ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πολλαπλή Σκλήρυνση: Ευρωπαϊκή έγκριση της θεραπείας για παιδιά και εφήβους

Πολλαπλή Σκλήρυνση: Ευρωπαϊκή έγκριση της θεραπείας για παιδιά και εφήβους

H Novartis ανακοινώνει την έγκριση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της φινγκολιμόδης για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων 10 έως 17 ετών με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS), καθιστώντας την έτσι την πρώτη και μοναδική από του στόματος τροποποιητική της νόσου θεραπεία για τους ασθενείς αυτούς στην Ευρώπη.

 

 

Είναι πολύ σημαντική η ανάγκη για μια αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε αυτόν το νεαρό πληθυσμό που πάσχει από ΠΣ, καθώς παρουσιάζει δύο έως τρεις φορές περισσότερες υποτροπές από τους ενήλικες, οι οποίες οδηγούν συχνά σε βαρύτερη πρόγνωση και νωρίτερη μη αναστρέψιμη αναπηρία σε σύγκριση με την ΠΣ των ενηλίκων.

 

Η μελέτη PARADIGMS

 

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται στη μελέτη PARADIGMS, μια κλινική μελέτη ορόσημο Φάσης III στην ΠΣ, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 17 ετών.

 

Στη μελέτη συμμετείχαν 215 παιδιά και έφηβοι με ΠΣ (σε 80 κέντρα σε 25 χώρες), ηλικίας από 10 έως κάτω των 18 ετών, με βαθμολογία στη Διευρυμένη Κλίμακα Κατάστασης Αναπηρίας (EDSS) από 0 έως 5,5. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν από του στόματος φινγκολιμόδη άπαξ ημερησίως (0,5 mg ή 0,25 mg, ανάλογα με το σωματικό βάρος των ασθενών) ή ενδομυϊκή χορήγηση ιντερφερόνης β-1α άπαξ εβδομαδιαίως.


Τα αποτελέσματα από τη διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη της φινγκολιμόδης έναντι της ιντερφερόνης βήτα-1α δείχνουν ότι η φινγκολιμόδη μείωσε σημαντικά τον ετησιοποιημένο ρυθμό υποτροπών κατά 82% (σε σύγκριση με την ιντερφερόνη βήτα-1α, p<0,001) και 85,7% των ασθενών που έλαβαν φινγκολιμόδη ήταν ελεύθεροι υποτροπών έως και στους 24 μήνες, έναντι 38,8% των ασθενών που ακολούθησαν θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1α (p<0,001). Οι ασθενείς που έλαβαν αγωγή με φινγκολιμόδη εμφάνισαν επίσης 77% μείωση του κινδύνου εξέλιξης της αναπηρίας, σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν ιντερφερόνη βήτα-1α.

Επιπλέον, μείωσε σημαντικά τον αριθμό νέων ή προσφάτως διευρυμένων σε μέγεθος T2 εστιών κατά 53% (σε σύγκριση με την ιντερφερόνη βήτα-1α, p<0,001) για έως και 24 μήνες και τον ετησιοποιημένο ρυθμό απώλειας εγκεφαλικού όγκου  (εγκεφαλική ατροφία) κατά 40% (σε σύγκριση με την ιντερφερόνη βήτα-1α, p=0,014).

 

Τα πλήρη δεδομένα από την PARADIGMS -που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τη Διεθνή Ομάδα Μελέτης για την Παιδιατρική Πολλαπλή Σκλήρυνση- δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine τον Σεπτέμβριο του 2018. 

 

«Ελπίζουμε αυτό να είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη περισσότερων θεραπευτικών επιλογών για τα παιδιά και τους εφήβους με ΠΣ», δήλωσε ο Pedro Carrascal, Πρόεδρος του European Multiple Sclerosis Platform. «Οι νεαροί ασθενείς που πάσχουν από ΠΣ  έχουν συχνά πιο σοβαρό αντίκτυπο στη ζωής τους. Η σημερινή έγκριση παρέχει την ευκαιρία ενός καλύτερου μέλλοντος για αυτούς και τις οικογένειές τους».

