ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αιμορροφιλία τύπου Α: Έγκριση στην Ευρώπη νέας θεραπείας για ενήλικες και παιδιά

Αιμορροφιλία τύπου Α: Έγκριση στην Ευρώπη νέας θεραπείας για ενήλικες και παιδιά

Πρόκειται για την πρώτη θεραπεία που μειώνει σημαντικά τις αιμορραγίες που χρήζουν αντιμετώπισης, σε σύγκριση με προηγούμενη αγωγή προφύλαξης και αποτελεί τη μοναδική θεραπεία προφύλαξης που μπορεί να χορηγηθεί υποδορίως και με πολλαπλά δοσολογικά σχήματα.

 

Ειδικότερα, το emicizumab, μία νέα θεραπεία με πολλαπλά δοσολογικά σχήματα, για ενήλικες και παιδιά με σοβαρή αιμορροφιλία τύπου Α χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII  έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεραπεία προφύλαξης ρουτίνας από τα αιμορραγικά επεισόδια. Αποτελεί την πρώτη θεραπεία νέας γενιάς, για άτομα με σοβαρή αιμορροφιλία τύπου Α χωρίς αναστολείς, εδώ και 20 σχεδόν χρόνια.

Το emicizumab μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και αποτελεί τη μοναδική θεραπεία  προφύλαξης που μπορεί να χορηγηθεί υποδορίως (ένεση ενός έτοιμου για χρήση διαλύματος) και με πολλαπλά δοσολογικά σχήματα σε όλα τα άτομα με αιμορροφιλία τύπου Α για τα οποία ενδείκνυται, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναστολείς του παράγοντα VIII. Οι τρεις διαφορετικές επιλογές δοσολογίας (μία φορά την εβδομάδα, κάθε δύο εβδομάδες ή κάθε τέσσερις εβδομάδες) εκτιμάται ότι θα προσφέρουν στα άτομα με αιμορροφιλία Α τη δυνατότητα να κάνουν, σε συνεργασία με τον γιατρό τους, την καλύτερη επιλογή για αυτούς, με βάση τον τρόπο ζωής τους και τις προτιμήσεις τους.

Η αιμορροφιλία τύπου A

Πρόκειται για μία σπάνια κληρονομική διαταραχή της αιμόστασης, η οποία οφείλεται σε έλλειψη του παράγοντα VIII. Πρόκειται για βλάβη στο μηχανισμό πήξης γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη ελεγχόμενες και συχνά αυτόματες αιμορραγίες. Σε ένα υγιές άτομο, σε περίπτωση αιμορραγίας, ο παράγοντας VIII συνενώνει τους παράγοντες πήξης IXa και X, το οποίο αποτελεί ένα καίριο βήμα στον σχηματισμό ενός θρόμβου αίματος, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία. Η βαρύτητα της κατάστασης του ασθενούς σχετίζεται με το ποσοστό έλλειψης του παράγοντα VIII. Η συχνότητα εμφάνισης αιμορροφιλίας Α υπολογίζεται σε 1 πάσχοντα ανά 10.000 γεννήσεις. Στην Ελλάδα σήμερα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 855 άτομα με αιμορροφιλία Α.

Οι μελέτες φάσης ΙΙΙ HAVEN 3 και HAVEN 4

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα των μελετών φάσης ΙΙΙ HAVEN 3 και HAVEN 4.
Πιο συγκεκριμένα, βάσει της μελέτης HAVEN 3, στην οποία συμμετείχαν άτομα με αιμορροφιλία τύπου Α χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII, η προφύλαξη με το emicizumab, σε μια προοπτική ανάλυση εντός του ιδίου ασθενούς, μείωσε στατιστικά σημαντικά κατά 68% (p< 0,0001) τις αιμορραγίες που χρήζουν αντιμετώπισης, σε σύγκριση με την απουσία προφύλαξης και σε σύγκριση με προηγούμενη θεραπεία με προφύλαξη με  παράγοντα VIII. Σύμφωνα με τη μελέτη HAVEN 4, η οποία πραγματοποιήθηκε σε άτομα με αιμορροφιλία τύπου Α, με και χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII, το emicizumab κατέδειξε κλινικά σημαντικό έλεγχο της αιμορραγίας, σε δοσολογία χορήγησης κάθε τέσσερις εβδομάδες.

