ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για ωράριο: Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας...

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για ωράριο: Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας...

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Επιστολή προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας έστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με την οποία, αφού ουσιαστικά επαναλαμβάνει ότι πρόκειται για ένα θετικό πρώτο βήμα από πλευράς πολιτείας ο καθορισμός ανώτατου χρονικού ορίου  λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων μέχρι τις 9 το βράδυ καθώς δίνει ένα τέλος στο αρρύθμιστο ωράριο, ενισχύει το θεσμό των εφημερίων και βοηθά τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων φαρμακείων ενώ παύει την ανεξέλεγκτη  λειτουργία φαρμακείων στις επίσημες αργίες, τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης αυτής της επιτυχίας εκ μέρους των ίδιων των εκπροσώπων του κλάδου. Ζητά δηλαδή να φροντίσουν –ουσιαστικά οι μεγάλοι – Φαρμακευτικοί Σύλλογοι «να υπάρχει ικανός αριθμός εφημερευόντων φαρμακείων μετά τις 09:00 το βράδυ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ασθενών και των πολιτών στα Φαρμακεία σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία (ν.4512/2018, άρθρο 257).

Στην επιστολή του ο ΠΦΣ αναφέρει τα εξής:

«Με την δημοσίευση στο ΦΕΚ Α΄ 78/24.5.2019 του Νόμου 4613/2019  έγινε  το πρώτο βήμα προς την εξομάλυνση του τεράστιου προβλήματος του ωραρίου λειτουργίας των Φαρμακείων μας.

Όπως έχουμε αναφέρει και στην πρώτη ενημέρωση μας, ο καθορισμός  ανώτατου χρονικού ορίου  λειτουργίας των διευρυμένων φαρμακείων μέχρι τις 9 το βράδυ, δίνει ένα τέλος καταρχήν, στο αρρύθμιστο ωράριο, ενισχύει το θεσμό των εφημερίων και βοηθά τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων φαρμακείων.

Παύει επίσης το απαράδεκτο φαινόμενο, να παραμένουν ανοικτά κατά τις επίσημες αργίες φαρμακεία που δεν έχουν οριστεί από τους οικείους Φαρμακευτικούς Συλλόγους ως εφημερεύοντα.

Φυσικά, η ψήφιση της τροπολογίας  δεν επιλύει πλήρως το πρόβλημα, όμως δίνει ένα τέλος στο άναρχο και στρεβλό περιβάλλον του ωραρίου μετά τις 09:00 το βράδυ, στην απορρύθμιση της αγοράς και στον κανιβαλισμό μεταξύ των συναδέλφων.

Είναι όμως πλέον καθήκον όλων μας, να προστατέψουμε αυτό που πετύχαμε σε πρώτη φάση.

Είναι ευθύνη μας, να φροντίσουμε να υπάρχει ικανός αριθμός εφημερευόντων φαρμακείων μετά τις 09:00 το βράδυ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ασθενών και των πολιτών στα Φαρμακεία σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία (ν.4512/2018, άρθρο 257).

Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας για την εφαρμογή και την διατήρηση του νόμου.

Συνάδελφοι,

Έγινε ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση των ανισοτήτων και των προβλημάτων που δημιούργησαν σε πολλά θέματα οι μνημονιακοί νόμοι. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και παράλληλα να διαφυλάττουμε τα όσα πετυχαίνουμε».