ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Τι προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων για τη διάθεση των ΦΥΚ

Τι προτείνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων για τη διάθεση των ΦΥΚ

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Μία ολοκληρωμένη πρόταση ετοίμασε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους δείχνοντας ότι ως κρίκος της αλυσίδας διακίνησης όχι μόνο διεκδικεί το ρόλο του αλλά και μπορεί να τον υποστηρίξει.

Σύμφωνα με τον ΠΣΦ η πρότασή του έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα:

Α) Βασίζεται στην Υπουργική Απόφαση 45001/22-05-2014 (ΦΕΚ 1435/Β/04-06-2014),τροποποιώντας μερικά άρθρα αυτής

Β) Εξαλείφει παντελώς τις ουρές και την ταλαιπωρία των πολιτών

Γ) Διασφαλίζει την ΑΜΕΣΗ πρόσβαση όλων των ασθενών στη θεραπεία τους, σε κάθε άκρο της χώρας

Δ) Δημιουργεί σαφές και πολυεπίπεδο δημοσιονομικό όφελος

Ε) Αξιοποιεί το Φαρμακείο και τον φαρμακοποιό -επιστήμονα, καθιστώντας το σημείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης

ΣΤ) Δημιουργεί προστιθέμενη αξία στο σύστημα περίθαλψης καθώς η μεταφορά των ΦΥΚ γίνεται από τις πιστοποιημένες γι αυτό απ’ τον ΕΟΦ φαρμακαποθήκες, και όχι από αμφίβολης ποιότητας ταχυμεταφορείς διασφαλίζοντας ότι το φάρμακο θα φθάσει στον ασθενή σε σωστές συνθήκες (θερμοκρασίας, φωτοπροφύλαξης κλπ) από εξειδικευμένο προσωπικό

Ζ) Συμβάλλει στην ανάπτυξη, καθώς αναμένεται να δημιουργήσει 400 περίπου νέες θέσεις εργασίας σε Φαρμακαποθήκες (Ιδιωτικές και Συ-Φα).

Αυτό που προτείνει ο ΠΣΦ είναι η «παράλληλη λειτουργία των δύο καναλιών (δημόσιου και ιδιωτικού) για έναν χρόνο, προκειμένου να αξιολογηθούν από την πολιτεία και τους πολίτες τα οφέλη της χρήσης του ιδιωτικού καναλιού.

Συνεπώς προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις στην Υπουργική απόφαση 45001/22-05-2014:

1.Αρθρο 2 αντί «της ανατιμολόγησης» «της δημοσίευσης»

2.Αρθρο 3 απλοποίηση των ποσοστών κέρδους των φαρμακείων σε 4 κλίμακες, ήτοι:

Χονδρική τιμή από 0 έως 500 ευρώ, ποσοστό κέρδους 6,5%
Χονδρική τιμή από 500,01 έως 1000 ευρώ, ποσοστό κέρδους 5%
Χονδρική τιμή από 1000,01 έως 2000 ευρώ, ποσοστό κέρδους 3,75%
Χονδρική τιμή από 2000,01 και άνω, ποσοστό κέρδους 2,5%

3.Αρθρο 4 Διαγράφεται και άρθρο 5 μένει ως έχει

4.Αρθρο 6,τροποποιειται «μέσω των φαρμακείων του, ή και των ιδιωτικών φαρμακείων»

5.Αρθρο 7 μένει ως έχει

6.Αρθρο 8,τροποποιειται σε 30.000 ευρώ ανά φαρμακείο

Παράλληλα προτείνουμε την αύξηση του rebate των Κ.Α.Κ κατά 16,5%,ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΟΠΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ (Στο σημερινό καθεστώς οι Κ.Α.Κ πληρώνονται σε νοσοκομειακή τιμή μείον 5%,δηλ στο 82% της χονδρικής τιμής. Πουλώντας στις Φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία θα εισπράττουν το 98,5% της χονδρικής τιμής)

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ θα είναι 5,8% (δηλ 1,5% για τους χονδρεμπόρους και 4,3% (μεσοσταθμικά) για τα Φαρμακεία
Με την υπόθεση εργασίας ότι το κάθε κανάλι θα διακινεί το 50% του όγκου και της αξίας των ΦΥΚ, προκύπτει ότι η επιβάρυνση του Οργανισμού θα είναι 5,8%x500.000.000=29 εκατομμύρια ευρώ».

