ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Την ικανοποίηση ενός παγίου αιτήματός τους βλέπουν οι φαρμακοποιοί στη δημιουργία κεντρικού registry φαρμάκων

Την ικανοποίηση ενός παγίου αιτήματός τους βλέπουν οι φαρμακοποιοί στη δημιουργία κεντρικού registry φαρμάκων

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Η δημιουργία Εθνικού κεντρικού καταλόγου φαρμάκων θα τεθεί προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Η Ελλάδα σήμερα δεν έχει ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φαρμάκων. Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Φαρμάκων έχει δρομολογηθεί, βάσει μελέτης που έχει εκπονηθεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.  Στόχος της προσπάθειας είναι από τις τρείς βάσεις δεδομένων, του ΕΟΦ, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ να δημιουργηθεί μία κοινή βάση για όλους τους φορείς.

Την κίνηση αυτή χαιρέτησε η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με έγγραφό που απέστειλε προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Γιώργο Γιαννόπουλο σημειώνοντας ότι αποτελούσε πάγιο αίτημα των νοσοκομειακών φαρμακοποιών.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας,

Η Π.Ε.Φ.Ν.Ι. χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την δημιουργία Εθνικού κεντρικού καταλόγου φαρμακευτικών σκευασμάτων και την ύπαρξη κεντρικής πηγής πληροφόρησης για το φάρμακο εν γένει.

Το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε διαχρονικά αίτημα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών σε συνδυασμό με την δημιουργία κοινού συστήματος  ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τους νοσηλευόμενους θεωρούμε  ότι αποτελούν σημαντικές δικλείδες ασφαλείας για την φαρμακευτική φροντίδα, την ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων, τα registries καθώς και για την ορθολογική οικονομική διαχείριση των ακριβών  και εξειδικευμένων φαρμάκων που διακινούνται προς χρήση των ασθενών που εξυπηρετούνται από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

Η λειτουργία ενιαίας πλατφόρμας επιστημονικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το φάρμακο, θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο σωστής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων, των λειτουργών υγείας και των ασθενών, προσφέροντας σημαντικά οφέλη προς την κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών και αποδοτικών υπηρεσιών υγείας. 

Με βάση την επιστημονική μας εξειδίκευση, την εμπεριστατωμένη κλινική εμπειρία και τη γνώση των διεθνών προτύπων που διαθέτουμε, οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε σε όποιο σημείο του έργου κρίνεται αναγκαίο».

Και για τους φαρμακοποιούς της κοινότητας η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας θα σημάνει, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο DailyPharmaNews κ. Γιάννης Δαγρές, μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου «πολύ μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα μας και πολύ καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αυτός ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση η οποία ευελπιστούμε ότι θα αγκαλιάσει όλους τους φορείς της πολιτείας και του συστήματος υγείας οι οποίοι ασχολούνται με την τροφοδοσία του πληθυσμού, είναι κάτι που περιμέναμε χρόνια και θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο φάρμακο».