ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ευρωπαϊκή έγκριση θεραπείας ανεξάρτητου ιστολογικού τύπου του πρωτοπαθούς όγκου

Ευρωπαϊκή έγκριση θεραπείας ανεξάρτητου ιστολογικού τύπου του πρωτοπαθούς όγκου

Η λαροτρεκτινίμπη, ως ογκολογική θεραπεία ακριβείας, εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιών με τοπικά προχωρημένους ή μεταστατικούς συμπαγείς όγκους που φέρουν τη σπάνια γονιδιωματική αλλοίωση, που ονομάζεται σύντηξη γονιδίων NTRK.

 

Ειδικότερα, το φάρμακο ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών με συμπαγείς όγκους που παρουσιάζουν σύντηξη γονιδίων νευροτροφικών υποδοχέων τυροσίνης κινάσης (NTRK), οι οποίοι είναι είτε τοπικά προχωρημένοι, είτε μεταστατικοί ή όπου η χειρουργική εκτομή είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρή νοσηρότητα, και οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν εγκεκριμένες επιλογές θεραπείας. Η λαροτρεκτινίμπη, ο πρώτος στην κατηγορία αναστολέας TRK που χορηγείται αποκλειστικά για τη θεραπεία όγκων που έχουν σύντηξη γονιδίων NTRK, είναι η πρώτη θεραπεία στην ΕΕ που λαμβάνει ένδειξη ανεξάρτητου ιστολογικού τύπου του πρωτοπαθούς όγκου.

 

Η λαροτρεκτινίμπη έχει δείξει υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης και αποτελέσματα που διαρκούν σε ενήλικες και παιδιά με καρκίνο που φέρει γονιδιακή σύντηξη TRK, συμπεριλαμβανομένων των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Έχει ήδη εγκριθεί στις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και τον Καναδά.

 

«Οι υπάρχουσες θεραπείες που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία ασθενών με καρκίνο που φέρει γονιδιακή σύντηξη TRK οι επιλογές χημειοθεραπείας ή ανοσο-ογκολογίας έχουν δείξει περιορισμένη αποτελεσματικότητα και μπορεί να έχουν σημαντικές παρενέργειες. Με τη λαροτρεκτινίμπη, είδαμε ταχεία ανταπόκριση και υψηλή αποτελεσματικότητα που διαρκεί, που συνοδεύονται από ένα αναμενόμενο και διαχειρίσιμο προφίλ ασφάλειας, σε ασθενείς με που φέρει γονιδιακή σύντηξη TRK, ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς ή από το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο όγκος», δήλωσε ο καθηγητής Jesus Garcia-Foncillas, Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Καρκίνου και του Τμήματος Ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Fundacion Jimenez Diaz και Καθηγητής Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Διευθυντής του Τμήματος Μεταγραφικής Ογκολογίας στο Ινστιτούτο Υγείας FJD-UAM και Συντονιστής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος για τον Καρκίνο τεσσάρων Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων στη Μαδρίτη.

 

Μελέτες και έγκριση

Η έγκριση της λαροτρεκτινίμπης από τον EMA βασίστηκε σε συγκεντρωτικά δεδομένα κλινικών δοκιμών 102 ασθενών (93 ασθενείς από τον πληθυσμό πρωτογενούς ανάλυσης και 9 επιπλέον ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος) κατά τη διάρκεια της μελέτης Φάσης Ι των ενηλίκων ασθενών, της μελέτης NAVIGATE (μελέτη Φάσης II) σε ενήλικες και εφήβους και της παιδιατρικής μελέτης SCOUT (Μελέτη Φάσης Ι / ΙΙ). Τα αποτελέσματα στον πληθυσμό πρωτογενούς ανάλυσης (n = 93) δεικνύουν συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) 72% που περιλαμβάνει 16% πλήρεις ανταποκρίσεις (CR) και 55% μερικές ανταποκρίσεις (PR). Σε μια πρόσθετη ανάλυση που περιλάμβανε ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους στο ΚΝΣ, το ORR ήταν 67% συμπεριλαμβανομένων 15% CR και 51% PR. Κατά τη χρονική στιγμή της συγκεντρωτικής ανάλυσης (n = 102), δεν είχε πραγματοποιηθεί ούτε η μέση διάρκεια της ανταπόκρισης ούτε η μέση επιβίωση χωρίς εξέλιξη. Οι ανταποκρίσεις κυμαίνονταν από επιπλέον 1,6 έως 38,7 μήνες και το 75% των ανταποκρινόμενων ασθενών είχε διάρκεια ανταπόκρισης 12 μηνών ή και περισσότερο. Σε ένα χρόνο μετά την έναρξη της θεραπείας, 88% των ασθενών από τον πληθυσμό πρωτογενούς ανάλυσης (n = 93) ήταν εν ζωή.

