ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία για το σοβαρό άσθμα παίρνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θεραπεία για το σοβαρό άσθμα παίρνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το dupilumab για χρήση σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω ως συμπληρωματική συντηρητική θεραπεία για το σοβαρό άσθμα με εκδήλωση φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2 που χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα ηωσινόφιλων στο αίμα και/ή αυξημένα επίπεδα κλάσματος εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO), οι οποίοι δεν πετυχαίνουν επαρκή έλεγχο με υψηλής δόσης εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό με άλλο φαρμακευτικό σκεύασμα για συντηρητική θεραπεία.

 Άτομα με σοβαρό άσθμα, παρόλο που λαμβάνουν την καθιερωμένη θεραπεία, εμφανίζουν συχνά ανεπαρκώς ελεγχόμενα, επίμονα συμπτώματα που ενδέχεται να τους καθιστούν κατάλληλους για λήψη θεραπείας με ένα βιολογικό παράγοντα.

Αυτοί οι ασθενείς ζουν με  βήχα, συριγμό και δυσκολία στην αναπνοή και διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών κρίσεων άσθματος που μπορεί να οδηγήσουν σε επίσκεψη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή σε νοσηλεία. Πέρα από τη λήψη συντηρητικής θεραπείας με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, οι ασθενείς με σοβαρό άσθμα συχνά βασίζονται σε από του στόματος κορτικοστεροειδή όταν τα συμπτώματά τους επιδεινώνονται. Ενώ τα από του στόματος κορτικοστεροειδή είναι δυνατό να προσφέρουν ανακούφιση από τα σοβαρά συμπτώματα, οι υφιστάμενες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του άσθματος υποδεικνύουν ότι η χρόνια χρήση πρέπει να περιορίζεται στους ασθενείς με σοβαρό άσθμα λόγω του ενδεχόμενου να προκληθούν σοβαρές παρενέργειες.

 «Το dupilumab έχει πλέον εγκριθεί στο άσθμα και την ατοπική δερματίτιδα και συνεχίζουμε να μελετούμε αυτή την καινοτόμο θεραπεία σε νεότερους πληθυσμούς που πάσχουν από τις συγκεκριμένες νόσους, καθώς και σε άλλες παθήσεις οι  οποίες χαρακτηρίζονται  από  την  εκδήλωση  φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες καθώς και τροφικές και περιβαλλοντικές αλλεργίες», δήλωσε ο George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., President και Chief Scientific Officer της Regeneron.

 

Το dupilumab

Είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει τη σηματοδότηση της ιντερλευκίνης-4 και ιντερλευκίνης-13 (IL-4 και IL-13), δύο βασικές πρωτεΐνες που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2 που φαίνεται ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε συγκεκριμένους τύπους άσθματος, καθώς και σε αρκετές άλλες αλλεργικές παθήσεις. Η συγκεκριμένη επίδραση σχετίζεται με τη μείωση των βιοδεικτών της φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το κλάσμα εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO), η ανοσοσφαιρίνη E (IgE) και η ηωταξίνη-3 (CCL26).

 

Το Πρόγραμμα κλινικών μελετών LIBERTY ASTHMA

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε κλινικά δεδομένα από 2.888 ενήλικες και εφήβους, οι οποίοι συμμετείχαν σε τρεις πιλοτικές μελέτες στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος LIBERTY ASTHMA, στο οποίο περιλαμβάνονται οι μελέτες Φάσης 3 QUEST και VENTURE, καθώς και μία μελέτη Φάσης 2b. Στη μελέτη QUEST συμμετείχαν 1.902 ασθενείς με επίμονο άσθμα και αξιολογήθηκε αν η προσθήκη του dupilumab στην καθιερωμένη θεραπεία θα ήταν σε θέση να μειώσει τις σοβαρές κρίσεις και να βελτιώσει την πνευμονική λειτουργία. Η μελέτη VENTURE συμπεριέλαβε 210 ασθενείς με σοβαρό άσθμα εξαρτώμενο από κορτικοστεροειδή και αξιολόγησε αν η προσθήκη του dupilumab στην καθιερωμένη θεραπεία θα ήταν σε θέση να μειώσει τη χρήση από του στόματος κορτικοστεροειδών ως συντηρητικής θεραπείας. Η μελέτη Φάσης 2b συμπεριέλαβε 776 ενήλικες ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό άσθμα και αξιολόγησε αν η προσθήκη του dupilumab στην καθιερωμένη θεραπεία θα ήταν σε θέση να βελτιώσει την πνευμονική λειτουργία.

