NEA

Συνέχεια στο σίριαλ του διοικητή με τα 4 πλαστά πτυχία για παράνομη σύμβαση του κυλικείου του νοσοκομείου

Συνέχεια στο σίριαλ του διοικητή με τα 4 πλαστά πτυχία για παράνομη σύμβαση του κυλικείου του νοσοκομείου

Μετά το πρώτο πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τα τέσσερα πλαστά πτυχία του Δημήτρη Μπούτου, νέα στοιχεία και δεύτερο πόρισμα ρίχνουν φως σε παράβαση καθήκοντος που αφορά στη μίσθωση του κυλικείου στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του prototheme.gr, εκτός από τα τέσσερα πλαστά πτυχία, ο τέως διοικητής του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, Δημήτρης Μπούτος, θα έρθει αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και για τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του συγκεκριμένου νοσοκομείου, με απευθείας ανάθεση για 16 χρόνια, και μάλιστα χωρίς την είσπραξη οφειλών του μισθωτή προς το Γ.Κ. Νίκαιας ύψους 232.045 ευρώ.

Σύμφωνα με δεύτερο, νέο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), ο κ. Μπούτος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος για τη μίσθωση του κυλικείου. Ο τέως διοικητής κατηγορείται για πράξεις και παραλείψεις του που ζημίωσαν το νοσοκομείο, αφού όχι μόνο δεν εισέπραξε τις οφειλές του μισθωτή, αλλά αντιθέτως με την παραχώρηση του κυλικείου αποδέχτηκε απαιτήσεις εις βάρος του νοσοκομείου, της τάξης των 323.759 ευρώ, τις οποίες οι επιθεωρητές θεωρούν εντελώς αβάσιμες.

Το 63σέλιδο πόρισμα έχει διαβιβαστεί ήδη στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ γνώση έχουν λάβει ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο υπουργός Οικονομικών. Σύμφωνα με το ΣΕΕΔΔ, ο κ. Μπούτος υπέγραψε τον Ιούνιο του 2018 τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου του Γενικού Κρατικού Νίκαιας μέχρι το 2034 κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων. Η παραχώρηση του κυλικείου έγινε χωρίς διαγωνισμό και έγκριση του υπουργείου, με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα και ευνοϊκότερους όρους για το μισθωτή. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι ο διοικητής του νοσοκομείου δεν προχώρησε, ως όφειλε από το νόμο, στην είσπραξη των οφειλών του μισθωτή προς το νοσοκομείο ύψους 232.045 ευρώ. 


Ειδικότερα, όπως περιγράφεται στο πόρισμα, το 2001 και ύστερα από διαγωνισμό υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του νοσοκομείου και εταιρείας εστίασης για την παραχώρηση τμήματος 400 τ.μ. περίπου εντός του προαύλιου χώρου της μονάδας για τη δημιουργία και λειτουργία εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου, ανθοπωλείου και κυλικείου. Η διάρκεια της σύμβασης ήταν 12ετής, με τη λήξη της να καθορίζεται τον Απρίλιο του 2014, ενώ προβλεπόταν δυνατότητα παράτασής της για 6 χρόνια με τους ίδιους όρους έως τον Απρίλιο του 2020. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, όμως, «δύο χρόνια περίπου πριν από τη λήξη του ως άνω χρόνου παράτασης και συγκεκριμένα στις 20/6/2018, υπεγράφη σύμβαση παράτασης-τροποποίησης της εν λόγω μίσθωσης μεταξύ του νοσοκομείου και του μισθωτή με την επωνυμία Ν.Α. & Ι. ΣΙΑ ΕΠΕ (χωρίς να υφίσταται σχετική πρόβλεψη για επιπλέον παράταση)».

 Το δεύτερο πόρισμα-κόλαφος για το διοικητή 

Με βάση νέο πόρισμα των Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) που δημοσιεύει το «ΘΕΜΑ», ο κ. Μπούτος παραπέμπεται και για παράβαση καθήκοντος, αυτή τη φορά για τη μίσθωση του κυλικείου του Γ.Κ. Νίκαιας

 

«Υπέγραψε την ως άνω σύμβαση μίσθωσης του μεγάλου κυλικείου του νοσοκομείου, κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, [...] ενέργεια με την οποία: α) παραχωρήθηκε το μεγάλο κυλικείο του νοσοκομείου -χωρίς διαγωνισμό και έγκριση του υπουργείου- για δεκατέσσερα (14) επιπλέον έτη, με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα και ευνοϊκότερους όρους για το μισθωτή και β) αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για λογαριασμό του νοσοκομείου, ύψους τουλάχιστον 323.759 ευρώ»


Οι λεπτομέρειες της ευνοϊκής παράτασης της σύμβασης

 