Η ασφάλεια της λαροτρεκτινίμπης αξιολογήθηκε σε 125 ασθενείς με σύντηξη NTRK γονιδίων. Η λαροτρεκτινίμπη έδειξε ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, με την πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) να είναι βαθμού 1 ή 2. Μόνο το 3% των ασθενών έπρεπε να διακόψει τη θεραπεία ανεπιθύμητων ενεργειών που συνδέονταν με αυτή.

 

Ο καρκίνος με γονιδιακή σύντηξη TRK

Αποτελεί σπάνιο είδος καρκίνου. Συνολικά δεν επηρεάζει περισσότερο από μερικές χιλιάδες ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη ετησίως. Επηρεάζει τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες και παρουσιάζεται με ποικίλες συχνότητες σε διάφορους τύπους όγκων. Ο καρκίνος με γονιδιακή σύντηξη TRK εμφανίζεται όταν ένα γονίδιο ΝΤRΚ συντήκεται με άλλο μη σχετιζόμενο γονίδιο, σχηματίζοντας μια τροποποιημένη πρωτεΐνη TRK. Η αλλοιωμένη πρωτεΐνη, ή η πρωτεΐνη σύντηξης TRK, καθίσταται συστατικά ενεργή ή υπερεκφράζεται, ενεργοποιώντας έναν καταρράκτη αντιδράσεων. Αυτές οι πρωτεΐνες σύντηξης TRK λειτουργούν ως ογκογόνοι παράγοντες που τροφοδοτούν την εξάπλωση και την ανάπτυξη του καρκίνου, ανεξάρτητα από την εστία εμφάνισης στον οργανισμό. Η λαροτρεκτινίμπη, ένας από του στόματος, υψηλά επιλεκτικός αναστολέας της TRK, διερευνήθηκε σε κλινικές δοκιμές σε 29 διαφορετικούς ιστολογικούς τύπους συμπαγών όγκων, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα, του θυρεοειδούς, του μελανώματος, των στρωματικών όγκων του γαστρεντερικού σωλήνα, του κόλον, των σαρκωμάτων μαλακών μορίων, του σιελογόνου αδένα και του παιδικού ινοσαρκώματος. Η συγκεκριμένη δραστική ουσία απέδειξε αποτελεσματικότητα σε πρωτοπαθείς όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως επίσης και σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις, ανεξάρτητα ηλικίας ή ιστολογίας του όγκου.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ειδικά τεστ μπορούν να προσδιορίσουν συντήξεις γονιδίων NTRK ή πρωτεΐνες σύντηξης TRK, τα οποία περιλαμβάνουν το τεστ ανίχνευσης NGSext Generation Sequencing), τον in situ ανοσοφθορισμό (FISH), το τεστ ανίχνευσης RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) και την ανοσοϊστοχημεία (IHC). Το IHC είναι ένα χρήσιμο τεστ ανίχνευσης. Ωστόσο, το IHC ανιχνεύει τόσο την έκφραση της πρωτεΐνης wildtype TRK, όσο και της πρωτεΐνης σύντηξης TRK. Ως εκ τούτου, τα θετικά αποτελέσματα πρέπει να επιβεβαιωθούν με πιο ειδικά τεστ ανίχνευσης, όπως το NGS. Οι ασθενείς που είναι κατάλληλοι για θεραπεία με λαροτρεκτινίμπη θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την παρουσία σύντηξης γονιδίων NTRK στον όγκο τους.

 

Η λαροτρεκτινίμπη έλαβε έγκριση με την εμπορική ονομασία Vitrakviâ. Το προϊόν δεν κυκλοφορεί στη χώρα μας.