 

Στις εν λόγω μελέτες, το dupilumab:

  • Μείωσε τις σοβαρές κρίσεις
  • Βελτίωσε την πνευμονική λειτουργία
  • Μείωσε τη χρήση από του στόματος κορτικοστεροειδών
  • Αποδείχτηκε η ασφάλεια του φαρμάκου, καθώς η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν το ερύθημα (ερυθρότητα) στο σημείο έγχυσης, ενώ έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια περιστατικά αναφυλακτικής αντίδρασης στο πλαίσιο του προγράμματος κλινικής ανάπτυξης του  άσθματος.

 

Το dupilumab είναι εγκεκριμένο στην ΕΕ για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι για τη λήψη συστηματικής θεραπείας. Το dupilumab αναπτύσσεται από κοινού από τη Regeneron και τη Sanofi στο πλαίσιο μίας συμφωνίας παγκόσμιας συνεργασίας.

 Το dupilumab διατίθεται σε μία προγεμισμένη σύριγγα 200 mg για ασθενείς με σοβαρό άσθμα ή μία προγεμισμένη σύριγγα 300 mg για τους ασθενείς που πάσχουν από σοβαρό άσθμα και λαμβάνουν θεραπεία με από του στόματος κορτικοστεροειδή ή πάσχουν ταυτόχρονα από μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα. Χορηγείται ως υποδόρια ένεση κάθε δεύτερη εβδομάδα σε διαφορετικά σημεία έγχυσης μετά από μία αρχική δόση φόρτισης. Η χορήγηση του dupilumab είναι δυνατό να πραγματοποιείται σε μία κλινική ή στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή κατόπιν εκπαίδευσης από έναν επαγγελματία υγείας.

 Πέρα από τις ήδη εγκεκριμένες ενδείξεις, η Regeneron και η Sanofi μελετούν το dupilumab στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου προγράμματος κλινικής ανάπτυξης που αφορά νόσους  οι  οποίες χαρακτηρίζονται από την εκδήλωση  αλλεργικής  αντίδρασης ή άλλης φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, στις οποίες συγκαταλέγονται η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες (ολοκλήρωση μελετών Φάσης 3), το παιδιατρικό άσθμα και η παιδιατρική ατοπική δερματίτιδα (6 έως 11 ετών, Φάσης 3), η παιδιατρική ατοπική δερματίτιδα (6 μηνών έως 5 ετών, Φάσης 2/3), η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα (Φάσης 3), η χρόνια αποφρακτική  πνευμονοπάθεια (Φάσης 3) καθώς και τροφικές και περιβαλλοντικές αλλεργίες (Φάσης 2).
Το dupilumab μελετάται επίσης σε συνδυασμό με το REGN3500, το οποίο στοχεύει την ιντερλευκίνη-33 (IL-33). Οι εν λόγω δυνητικές χρήσεις βρίσκονται υπό έρευνα και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους δεν έχουν αξιολογηθεί από καμία ρυθμιστική αρχή. Το dupilumab και το REGN3500 ανακαλύφθηκαν με τη χρήση της αποκλειστικής τεχνολογίας VelocImmune® της Regeneron, η οποία παραγάγει βελτιστοποιημένα πλήρως ανθρώπινα αντισώματα.