Η πρόταση του ΠΣΦ αναφέρεται στην εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση και εφαρμογή της πρότασή της αλλά και στον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτή η εξοικονόμηση. Αναφέρει σχετικά:

«1) Σύμφωνα με τον καθηγητή κ Ιωάννη Υφαντόπουλο (ομιλία 15-6-2016 στην Medtechweek) απαιτούνται 4,5 εργατοώρες ενός ασφαλισμένου, ή ενός συγγενούς του για την εκτέλεση μιας συνταγής του στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ενώ σύμφωνα με τον διοικητή του Οργανισμού (συνέντευξη Τύπου στις 07/04/2019) εξυπηρετούνται 80.000 ασφαλισμένοι σε μηνιαία βάση
Συνεπώς η εξοικονόμηση σε εργατοώρες είναι 80.000/2x4,5x12=2.160.000 (ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ)
Επίσης, σύμφωνα με την Eurostat το κόστος μιας εργατοώρας στην Ελλάδα για το 2018 διαμορφώθηκε στα 14,5 ευρώ. Άρα το τελικό όφελος θα είναι 31.320.000 ευρώ

2) Είναι αυτονόητο ότι το κόστος του Οργανισμού θα αποτελέσει φορολογητέα ύλη για τους χονδρέμπορους και τα φαρμακεία, συνεπώς 23 εκ/ρια ευρώ (Tα 29εκ/ρια θα είναι κατά τι μειωμένα λόγω αύξησης εξόδων λόγω νέων θέσεων εργασίας, δηλ. κατά 400 x 15.000 = 6 εκ. ευρώ). Αυτή η φορολογητέα ύλη θα αποφέρει έσοδα 4,6 εκατομμυρίων ευρώ

3) Είναι επίσης αυτονόητο ότι η μείωση κατά 40.000 ασθενείς θα αποσυμφορήσει τα φαρμακεία του Οργανισμού, επιτρέποντας την μετακίνηση του 25-30% του προσωπικού τους σε άλλες θέσεις που χρειάζονται έμπειροι Φαρμακοποιοί και φαρμακοϋπάλληλοι (νοσοκομεία, ΕΟΦ ΚΛΠ) και φυσικά αποτρέποντας την πρόσληψη νέων εργαζομένων (ως είχε αναγγελθεί απ’ την προηγούμενη Κυβέρνηση). Το μισθολογικό όφελος για την πολιτεία υπολογίζεται σε περίπου 1.500.000 ευρώ (περίπου 70 εργαζόμενοι απελευθερώνονται για να αξιοποιηθούν)

4) Είναι επίσης προφανές ότι με μείωση του όγκου συνταγών προς εξυπηρέτηση τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ θα βοηθηθούν να μειώσουν τα αποθέματά τους κατά 40-50% (stock optimization) εξοικονομώντας ακόμα ένα σημαντικό ποσό (δεν είναι δυνατό να γνωρίζουμε το ακριβές απόθεμα, αλλά με βάση τον όγκο εργασίας, δηλ. περίπου 85 εκ/ρια ανά μήνα, εκτιμούμε ότι τα αποθέματα θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 40 εκ/ρια, συνεπώς θα εξοικονομηθούν επιπλέον 15-20 εκ/ρια ευρώ».

Από τα παραπάνω, εξηγεί ο ΠΣΦ,   συνάγεται ότι «ενώ ξοδεύονται 29.000.000 ευρώ εξοικονομούνται περισσότερα από 54.0000.000 ευρώ ενώ δημιουργούνται 400 νέες θέσεις εργασίας (των οποίων η φορολόγηση και οι εισφορές δεν έχουν υπολογισθεί στην παρουσίασή μας όπως δεν έχει υπολογισθεί η εξοικονόμηση του κόστους των “ταχυμεταφορών” που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός καθώς πουθενά δεν βρήκαμε στοιχεία γι’ αυτό είμαστε αισιόδοξοι πως το συνολικό όφελος θα υπερβεί τα 30.0000.000 ευρώ (δηλαδή θα εξοικονομηθούν τουλάχιστον 60 εκατομμύρια εν συνόλω, ενώ θα δαπανηθούν 29 εκατομμύρια για την εξυπηρέτηση του 50% του σημερινού όγκου)».

