ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θετικά συμπεράσματα μελέτης για θεραπεία της υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής οξείας μυελογενούς λευχαιμίας

Θετικά συμπεράσματα μελέτης για θεραπεία της υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής οξείας μυελογενούς λευχαιμίας

Δεδομένα από τη μελέτη φάσης 3 ADMIRAL δείχνουν ότι το gilteritinib παρατείνει σημαντικά τη συνολική επιβίωση σε ενήλικες ασθενείς με θετική στις μεταλλάξεις FLT3 υποτροπιάζουσα/ανθεκτική οξεία μυελογενή λευχαιμία συγκριτικά με τη χημειοθεραπεία διάσωσης.

 

Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν αποτελέσματα από την κλινική μελέτη φάσης 3 ADMIRAL που συγκρίνει το gilteritinib με τη χημειοθεραπεία διάσωσης σε ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική (ανθιστάμενη στη θεραπεία), θετική στις μεταλλάξεις FLT3 οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με gilteritinib είχαν σημαντικά μεγαλύτερη συνολική επιβίωση (OS) από εκείνους που έλαβαν κλασική χημειοθεραπεία διάσωσης.

Τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν από τον Alexander Perl, M.D. του Αντικαρκινικού Κέντρου Abramson του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, σε συνέντευξη τύπου στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Έρευνας για τον Καρκίνο (AACR). Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν επίσης κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας για τις κλινικές μελέτες της AACR.

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη ADMIRAL δείχνουν ότι η διάμεση ολική επιβίωση στους ασθενείς που έλαβαν gilteritinib ήταν 9,3 μήνες συγκριτικά με 5,6 μήνες στους ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία διάσωσης .

 

 Επιπλέον, τα ποσοστά μονοετούς επιβίωσης ήταν 37% στους ασθενείς που έλαβαν gilteritinib, συγκριτικά με 17% στους ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία διάσωσης.

 

Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (AE) και στα δύο σκέλη θεραπείας της μελέτης ήταν ουδετεροπενία (43,7%), αναιμία (43,4%), και εμπύρετο (38,6%). Οι συχνότερες βαθμού ≥3 ΑΕ σχετιζόμενες με το gilteritinib ήταν αναιμία (19,5%), εμπύρετη ουδετεροπενία (15,4%), θρομβοπενία (12,2%) και μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων (12,2%). Κατόπιν προσαρμογής ως προς τη διάρκεια έκθεσης στη θεραπεία, οι σοβαρές AE που εμφανίστηκαν, ήταν λιγότερο συχνές με το gilteritinib (7,1%) από ότι με τη χημειοθεραπεία διάσωσης (9,2%).

«Οι ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική, θετική στις μεταλλάξεις FLT3 ΟΜΛ έχουν γενικά δυσμενή πρόγνωση, βραχεία επιβίωση και λίγες θεραπευτικές επιλογές. Για τους λόγους αυτούς, τα ευρήματα της μελέτης ADMIRAL είναι πολύ ενθαρρυντικά», είπε ο Alexander Perl, M.D. του Αντικαρκινικού Κέντρου Abramson του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Το Φεβρουάριο του 2019, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έκανε αποδεκτό το αίτημα για ρυθμιστική αξιολόγηση της αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας (MAA), για την άπαξ ημερησίως από του στόματος χορηγούμενη θεραπεία gilteritinib σε ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική ΟΜΛ θετική στις μεταλλάξεις FLT3.

 

Η Μελέτη ADMIRAL

Η μελέτη Φάσης 3 ADMIRAL ήταν μία ανοιχτή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη του gilteritinib έναντι της χημειοθεραπείας διάσωσης, σε ενήλικες ασθενείς με μεταλλάξεις FLT3 που είναι ανθεκτικοί ή έχουν υποτροπιάσει μετά από θεραπεία πρώτης γραμμής για την ΟΜΛ. Τα κύρια καταληκτικά σημεία της μελέτης ήταν τα ποσοστά συνολικής επιβίωσης (OS) και πλήρους ύφεσης/πλήρους ύφεσης με μερική αιματολογική ανάκαμψη (CR/CRh). Στη μελέτη εντάχθηκαν 371 ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική ΟΜΛ θετική στις μεταλλάξεις FLT3 στο μυελό των οστών ή στο αίμα. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν με αναλογία 2:1 για λήψη gilteritinib (120 mg) ή χημειοθεραπείας διάσωσης.

 

Το gilteritinib

Το gilteritinib ανακαλύφθηκε στα πλαίσια της ερευνητικής συνεργασίας με την Kotobuki Pharmaceutical Co., Ltd. και η Astellas κατέχει τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορική διάθεση. Πέρυσι το gilteritinib έλαβε το χαρακτηρισμό του Ορφανού Φαρμάκου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καθεστώς ταχείας αξιολόγησης από τον EMA. Τόσο στην Ιαπωνία όσο και στις Η.Π.Α., το gilteritinib κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2018 για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική ΟΜΛ, θετική στις μεταλλάξεις FLT3.