ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ερωτηματικά για την πραγματική αξία των συμπληρωμάτων που αφορούν την υγεία του εγκεφάλου

Ερωτηματικά για την πραγματική αξία των συμπληρωμάτων που αφορούν την υγεία του εγκεφάλου

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Συμπληρώματα που σκοπεύουν να διατηρήσουν ή να ενισχύσουν λειτουργίες του εγκεφάλου όπως είναι η μνήμη και η αντίληψη ίσως να μην αξίζουν τα εκατομμύρια που οι ηλικιωμένοι δαπανούν γι’ αυτά από το εισόδημά τους κάθε χρόνο, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Global Council on Health Brain Health (GCBH) όπως αναφέρει ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Συνταξιούχων (American Association of Retired Persons - AARP).

«Τα συμπληρώματα για την υγεία του εγκεφάλου φαίνεται να αποτελούν τεράστια σπατάλη χρημάτων για το 25% των ενήλικων άνω των 50 ετών που τα λαμβάνουν», δήλωσε η Sarah Lenz Lock, αντιπρόεδρος της AARP και εκτελεστικός διευθυντής της GCBH.

Η έκθεση, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο, ανέλυσε τις υπάρχουσες μελέτες για συμπληρώματα υγείας που υποστηρίζουν ότι ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη, συμπεριλαμβανομένων με των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων όπως το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA), το εικοσαπεντανοϊκό οξύ (ΕΡΑ) και το άλφα λινολεϊκό οξύ (ALA) του ιχθυελαίου αλλά και την καφεΐνη, το ginkgo biloba  και την αποακεκορίνη (πρωτεΐνη από μέδουσες), μεταξύ άλλων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές αποδείξεις για να υποστηρίξουν τη σύσταση οποιουδήποτε είδους συμπληρώματος υγείας του εγκεφάλου για τους περισσότερους ενήλικες. Εξαιρούνται ασθενείς με ανεπάρκεια βιταμινών ή θρεπτικών ουσιών, ιδιαίτερα στη βιταμίνη Β12, το φυλλικό οξύ (βιταμίνη B9) και τη βιταμίνη D, οι οποίες συνδέονται με προβλήματα γνωστικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων σκέψης και μνήμης, και μπορούν να σχετίζονται με προβλήματα απορρόφησης από το γαστρεντερικό που επηρεάζονται από το γήρας. Η έκθεση σημειώνει, ωστόσο, ότι μερικές μικρές μελέτες έχουν δείξει ότι τα συμπληρώματα DHA ωφελούν τους ασθενείς που έχουν ήδη ήπια γνωστική εξασθένηση, που είναι συχνά πρόδρομος της νόσου Alzheimer.

Σύμφωνα με την έρευνα του 2019 του AARP «Brain Health and Dietary Supplements Survey», περίπου το 26% των Αμερικανών ηλικίας 50 ετών και άνω λαμβάνει συστηματικά συμπληρώματα για την υγεία του εγκεφάλου. Από αυτούς τους ανθρώπους, το 21% το κάνει για να διατηρήσει την υγεία του εγκεφάλου, το 20% για τη βελτίωση της υγείας του εγκεφάλου, το 11% για να καθυστερήσει την έναρξη της άνοιας και το 8% για την αναστροφή της εξέλιξής της.

Στην πραγματικότητα, τα συμπληρώματα που κυκλοφορούν στην αγορά για την υγεία του εγκεφάλου γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή παγκοσμίως και με συνολικές πωλήσεις 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2016 οι οποίες προβλέπεται να φτάσουν τα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι πωλήσεις συμπληρωμάτων υγείας εγκεφάλου σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2006 έως το 2015, φτάνοντας τα 643 εκατομμύρια δολάρια το 2015.

Σύμφωνα με μια ανάλυση του AARP σχετικά με τις δαπάνες για έξι διαφορετικά συμπληρώματα που κυκλοφορούν στην αγορά για την υγεία του εγκεφάλου, οι Αμερικανοί άνω των 50 ετών δαπανούν περισσότερα από 93 εκατομμύρια δολάρια το μήνα μόνο για αυτά τα προϊόντα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η GCBH συνιστά στους ασθενείς να παίρνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την υγεία του εγκεφάλου από μια ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή και όχι από συμπληρώματα. Η έκθεση επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι τρώνε λιπαρά ψάρια και άλλα είδη θαλασσινών έχουν μικρότερο κίνδυνο μείωσης της γνωστικής ικανότητας και της μνήμης τους, καθώς και της εμφάνισης νόσου Alzheimer, αλλά και ότι το όφελος αυτό δεν παρουσιάζεται με την κατανάλωση των συμπληρωμάτων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.

