NEA

Έρευνα Αll.Can: «Πάσχει» το σύστημα που καλείται να θεραπεύσει τους ογκολογικούς ασθενείς

Έρευνα Αll.Can: «Πάσχει» το σύστημα που καλείται να θεραπεύσει τους ογκολογικούς ασθενείς

Σημαντικές παθογένειες και ελλείψεις του συστήματος Υγείας ως προς τη διάγνωση, τη θεραπεία και την υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών στη χώρα μας ανέδειξε η Πανελλαδική Έρευνα All.Can που εκπονήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) για την εμπειρία των ασθενών με καρκίνο από τη σχέση τους με το σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας που έλαβαν.

 

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Ειδικότερα, εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την Πανελλαδική Έρευνα All.Can της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου η επεξεργασία της οποίας, καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη και επιμέλεια της εταιρείας IQVIA:

  • Σημαντικότερη ανεπάρκεια: καθυστέρηση στη διάγνωση του καρκίνου, κατά μέσο όρο 2 μηνών, από την πρώτη επίσκεψη στο γιατρό,
  • 2,3 μήνες κατά μέσο όρο καθυστέρησε η διάγνωση για τις περιπτώσεις μεταστατικού καρκίνου,
  • 89% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι επιβαρύνθηκε οικονομικάκατά τη διάρκεια της νόσου,
  • 1 στους 4 (26%) δήλωσε πως απώλεια εργασίας, ποσοστό που αυξάνεται στο 38% σε όσους δεν έχουν θεραπευτεί ακόμα,
  • Μόνο 4% δήλωσε ότι δέχθηκε πλήρη ενημέρωση,σε όλα τα επίπεδα της φροντίδας, κατά τη διάρκεια που νοσούσε,
  • Μόνο 1 στους 4 δήλωσε πως είχε υποστήριξη στη διαχείριση του πόνου.
  • 1 στους 2 ασθενείς δεν έλαβε καμία πληροφόρησηγια τις υποστηρικτικές ομάδες ασθενών,
  • Το 53% τωνδιαγνώσεων έγινε στο πλαίσιο ελέγχου για άλλο πρόβλημα υγείας,
  • Περίπου 20% διαγνώστηκε εξ αρχής με μεταστατικό καρκίνο,
  • Μόνο 11% είναι το ποσοστό της διάγνωσηςστο πλαίσιο συμμετοχής σε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου,

 

Η έρευνα Αll.Can σχεδιάσθηκε και διεξήχθη πέρυσι μεταξύ ασθενών για τις σπατάλες και τις ανεπάρκειες στην ογκολογική φροντίδα σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα, διεξήχθη από το Δεκέμβριο 2018 μέχρι το Φεβρουάριο του 2019 και έγινε διαδικτυακά με τη συμμετοχή 640 ασθενών. Το 75% ήταν ηλικίας άνω των 60 ετών και συμμετείχαν μέσω των συλλόγων ασθενών, ενώ οι νεότεροι βρήκαν τη μελέτη μέσω του διαδικτύου. 

Αναλύοντας τις διαπιστώσεις της έρευνας εκ μέρους της IQVIA, η κα Μαρία Τριανταφύλλου, αναφερόμενη ειδικότερα, στις καθυστερήσεις στη διάγνωση, πρόκρινε ως βασικές αιτίες τη μη έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση γιατρού αλλά και των σωστών εξετάσεων και αποτελεσμάτων, όπως και την καθυστέρηση λόγω αναμονής διεξαγωγής εξετάσεων και αναμονής λήψης αποτελεσμάτων στα δημόσια νοσοκομεία.

Σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση, η κα Τριανταφύλλου επεσήμανε ότι 74% ανέφεραν οικονομική επιβάρυνση για φροντίδα και θεραπεία, και ειδικότερα 60% για εξετάσεις, 57% για θεραπεία, 20% για φάρμακα.
Περίπου 84% των ερωτηθέντων ανέφεραν άλλες οικονομικές επιπτώσεις, όπως 58% για έξοδα μετακίνησης, 26% για απώλεια εργασίας, ενώ 12% απαραίτητα έξοδα για τη φροντίδα των παιδιών.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση έκθεσης που θα συνταχθεί παρουσιάζοντας τις εμπειρίες των ασθενών με καρκίνο στη διάρκεια της πορείας τους στο σύστημα υγείας και θα αναδείξει όσα είναι σημαντικά για τους ασθενείς στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα. Η έκθεση θα υποβληθεί και στο υπουργείο Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της IQVIA, Ν. Κωστάρας υπογράμμισε τη σημασία των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό παρεμβάσεων από τους ίδιους τους φορείς των ασθενών αλλά και τις επιστημονικές και ιατρικές εταιρείες.

 Τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και οι ανεπάρκειες στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα που έχουν εντοπισθεί από τους επαγγελματίες υγείας σε όλη τη ροή της διαγνωστικής και θεραπευτικής διαδικασίας του καρκίνου θα αποτελέσουν την βάση διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την αναζήτηση και διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων.

 

Η ελληνική πρωτοβουλία αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας All.Can. Ένας από τους κύριους στόχους αυτής της πλατφόρμας διαλόγου είναι η αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων στο πρόβλημα της αποτελεσματικής διάθεσης των υφιστάμενων πόρων.

«Ευκαιρία για να λύσουμε προβλήματα», χαρακτήρισε την πρωτοβουλία η πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Καίτη Αποστολίδου, αναδεικνύοντας ως ένα από τα βασικά προβλήματα τον κατακερματισμό της ογκολογικής περίθαλψης. «Η σπατάλη δεν αφορά μόνο χρήματα, αλλά και χρόνο και ενέργεια, ποιότητα ζωής, απώλεια ευκαιριών για ασθενείς και οικογένειες τους», ανέφερε, προσθέτοντας πως υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης της περίθαλψης και φροντίδας.

 

 

Η διεθνής πλατφόρμα All.Can

Η All.Can είναι μια πλατφόρμα διαλόγου που δημιουργήθηκε για την προώθηση αλλαγών στην ογκολογική  περίθαλψη και  φροντίδα. Δημιουργήθηκε για να αναζητήσει και να προτείνει βιώσιμες λύσεις στο πρόβλημα της σπατάλης στην ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα μέσω καλύτερης εστίασης των πόρων. Εστιάζοντας τους πόρους στα πράγματα που είναι τα πιο σημαντικά για τους ασθενείς είναι ευκολότερο να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του συστήματος και καλύτερες εκβάσεις για τους ασθενείς.