 

«Η ΠΣ πρώιμης έναρξης μπορεί να έχει καταστροφικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των παιδιών και των εφήβων, όπως η προσέλευση στο σχολείο και ο χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους», δήλωσε ο Paul Hudson, Chief Executive Officer, Novartis Pharmaceuticals. «Αποστολή μας είναι να αλλάξουμε την πορεία της ΠΣ, όπως κάνουμε από την αρχική έγκριση της θεραπείας το 2011, και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εξαλείψουμε την ΠΣ».

 

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ισχύει και για τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.
Η φινγκολιμόδη αρχικά εγκρίθηκε για ενήλικες ασθενείς ηλικίας 18 ετών και άνω με την υποτροπιάζουσα μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Η φινγκολιμόδη έλαβε έγκριση από τον FDA για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων 10 ετών και άνω με ΠΣ στις 11 Μαΐου 2018.

 

Η πολλαπλή σκλήρυνση

 

Είναι μια χρόνια νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) που διαταράσσει τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, των οπτικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού, μέσω της φλεγμονής και της απώλειας νευρικού ιστού.
Στους ενήλικες, υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ΠΣ:

  • η Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα ΠΣ (RRMS),
  • η Δευτεροπαθώς Προϊούσα ΠΣ (SPMS) και
  • η Πρωτοπαθώς Προϊούσα ΠΣ (PPMS).

Περίπου 85% των ανθρώπων με ΠΣ πάσχουν από Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα ΠΣ, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στον υγιή νευρικό ιστό.
Στα παιδιά, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις (περίπου 98%) εμφανίζεται με τη μορφή της RRMS.

 

Η Novartis στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
Το χαρτοφυλάκιο της Novartis για την ΠΣ περιλαμβάνει τη φινγκολιμόδη, έναν τροποποιητή των S1P Υποδοχέων, η οποία ενδείκνυται για τις υποτροπιάζουσες μορφές της ΠΣ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η φινγκολιμόδη είναι η πρώτη τροποποιητική της νόσου θεραπεία που έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία των παιδιών και των εφήβων ηλικίας από 10 έως κάτω των 18 ετών με υποτροπιάζουσα μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης (RMS).

 

Στα υπό έρευνα φαρμακευτικά προϊόντα, περιλαμβάνεται η σιπονιμόδη (BAF312). Η σιπονιμόδη είναι ένας υπό έρευνα, εκλεκτικός τροποποιητής ειδικών υποτύπων του υποδοχέα της φωσφορικής σφιγγοσίνης-1 (S1P), ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καθυστερήσει την εξέλιξη και να διευρύνει τις προοπτικές για τους ασθενείς με τυπική SPMS. Η Novartis ξεκίνησε τη διαδικασία υποβολής φακέλου για έγκριση της χρήσης της σιπονιμόδης για την SPMS στις ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2018, ενώ ακολούθησε υποβολή φακέλου στον ΕΜΑ τον Σεπτέμβριο του 2018 για έγκριση στην ΕΕ. Ο φάκελος έγινε δεκτός και από τους δύο οργανισμούς.

 

Το άλλο υπό έρευνα φαρμακευτικό προϊόν είναι η υποδορίως χορηγούμενη οφατουμουμάμπη (OMB157), ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα σε φάση ανάπτυξης για την υποτροπιάζουσα ΠΣ. Η οφατουμουμάμπη στοχεύει στο μόριο CD20 και επί του παρόντος διερευνάται σε δύο πιλοτικές κλινικές μελέτες φάσης III.

 

Η ιντερφερόνη βήτα-1b ως υποδόρια ένεση είναι εγκεκριμένη στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας μορφής της ΠΣ. Στην Ευρώπη, είναι εγκεκριμένη για τη θεραπεία ασθενών με Υποτροπιάζουσα Διαλείπουσα ΠΣ ή Δευτεροπαθώς Προϊούσα ΠΣ (SPMS) με ενεργή νόσο, καθώς και ασθενών που έχουν παρουσιάσει έστω ένα κλινικό συμβάν ενδεικτικό για ΠΣ.