Η GCBH συνιστά επίσης στους ασθενείς να μιλούν στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν ξεκινήσουν οποιοδήποτε συμπλήρωμα για την υγεία του εγκεφάλου τους. Σημειώνει δε ότι ασθενείς και πάροχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν υπόκεινται σε ανασκόπηση από τον FDA για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους προτού πωληθούν. Θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την επαλήθευση της ποιότητας των επιστημονικών στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την καθαρότητα και την ποιότητα των συμπληρωμάτων. Πρέπει επίσης να γίνονται έλεγχοι για τα συστατικά των συμπληρωμάτων και τις πληροφορίες της ετικέτας, επειδή οι ετικέτες των προϊόντων ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά συστατικά ή τα ποσά.

Η GCBH ενθαρρύνει τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να συνηθίζουν να ζητούν πληροφόρηση από τους ασθενείς για τη χρήση οποιωνδήποτε διαιτητικών συμπληρωμάτων, καθώς και να αξιολογούν και να θεραπεύουν τους ασθενείς για οποιεσδήποτε ανεπάρκειες βιταμινών και ιχνοστοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν τη μνήμη και τη γνώση. Για τους ασθενείς που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιες ανεπάρκειες, οι πάροχοι θα πρέπει να συστήνουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και διαιτητικές παρεμβάσεις και όχι συμπληρώματα διατροφής για την προαγωγή της υγείας του εγκεφάλου.

 

 

 

 

AUGUST 27, 2019

Brain health supplements may not be worth the millions spent

Supplements that purport to preserve or boost memory and cognition are not worth the millions that older adults spend on them every year, according to a recent report by the American Association of Retired Persons’ (AARP) Global Council on Brain Health (GCBH).

“Supplements for brain health appear to be a huge waste of money for the 25% of adults over 50 who take them,” said Sarah Lenz Lock, AARP senior vice president for policy and GCBH executive director.

The report, released on June 11, 2019, analyzed existing studies on brain health supplements that claim to boost cognition and memory, including fish oil; omega-3 fatty acids such as docosahexaenoic acid (DHA), eicosapentaenoic acid (EPA), and alphalinoleic acid (ALA); caffeine; ginkgo biloba; and apoaequorin (jellyfish), among others.

Researchers found that there is not enough scientific evidence to support recommending any type of brain health supplement for most adults. The exceptions are patients with vitamin or nutrient deficiencies, particularly in vitamin B12, folate (vitamin B9), and vitamin D, which are linked to problems with cognitive function, including thinking skills and memory, and can be related to GI absorption problems influenced by aging. The report does note, however, that some small studies have shown DHA supplements benefit patients who already have mild cognitive impairment, which is often a precursor of Alzheimer’s disease.

According to the 2019 AARP Brain Health and Dietary Supplements Survey, approximately 26% of Americans ages 50 years and older regularly take supplements for brain health. Of these people, 21% do so to maintain brain health, 20% to improve brain health, 11% to delay the onset of dementia, and 8% to reverse dementia.

Indeed, supplements marketed for brain health have becoming increasingly popular worldwide, generating $3 billion in sales globally in 2016 and projected to reach $5.8 billion in 2023. In the United States alone, sales of brain health supplements nearly doubled from 2006 to 2015, reaching $643 million in 2015. According to an AARP analysis of spending on six different supplements marketed for brain health, Americans older than 50 years spend more than $93 million a month on these products alone. 

In accordance with the report’s findings, GCBH recommends that patients get the nutrients necessary for brain health from a balanced, healthy diet rather than from supplements. The report notes, for instance, that a few studies have shown that those who eat fatty fish and other types of seafood have a lower risk of declining memory and thinking skills, as well as Alzheimer’s disease, but that this benefit is not shown with consumption of omega-3 fatty acid supplements.

GCBH also recommends that patients talk to their health care provider before starting any supplement for their brain health. Patients and providers should be mindful that dietary supplements are not subject to review by FDA for safety and effectiveness before being sold. Extra steps should be taken to verify the quality of scientific evidence about the supplements’ effectiveness, purity, and quality. They should also check the supplements’ ingredients and label information because product labels may not reflect actual ingredients or amounts.

GCBH encourages health care providers to routinely ask patients about their use of any dietary supplements, as well as evaluate and treat patients for any vitamin and mineral deficiencies that may affect memory and cognition. For patients without these deficiencies, providers should recommend a healthy lifestyle and dietary interventions rather than dietary supplements to promote brain health.

For the full article, please visit www.pharmacytoday.org for the September 2019 issue of Pharmacy Today.