ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Νέο Προεδρείο στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Νέο Προεδρείο στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δ.Σ. του ΠΦΣ μετά την ανασυγκρότησή του έχει ως εξής :

Απόστολος Βαλτάς                            : Πρόεδρος

Αθανάσιος Παπαθανάσης                : Α΄ Αντιπρόεδρος

Σεραφείμ Ζήκας                                  : B’ Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Τσαπέκος                        :  Γ’ Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Κούβαρης                   : Γεν. Γραμματέας

Στυλιανός   Καλογερόπουλος            : Tαμίας

Ιωάννης Παπαπούλιος                        : Αναπλ. Γραμματέας

και  μέλη  οι : Κυριάκος  Θεοδοσιάδης Πολυχρόνης Συμεωνίδης, Ηλίας Χαλιγιάννης, Ιωάννης Δαγρές, Πέτρος Ραράκος, Ιωάννης Χαλιγιάννης , Ιωάννης Καβαλάρης και Ευγενία Μαυρίδου.