Στη μελέτη φάσης III HAVEN 3, ενήλικες και έφηβοι, ηλικίας 12 ετών και άνω, με αιμορροφιλία τύπου A χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία προφύλαξης με emicizumab μία φορά την εβδομάδα ή κάθε δύο εβδομάδες παρουσίασαν μείωση των αιμορραγιών που χρήζουν αντιμετώπισης κατά 96% (p<0,0001) και κατά 97% (p<0,0001), αντίστοιχα, σε σύγκριση με όσους δεν έλαβαν καθόλου προφύλαξη. Το emicizumab είναι το πρώτο φάρμακο το οποίο μειώνει σημαντικά τις αιμορραγίες που χρήζουν αντιμετώπισης, σε σύγκριση με την προηγούμενη προφύλαξη με παράγοντα VIII, την καθιερωμένη θεραπεία για άτομα με αιμορροφιλία A χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII.

 

Στη μελέτη μονού σκέλους, φάσης III HAVEN 4, η χορήγηση προφύλαξης με emicizumab κάθε τέσσερις εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα τον κλινικά σημαντικό έλεγχο της αιμορραγίας σε ενήλικες και εφήβους, ηλικίας 12 ετών και άνω, με αιμορροφιλία τύπου A με αναστολείς του παράγοντα VIII και χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII. Το 56,1% των ατόμων με ή χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII που έλαβαν θεραπεία προφύλαξης με emicizumab κάθε τέσσερις εβδομάδες δεν παρουσίασαν καμία αιμοραγία που χρήζει αντιμετώπισης.

 

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά δεδομένα που προέκυψαν από το πρόγραμμα κλινικών μελετών φάσης ΙΙΙ HAVEN, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρουσιάστηκαν σε ποσοστό 10%, ή υψηλότερο, των ατόμων που έλαβαν θεραπεία με emicizumab ήταν αντιδράσεις στη θέση  έγχυσης, κεφαλαλγία και αρθραλγία.

 

Το emicizumab

Το emicizumab είναι ένα αντίσωμα διπλής ειδικότητας κατευθυνόμενο στον παράγοντα IXa και τον παράγοντα X. Έχει σχεδιαστεί για τη συνένωση του ενεργοποιημένου παράγοντα IX με τον παράγοντα X, δηλαδή των πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για την ενεργοποίηση της φυσιολογικής αλληλουχίας της πήξης και την επαναφορά της διαδικασίας πήξης του αίματος για άτομα με αιμορροφιλία Α. Το emicizumab έχει μελετηθεί στο πλαίσιο ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα κλινικών δοκιμών σε άτομα με αιμορροφιλία τύπου A με και χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελετών φάσης III (HAVEN 1, HAVEN 2, HAVEN 3 και HAVEN 4).

Της Ευρωπαϊκής έγκρισης, είχε προηγηθεί η έγκριση του emicizumab από τον FDA  ως προφύλαξη ρουτίνας για την πρόληψη ή τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης αιμορραγικών επεισοδίων σε ενήλικες και παιδιά, νεογέννητα και μεγαλύτερης ηλικίας, με αιμορροφιλία τύπου A χωρίς αναστολείς του παράγοντα VIII, σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης κατά προτεραιότητα (Priority Review) ενώ είχε χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως καινοτόμος θεραπεία (Breakthrough Therapy) από τον FDA σε αυτή τη θεραπευτική κατηγορία.
Το emicizumab έχει, επίσης, λάβει έγκριση ως προφύλαξη ρουτίνας για την πρόληψη ή τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης αιμορραγικών επεισοδίων σε άτομα με αιμορροφιλία A με αναστολείς του παράγοντα VIII σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α., των κρατών μελών της Ε.Ε. και της Ιαπωνίας.