ΠΙΣ: Ποια μέτρα στήριξης για το προσωπικό του ΕΣΥ ζητά από υπουργείο Υγείας

ΠΙΣ: Ποια μέτρα στήριξης για το προσωπικό του ΕΣΥ ζητά από υπουργείο Υγείας

Σειρά μέτρων για τη στήριξη του ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ που μάχεται καθημερινά με την επιδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας, ζήτησε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) με επιστολή του στον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Μεταξύ άλλων, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) ζητά να χορηγηθεί επίδομα πανδημίας σε όλους τους υπηρετούντες ιατρούς στα νοσοκομεία, αναμόρφωση του μισθολογίου των νοσοκομειακών ιατρών, δεδομένου ότι οι αποδοχές των Ελλήνων ιατρών υπολείπονται σημαντικά των ιατρών των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και άμεση αποκατάσταση των επικουρικών ιατρών του ΕΣΥ.

Ο ΠΙΣ ζήτησε από τον υπουργό Υγείας όσο η πανδημία βρίσκεται στο δυσκολότερο σημείο της και το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει τη μέγιστη πίεση από ιδρύσεώς του, να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ιατρικό προσωπικό.

Αναλυτικά ο ΠΙΣ ζήτησε από τον υπουργό Υγείας:

1)         Χορήγηση  επιδόματος πανδημίας σε όλους τους υπηρετούντες ιατρούς στα νοσοκομεία, προσαυξημένο, αναλόγως θέσεως και καθηκόντων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιατροί που προσφέρουν ίδιο έργο, θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης έμπρακτης αναγνώρισης.

2)         Άμεση αποκατάσταση των επικουρικών ιατρών, οι οποίοι βρίσκονται στη μάχη μέσω ενός στρεβλού συστήματος, το οποίο μελλοντικά θα πρέπει να τερματισθεί. Στην παρούσα φάση όμως, θα πρέπει να αναιρεθεί κάθε επαγγελματική ανασφάλεια των συναδέλφων αυτών. Για την εξέλιξή τους σε μόνιμες θέσεις, οι συνάδελφοι που υπηρετούν ως επικουρικοί όπως και όσοι υπηρετήσουν με συμβάσεις περιορισμένου χρόνου κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα πρέπει να τυγχάνουν πενταπλάσιας αναγνώρισης του χρόνου εργασίας τους, ως προϋπηρεσία.

3)         Οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε αναμονή για ειδίκευση στις ειδικότητες αιχμής, είναι χρήσιμο να προσκληθούν και να αναλάβουν υπηρεσία τώρα, καθώς ο όγκος εργασίας αυτήν τη στιγμή στα τμήματα, επιτρέπει και επιβάλλει την απασχόληση περισσότερων ειδικευόμενων.

4)         Οι ειδικοί συνάδελφοι που υπηρετούν σε αγροτικά ως υποψήφιοι για τις εξετάσεις λήψης τίτλου ειδικότητας, θα πρέπει να αποσπαστούν άμεσα, στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα, για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι η υποχρέωση του αγροτικού πρέπει να αποδεσμευτεί από τη διαδικασία λήψης τίτλου ειδικότητας και να μην αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις.

5)         Οι διορισμοί κριθέντων ιατρών για μόνιμες θέσεις του ΕΣΥ, θα πρέπει να εκτελεστούν αστραπιαία. Επίσης, οι κρίσεις των προκηρυχθέντων θέσεων θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα. Αυτό αφορά τόσο σε θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, όσο σε θέσεις που πρέπει να προκηρυχθούν για την κάλυψη νέων αναγκών.

6)         Η αναμόρφωση του μισθολογίου των νοσοκομειακών ιατρών είναι επιβεβλημένη, καθώς οι Έλληνες ιατροί λαμβάνουν από τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύγκριση με χώρες όπως η Ρουμανία, Κύπρος και η Μάλτα προκαλεί θλίψη και αποτελεί αντικίνητρο για την προσέλκυση συναδέλφων. Η έναρξη διαλόγου για το θέμα αυτό σήμερα, είναι απολύτως αναγκαία.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, πριν την πανδημία, είχε επισημάνει την ανάγκη συνολικής αναμόρφωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ανάγκη, η οποία παραμένει και γίνεται σαφέστερη στις μέρες μας. Αντιλαμβανόμενοι όμως ότι, η συνολικά απαιτούμενη μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εν μέσω κρίσεως, προκρίνουμε ως αναγκαία τα παραπάνω μέτρα άμεσης ενίσχυσης του συστήματος.