκρίθηκαν πρόσφατα, παρουσιάζοντας μεγαλύτερο όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση σε σύγκριση με χημειοθεραπεία μόνο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλέον περισσότερες ελπίδες για τους ασθενείς με μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του οισοφάγου εκ πλακωδών κυττάρων με έκφραση του PDL1 ≥ 1%.
Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε αυτή τη νέα θεραπευτική επιλογή στους ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκοντας να αυξήσουμε τα ποσοστά επιβίωσής τους».

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης το nivolumab σε συνδυασμό με ipilimumab για την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων ασθενών με τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου.

 

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά στη χρήση του nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, συνδυασμού με βάση φθοριοπυριμιδίνη και πλατίνα για την πρώτης γραμμής θεραπεία ενηλίκων με μη χειρουργήσιμο προχωρημένο, υποτροπιάζον ή μεταστατικό καρκίνωμα του οισοφάγου εκ πλακωδών κυττάρων με έκφραση του PD-L1 στα καρκινικά κύτταρα ≥ 1%, τόσο στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν και στη Νορβηγία.  

 

Δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μελέτης CheckMate -648 

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη CheckMate -648 περιλαμβάνουν:  

  • Συνολική επιβίωση (OS) σε συμμετέχοντες με έκφραση του PD-L1 ≥ 1%. (πρωτεύον καταληκτικό σημείο): Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 15,44 μήνες (95% Διάστημα εμπιστοσύνης [CI]: 11,93, 19,52) για τον συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία έναντι 9,07 μηνών (95% CI: 7,69, 9,95) για τη χημειοθεραπεία (Λόγος κινδύνου [HR ]= 0,54· 95% CI: 0,37, 0,80· p=< 0,0001).
  • Επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε συμμετέχοντες με έκφραση του PD-L1 ≥ 1%. (πρωτεύον καταληκτικό σημείο): Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου ήταν 6,93 μήνες (95% CI: 5,68, 8,34) για το συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία έναντι 4,44 μηνών (95% CI: 2,89, 5,82) για τη χημειοθεραπεία (HR = 0,65· 95% CI: 0,46, 0,92· p=0,0023)
  • Ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) (δευτερεύον καταληκτικό σημείο): Το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) ήταν 53,2% (95% CI: 45,1, 61,1) για το συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία έναντι 19,7% (95% CI: 13,8, 26,8) για τη χημειοθεραπεία.
  • Ασφάλεια (βάσει συγκεντρωτικών δεδομένων σε όλους τους τύπους όγκων): Η επίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών Βαθμού 3-5 ήταν 76% για το nivolumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και 62% για τη χημειοθεραπεία μόνο, ενώ το 1,4% των θανατηφόρων ανεπιθύμητων ενεργειών αποδόθηκαν στον συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας, της εμπύρετης ουδετεροπενίας, της θρόμβωσης, της πνευμονίτιδας, της διάρροιας και της νεφρικής ανεπάρκειας. Η διάμεση διάρκεια της θεραπείας ήταν 6,44 μήνες (95% CI: 5,95, 6,80) για τον συνδυασμό nivolumab με χημειοθεραπεία και 4,34 μήνες (95% CI: 4,04, 4,70) για τη χημειοθεραπεία.