ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ευρωπαϊκή έγκριση σε βιολογική θεραπεία για τη σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες

Ευρωπαϊκή έγκριση σε βιολογική θεραπεία για τη σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες

Μία νέα ένδειξη ενέκρινε η ΕΕ για το dupilumab:  τη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες. To dupilumab ενδείκνυται ως πρόσθετη θεραπεία σε συνδυασμό με ενδορινικά κορτικοστεροειδή για τη θεραπεία ενηλίκων με σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες, στους οποίους η θεραπεία με συστηματικά κορτικοστεροειδή και/ή η χειρουργική επέμβαση δεν προσφέρει επαρκή έλεγχο της νόσου.

 

«Τα άτομα που ζουν με σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες συχνά αναζητούν νέες θεραπευτικές επιλογές, δεδομένου ότι οι διαθέσιμες θεραπείες όπως οι διακοπτόμενοι κύκλοι λήψης συστηματικών κορτικοστεροειδών ή η χειρουργική επέμβαση συσχετίζονται με υποτροπή της νόσου», δήλωσε ο George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., President και Chief Scientific Officer της Regeneron. «Το dupilumab βελτίωσε σημαντικά τα σημεία και τα συμπτώματα της σοβαρής χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες, ενώ παράλληλα εξάλειψε την ανάγκη για νέα χειρουργική επέμβαση ή χρήση κορτικοστεροειδών σε περίπου τρία τέταρτα των ασθενών. Η συγκεκριμένη έγκριση προσφέρει στους ασθενείς στην Ευρώπη την πρώτη βιολογική θεραπεία για την αντιμετώπιση της φλεγμονώδους αντίδρασης τύπου 2 που αποτελεί υποκείμενο αίτιο της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες. Πρόκειται για την τρίτη νόσο που χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση φλεγμονώδους αντίδρασης τύπου 2 στην οποία λαμβάνει έγκριση το dupilumab, το οποίο συνεχίζουμε να ερευνούμε σε ένα ευρύ φάσμα νόσων που σχετίζονται με την εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης τύπου 2».

 

Η χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες είναι μία πάθηση του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία φράσσει τους παραρρίνιους κόλπους και τις ρινικές οδούς. Μπορεί να οδηγήσει σε επίμονη δυσκολία στην αναπνοή, ρινική συμφόρηση και καταρροή, μείωση ή απώλεια των αισθήσεων της όσφρησης και της γεύσης, καθώς και αίσθημα πίεσης ή πόνο στο πρόσωπο.

 

«Πολλοί ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες πάσχουν ταυτόχρονα από άσθμα και τείνουν να πάσχουν από πιο σοβαρή μορφή της νόσου, η οποία συχνά αντιμετωπίζεται δυσκολότερα,» δήλωσε ο John Reed, M.D., Ph.D., Global Head of Research and Development της Sanofi. «Οι συγκεκριμένοι ασθενείς ενδέχεται να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης παροξύνσεων άσθματος, εκδηλώνουν πιο έντονη συμπτωματολογία και αναφέρουν μεγαλύτερη επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής τους. Σχεδόν το 60% των ασθενών στις κλινικές μελέτες της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες έπασχε από άσθμα και τα δεδομένα έδειξαν ότι το dupilumab προσέφερε επιπλέον όφελος στη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας στους συγκεκριμένους ασθενείς» .

 

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια από τις κλινικές μελέτες

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε δύο πιλοτικές μελέτες Φάσης 3 (τη μελέτη διάρκειας 24 εβδομάδων SINUS-24 και τη μελέτη διάρκειας 52 εβδομάδων SINUS-52) που αξιολόγησαν τη λήψη του dupilumab σε δοσολογία 300 mg ανά δύο εβδομάδες σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία με ενδορινικά κορτικοστεροειδή συγκριτικά με τη λήψη εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με ενδορινικά κορτικοστεροειδή. Σε αυτές τις μελέτες, το dupilumab βελτίωσε σημαντικά βασικές παραμέτρους της νόσου και πέτυχε όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία. Την 24η εβδομάδα, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με dupilumab πέτυχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση σε όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία.

 

Το dupilumab

Είναι  ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει τη σηματοδότηση των πρωτεϊνών ιντερλευκίνη-4 (IL-4) και ιντερλευκίνη-13 (IL-13). Δεδομένα από κλινικές μελέτες του dupilumab έχουν δείξει ότι η ιντερλευκίνη-4 και η ιντερλευκίνη-13 διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πρόκληση της φλεγμονώδους αντίδρασης τύπου 2 και κατά συνέπεια, στην εκδήλωση της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες, του άσθματος και της ατοπικής δερματίτιδας.
Επιπλέον της θεραπείας της σοβαρής χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες, το dupilumab έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ασθενείς ηλικίας άνω των 12 ετών, ως πρόσθετη θεραπεία συντήρησης για το σοβαρό άσθμα με φλεγμονώδη αντίδραση Τύπου 2 που χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό ηωσινόφιλων και/ή αυξημένα επίπεδα κλάσματος εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO), οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με υψηλής δόσης εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό με άλλο φαρμακευτικό προϊόν ως θεραπεία συντήρησης. Έχει επίσης εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήση σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα οι οποίοι έχουν κριθεί κατάλληλοι για συστηματική θεραπεία.

 

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το dupilumab έχει εγκριθεί για χρήση σε συγκεκριμένους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα και ορισμένους ασθενείς με άσθμα σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Το dupilumab έχει επίσης εγκριθεί στις ΗΠΑ για χρήση σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες σε ενήλικες των οποίων η νόσος δεν ελέγχεται επαρκώς.

 

Το dupilumab διατίθεται σε προγεμισμένη σύριγγα 300 mg για τους ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες. Χορηγείται ως υποδόρια ένεση κάθε δύο εβδομάδες  σε διαφορετικό σημείο έγχυσης. Το dupilumab προορίζεται για χρήση υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας και μπορεί να χορηγηθεί σε κλινική ή στο σπίτι από τον ίδιο τον ασθενή, κατόπιν εκπαίδευσης από επαγγελματία υγείας.