ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Σημαντική εξέλιξη για τους φαρμακοποιούς! Τους αναγνωρίστηκε η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

Σημαντική εξέλιξη για τους φαρμακοποιούς!  Τους αναγνωρίστηκε η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας

Ποια τα αιτήματα των φαρμακοποιών που ικανοποιούνται με τη σχετική τροπολογία και τι ακριβώς αναφέρεται σε αυτήν

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Επιβεβαιώθηκε πλήρως το ρεπορτάζ του DailyPharmaNews στις 27 Φεβρουαρίου (δες εδώ) που αναφερόταν στην πρόθεσή του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού να εισάγει στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται από τις 19 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και θα τεθεί την Πέμπτη προς ψήφιση στη Βουλή, τροπολογία που να ρυθμίζει κάποια σημαντικά ζητήματα για τους φαρμακοποιούς.   

Η τροπολογία αυτή, έστω και στο παρά πέντε και ενώ πολλοί φαρμακοποιοί πίστευαν ότι τελικά δεν θα έρθει, μπήκε στο πολυνομοσχέδιο το απόγευμα της Τρίτης (5 Μαρτίου) και έφερε χαμόγελα και ικανοποίηση καθώς μεταξύ των άλλων αναγνωρίζει στον φαρμακοποιό τη δυνατότητα να διενεργεί εποχικό εμβολιασμό και να χορηγεί αντιτετανικό ορό στους πολίτες.

Πρόκειται για ένα διαχρονικό αίτημα του κλάδου το οποίο ανοίγει το δρόμο στο μέλλον που ήδη είναι πραγματικότητα σε πολλές προηγμένες υγειονομικά χώρες του κόσμου.

 

Ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός πήρε την απόφαση να διαβεί τον Ρουβίκωνα και να βάλει τέλος στην τραγελαφική κατάσταση που επικρατούσε μέχρι σήμερα όπου η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών εμβολιάζονται στα φαρμακεία για τη γρίπη από τον φαρμακοποιό αλλά η πράξη αυτή κατά το νόμο είναι παράνομη. Σε αυτό βεβαίως βοήθησε και το γεγονός ότι και η Νέα Δημοκρατία στο κυβερνητικό της πρόγραμμα για την Υγεία υποσχέθηκε καθιέρωση φαρμακευτικών υπηρεσιών μετά από την ανάλογη εκπαίδευση (π.χ. εμβολιασμός). Μάλιστα ο κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης Επικεφαλής της θεματικής ενότητας «Αλληλεγγύη» της Γραμματείας Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι «θα καθιερώσουμε εμβολιαστικές υπηρεσίες όπως είναι οι εμβολιασμοί και οι αντιτετανικοί οροί» επισημαίνοντας ότι «σήμερα δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο».

Αυτό ουσιαστικά προβλέπει η πρώτη παράγραφος του άρθρου «Ρυθμίσεις Φαρμακείων και Ζητημάτων Δημόσιας Υγείας».

Αναφέρει:

  1. Επιτρέπεται στα ιδιωτικά φαρμακεία, στα πλαίσια της λειτουργίας τους ως Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο αδειούχος φαρμακοποιός να προβαίνει στη διενέργεια εποχικού εμβολιασμού και στην χορήγηση ανττετανικού ορού στους πολίτες, ύστερα από σχετική πιστοποίηση. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθορίζονται ειδικότερα οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία της προαναφερόμενης πιστοποίησης.

Αυτό σημαίνει ότι όλο το βάρος πλέον –όπως άλλωστε είχαμε προβλέψει- θα πέσει πάνω στον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πιστοποίησης και εκεί είναι που θα πρέπει πλέον να δουλέψει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με στόχο της έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Στο εν λόγω άρθρο όμως περιλαμβάνονται και άλλες δύο σημαντικές ρυθμίσεις για τους φαρμακοποιούς.

Η πρώτη αφορά  την αποζημίωση των δέκα φαρμακοποιών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2017 στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής και στο νησί της Σύμης.

Η σχετική παράγραφος του άρθρου αναφέρει:

  1. Σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, που αφορούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορεί να αποδίδεται η νόμιμη αποζημίωση στους συμβεβλημένους παρόχους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για την δαπάνη των χορηγηθέντων προς τους δικαιούχους περίθαλψης φαρμάκων και ειδών, ακόμη και εάν δεν υφίστανται τα απαιτούμενα πρωτότυπα παρασταστικά, είτε διότι έχουν απωλεσθεί είτε διότι έχουν καταστραφεί συνεπεία της ανωτέρω φυσικής καταστροφής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, ρυθμίζονται ειδικότερα η διαδικασία, οι όροι, τα στοιχεία ή έγγραφα που θα υποβάλλονται, εκ των οποίων θα μπορεί η προαναφερόμενη δαπάνη και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η οποία ισχύει για τις φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Φαρμακευτικών Συλλόγων και τη δυνατότητα ύπαρξης δικαστή σε αυτά.