Και συνεχίζει ο ΠΣΦ. «Πέρα από τα οικονομικά αποτελέσματα, προκύπτουν και σαφή ποιοτικά οφέλη. Πιο συγκεκριμένα:

Α) Σύμφωνα με τον Διοικητή οργανισμού «η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται περίπου σε μια εβδομάδα» (συνέντευξη Τύπου 7-4-2019) Την ίδια στιγμή οι Φαρμακαποθήκες πραγματοποιούν περίπου 5,5 παραδόσεις ανά Φαρμακείο καθημερινά!! (Κλαδική έρευνα «ΣΤΟΧΑΣΙΣ» 2017)που σημαίνει ότι ο χρόνος παράδοσης θα πέσει κάτω από τις 4 ώρες!!

Β) Σταματούν οι μετακινήσεις ασθενών (π.χ. από νησιά) προκειμένου να λάβουν τις θεραπείες τους καθώς η χώρα διαθέτει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο δίκτυο 11.000 φαρμακείων και 150 Φαρμακαποθηκών, που καθιστά την πρόσβαση στη θεραπεία άμεση από την Κρήτη ως τον Έβρο και από το Καστελόριζο ως την Κέρκυρα

Γ) Το δίκτυο των Φαρμακαποθηκών είναι εναρμονισμένο με την Κοινοτική Οδηγία c-343, και διαθέτει όλα τα τεχνολογικά μέσα (Ψυκτικούς θαλάμους, ψυχόμενα μέσα μεταφοράς, ειδικές συσκευασίες, εξειδικευμένα λογισμικά, κτιριακές υποδομές) που απαιτούνται για την μεταφορά θερμοευαίσθητων ή/και φωτοευαίσθητων σκευασμάτων, όπως είναι κατά πλειοψηφία τα ΦΥΚ. Οι Φαρμακαποθήκες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ από «κάποιον» φορέα, αλλά είναι επιχειρήσεις σύγχρονες, πιστοποιημένες στο GDP απ τον ΕΟΦ, έχουσες σύμφωνα με την Κοινοτική και την Εθνική νομοθεσία «θέση Δημόσιας υπηρεσίας» στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας

Δ) Τα φάρμακα θα παραδίδονται στους λήπτες τους από επιστήμονες Φαρμακοποιούς, οι οποίοι συν τοις άλλοις στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων γνωρίζουν πλήρως το ιστορικό των ασθενών - πελατών τους καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΙ να συμβουλέψουν τους ασθενείς για παρενέργειες ή/και αλληλεπιδράσεις, να εφαρμόσουν συστήματα φαρμακο-υπενθύμισης και να αποτελέσουν ένα σημείο πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τους πιο ευπαθείς (και όχι μόνο) συμπολίτες μας.

Ε) Σύμφωνα με την ICAP (κλαδική μελέτη 2016 για τις Φαρμακαποθήκες),οι Φαρμακαποθήκες απασχολούν περίπου 3.000 εργαζόμενους και πραγματοποιούν πωλήσεις 3.900.000.000 ευρώ ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι ο επιμερισμός πωλήσεων/υπάλληλο είναι 1,3 εκ/ρια κατ άτομο. Συνεπώς η προσθήκη ενός κύκλου εργασιών 500 εκατομμυρίων (50% του συνόλου) θα προσθέσει 400 θέσεις εργασίας εκ των οποίων το 50% στην Αττική και το 50% στην επαρχία, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ανεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΠΣΦ με αφορμή την αποκάλυψη πριν από έναν και πλέον χρόνο της δράσης του κυκλώματος της παράνομης διακίνησης ακριβών αντικαρκινικών σκευασμάτων είχε ταχθεί υπέρ της αλλαγής του συστήματος διακίνησης των ΦΥΚ κρίνοντας ότι η κεντρική διάθεση από τα νοσοκομειακά φαρμακεία και εκείνα του ΕΟΠΥΥ, αφενός προκάλεσε ταλαιπωρία σε ιδιαίτερα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αφετέρου είχε αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν συγκρατεί την δαπάνη στα εν λόγω σκευάσματα αλλά αντιθέτως την επιβαρύνει και είχε εκφράσει τη διάθεσή του να συνεργαστεί με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον ΕΟΦ με σκοπό τη βελτίωση της μέχρι σήμερα υφιστάμενης κατάστασης τονίζοντας ότι το φυσικό δίκτυο διανομής φαρμακαποθήκη-φαρμακείο, είναι το ασφαλέστερο και συμφερότερο, τόσο για τον Έλληνα ασθενή όσο και για την πολιτεία.