NEA

Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ξανά, μετά από χρόνια!

Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ξανά, μετά από χρόνια!

Καιρό είχαμε να το δούμε και φαντάζει σαν ψέματα…

 

Από τη Μαρία Τσιλιμιγκάκη

 

Τη διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για τη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο για την προμήθεια 29 δραστικών ουσιών, με αγοραστές 117 νοσοκομεία έχει προκηρύξει η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ).

Οι δραστικές αυτές αφορούν αντιβιοτικά, αντιψυχωτικά, ψυχιατρικά, αντιεπιληπτικά, διουρητικά, ογκολογικά, παρακεταμόλη, αντιφλεγμονώδη κ.ά.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 19.873.518,75 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε έτος της συμφωνίας- πλαίσιο και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 39.747.037,50 ευρώ, συν ΦΠΑ για δύο έτη ισχύος.

Η εκτιμώμενη αξία είναι μη δεσμευτική και προέκυψε μετά τη λήψη:

- της χαμηλότερης νοσοκομειακής τιμής ανά δραστική ουσία του τρέχοντος Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, και

- των στοιχείων πωλήσεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) του έτους 2018.

Μετά την ολοκλήρωση των πλειστηριασμών, σε περίπτωση που προκύψουν τουλάχιστον 3 αποδεκτές προσφορές, η ποσότητα του εκάστοτε τμήματος υποδιαιρείται ως εξής:

-σε ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή,

-σε ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%) στον προσφέροντα την δεύτερη κατά σειρά χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι η τιμή αυτή δεν αποκλίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την χαμηλότερη τιμή, για το οικείο τμήμα της συμφωνίας – πλαίσιο

-σε ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) στον προσφέροντα την τρίτη κατά σειρά χαμηλότερη τιμή, υπό τον όρο ότι η τιμή αυτή δεν αποκλίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) από την χαμηλότερη τιμή, για το οικείο τμήμα της συμφωνίας – πλαίσιο.

 Η ηλεκτρονική αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, θα γίνει σε τρία στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά" την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου "Οικονομική Προσφορά", κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου "Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου", κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.