Αναφέρεται σχετικά:

  1. Το άρθρο 63 του ν. 3601/1928 (Α’119) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην έδρα του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα ,μέλη κάθε Περιφέρειας της χώρας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), και με την επιφύλαξη της παρ. 2 ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, συνίσταται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών συλλόγων και το οποίο συγκροτείται:

Α. Από έναν εν ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη κάθε Περιφέρειας, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζόμενου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως τους ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Β. Από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου με τα περισσότερα μέλη που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Γ. από τρία (3) μέλη – φαρμακοποιούς, με τους αναπληρωματικούς τους, που προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους, εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου προσόντα και εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες για την εκλογή της διοίκησής τους. Η παραπάνω εκλογή των τριών μελών με τους αναπληρωματικούς τους ενεργείται ως εξής: Στις περιφέρειες που λειτουργούν περισσότεροι από τέσσερις (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος. Στις περιφέρειες που λειτουργούν τρεις (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο. Στις περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο (2) μέλη και δεύτερος ένα (1) μέλος.

  1. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια, αποτελούμενα από πέντε μέλη, ως εξής: Ι) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες: α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νότιου Τομέα Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής (άρθρο 3 παρ. 3περίπτωση Θ’ του Ν. 3852/2010) και ΙΙ) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων (άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση Θ’ του Ν. 3852/2010). ΙΙΙ) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται: α) Από έναν εν ενεργεία Δικαστή, και τον αναπληρωτή του, εκ των υπηρετούντων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζόμενου από το Τριμελές Συμβούλιο Διοίκησης ή τον Προϊστάμενο του Διοικητικού Πρωτοδικείου κατόπιν αιτήσεως του ως άνω Φαρμακευτικού Συλλόγου, β) από τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου (και το νόμιμο αναπληρωτή του), και γ) από τρία (3) μέλη κάθε Συλλόγου, με τους αναπληρωματικούς τους, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκησή τους.
  2. α) Χρέη Γραμματέα και πρακτικογράφου εκτελεί ένα από τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκ περιτροπής, που εκλέγεται από την ολομέλειά του, με απόλυτη πλειοψηφία.

β) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα.

γ) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας η απόφαση είναι υπέρ του πειθαρχικά διωκόμενου.

  1. Το από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1384/1938 (Α’ 362), προβλεπόμενο παράβολο για την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται στο ποσό των (500) ευρώ και κατατίθεται στο Φαρμακευτικό Σύλλογο της έδρας της περιφέρειας όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το παράβολο επιστρέφεται στον ασκήσαντα την έφεση, αν αθωωθεί, και καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου, αν απορριφθεί.
  2. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους.»
  3. Τα υφιστάμενα έως την δημοσίευση του παρόντος Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων ανασυγκροτούνται με την προβλεπόμενη στις παρ. 3 του παρόντος σύνθεση, δηλ. με έναν εν ενεργεία Δικαστή, κατά τα ανωτέρω, ως Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τον αντίστοιχο Πρόεδρο του φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί Πειθαρχικό, με τους νόμιμο αναπληρωτή του ως μέλος και τα αιρετά μέλη οι οποίοι έχουν ήδη εκλεγεί για την συμμετοχή σε πειθαρχικά συμβούλια, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους έως την λήξη της θητείας τους. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις διαβιβάζονται άμεσα στα συγκροτηθέντα ως άνω Πειθαρχικά Συμβούλια.

Τέλος η ρύθμιση που αφορά την επέκταση του ελέγχου των συνταγών με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο για ένα χρόνο ακόμη, έτσι ώστε να ετοιμαστεί το σχέδιο ελέγχου μετά από συνεργασία και θεσμική διαβούλευση έχει ήδη περάσει ως τροπολογία σε νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

 

Γιάννης Τσικανδηλάκης: Ένα πρώτο βήμα, χρειάζεται όμως προσοχή να μη γίνει μπούμερανγκ

 

Σε ό,τι αφορά την πιο σημαντική για τον κλάδο τροπολογία που αφορά την επίσημη αναγνώριση της δυνατότητας των φαρμακοποιών να παρέχουν υπηρεσίες όπως ο εποχικός εμβολιασμός μέσα στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μίλησε στο DailyPharmaNews o πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Γιάννης Τσικανδηλάκης.

Όπως είπε ο κ. Τσικανδηλάκης «είναι ένα πρώτο βήμα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιστέψαμε ότι το φαρμακείο είναι βασικός πυλώνας στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και ήταν αρκετοί αυτοί που το πιστέψανε και σε επίπεδο ατομικό και σε επίπεδο συλλογικό. Είναι μία συλλογική επιτυχία του κλάδου η οποία όμως χωρίς την κατάλληλη αντιμετώπιση, χωρίς την κατάλληλη επεξεργασία που πρέπει να γίνει από την πλευρά των Συλλόγων και πάνω απ’ όλα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου να εκπαιδεύσει τους συναδέλφους, να τους πιστοποιήσει -όσους θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στο κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας- δεν θα μείνει τίποτε άλλο παρά απλά μία αναφορά σ’ έναν νόμο που πέρασε το κατώφλι της βουλής χθες το βράδυ και που εάν συμβεί αυτό, μπορεί να μείνει έτσι στα χαρτιά. Το ξαναλέω. Χωρίς πιστοποίηση, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τις κατάλληλες ενέργειες μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ σε εμάς».