Η διάρκεια της παράτασης ορίστηκε οκταετής «αρχόμενη από τη λήξη της πρώτης 6ετούς παράτασης (ήτοι η παράταση ορίστηκε να αρχίζει από 12/4/2020 και να λήγει την 11η Αυγούστου 2028), με μονομερές δικαίωμα του αναδόχου για δυνατότητα παράτασης για επιπλέον έτη με τους ίδιους όρους, ήτοι έως τις 11/4/2034». Με τη συγκεκριμένη παράταση τροποποιήθηκαν ουσιώδεις συμβατικοί όροι, ενώ ενσωματώθηκαν και νέοι, οι οποίοι δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. Μεταξύ αυτών, η μείωση του μισθώματος από 13.307,25 ευρώ σε 11.075,58 ευρώ τον μήνα και η διατήρηση του σταθερού για 3 χρόνια. Είχε προηγηθεί η συγκρότηση από τον κ. Μπούτο 4μελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης, «η οποία δεν προβλέπεται θεσμικά», με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση και διευθέτηση προβλημάτων που είχαν προκύψει με τη μίσθωση του κυλικείου, αφού ο μισθωτής, που δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα, είχε εγείρει και αναδρομικές αξιώσεις. 

Στο πρακτικό της επιτροπής αυτής, το οποίο υπογράφεται και από τον τέως διοικητή, καταγράφεται εξωδικαστικός υπολογισμός των ποσών αυτών ώστε να γίνει συμψηφισμός των «οφειλών του μισθωτή προς το νοσοκομείο, συνολικού ύψους 232.045 ευρώ (96.595,58 ευρώ από μη καταβληθέντα μισθώματα και 135.450 ευρώ από καταναλώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κυρίως ηλεκτρικού ρεύματος), με επικαλούμενες απαιτήσεις του μισθωτή έναντι του νοσοκομείου ποσού 323.759 ευρώ (λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων που πραγματικά υφίστανται και είναι κτισμένα και τα οποία ανέρχονται σε 333 τ.μ. και εκείνων που προβλέπονται στην οικοδομική άδεια και είναι 385 τ.μ.)». 

 

Όπως προέκυψε, όμως, κατά την εξέταση από το ΣΕΕΔΔ προσώπων που συμμετείχαν στην επιτροπή αυτή, «η συμμετοχή των μελών (του προσωπικού) στις σχετικές συζητήσεις ήταν άτυπη, δεν παρασχέθηκε στα μέλη φάκελος της υπόθεσης, το πρακτικό συντάχθηκε από τον διοικητή, στο πρακτικό δεν καταγράφηκε πρόταση ή αποδοχή αυτής (αλλά απλή αποτύπωση των συζητηθέντων μεταξύ διοικητή-δικηγόρου και των εκπροσώπων της μισθώτριας εταιρείας), η βασιμότητα των αξιώσεων του μισθωτή κατά του Δημοσίου δεν εξετάστηκε από τα μέλη αλλά υπήρξε σχετική διαβεβαίωση από τον διοικητή (και τον συνεργαζόμενο δικηγόρο) της όλης διαδικασίας. Περαιτέρω, τα εξετασθέντα μέλη δήλωσαν ότι θεωρούν ότι δεν προβλέπεται θεσμικά η συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης οφειλών, αλλά συμμετείχαν στις συζητήσεις και υπέγραψαν το έγγραφο που τους δόθηκε από το γραφείο διοικητή προς υπογραφή με την πεποίθηση ότι συμμετείχαν σε ομάδα εργασίας». 

Με βάση όλα τα παραπάνω το ΣΕΕΔΔ ζητά από τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, να παραπέμψει στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο τον κ. Μπούτο με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος «κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 1Β του Ν. 3528/2007, ως ισχύει, διότι «στις 20/6/2018 με την ιδιότητά του ως διοικητή του ΓΝΠΝ-“ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”/ΓΝΔΑ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”, υπέγραψε την ως άνω σύμβαση μίσθωσης του μεγάλου κυλικείου του νοσοκομείου, κατά παράβαση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, παρά τις έγγραφες αντιρρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, ενέργεια με την οποία: α) παραχωρήθηκε το μεγάλο κυλικείο του νοσοκομείου - χωρίς διαγωνισμό και έγκριση του υπουργείου για δεκατέσσερα (14) επιπλέον έτη, με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα και ευνοϊκότερους όρους για τον μισθωτή και β) αναλήφθηκαν υποχρεώσεις για λογαριασμό του νοσοκομείου, ύψους τουλάχιστον 323.759 ευρώ, ως ομοίως στην παρούσα Έκθεση εμπεριστατωμένα αναλύεται (και ενόσω δεν προκύπτουν προηγούμενες ενέργειες του ανωτέρω για την επιβολή των εκ της νομοθεσίας προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης των οφειλών του μισθωτή, ποσού τουλάχιστον 232.045 ευρώ έως και τις 31/12/2017, μέσω ΚΕΔΕ για τη διασφάλιση των εσόδων του νοσοκομείου)».