ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διεθνής πολυκεντρική μελέτη CARILLON: Δυνατότητα δωρεάν διαδερμικής επιδιόρθωσης ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας

Διεθνής πολυκεντρική μελέτη CARILLON: Δυνατότητα δωρεάν διαδερμικής επιδιόρθωσης ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας

ΙΑΤΡΙΚΑ /Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, 15:47:38 / Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Η δυνατότητα δωρεάν διαδερμικής επιδιόρθωσης ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας παρέχεται σε ασθενείς με λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς, στο πλαίσιο της διεθνούς πολυκεντρικής μελέτης CARILLON. Δωρεάν παροχές όμως, έχουν και όλοι οι ασθενείς που επιλέγονται για τη μελέτη έστω και αν δεν υποβληθούν σε επέμβαση. Η μελέτη αυτή υλοποιείται σε μεγάλα καρδιολογικά κέντρα της Αμερικής και της Ευρώπης, ενώ από την Ελλάδα το μοναδικό νοσοκομείο που μετέχει είναι το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στη χώρα μας η μελέτη πραγματοποιείται από τη ομάδα της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του Διαβαλκανικού (Βλάσης και Ηλίας Νινιός, επεμβατικοί καρδιολόγοι - Ανδρέας Ιωαννίδης και Σωτήρης Ευαγγέλου, ειδικοί καρδιολόγοι) και έχουν ήδη διενεργηθεί με επιτυχία οι πρώτες 10 διαδερμικές επεμβάσεις με τη συσκευή CARILLON.

   Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθυντής της Β΄Καρδιολογικής Κλινικής του Διαβαλκανικού, Βλάσης Νινιός, η μελέτη άρχισε να υλοποιείται στις αρχές τους 2019, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει από τα μέσα του περασμένου έτους. «Είναι μια επέμβαση απλή , ανώδυνη και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο μετά από 24ωρη νοσηλεία. Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί στο Διαβαλκανικό σε διαδερμικές επεμβάσεις με τη συσκευή CARILLON είναι όλοι τους πολύ καλά. Η συσκευή αυτή είναι εγκεκριμένη και εμπορικά διαθέσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν γίνει ήδη περισσότερες από 1.000 επεμβάσεις» πρόσθεσε ο κ.Νινιός.

   Στόχος της μελέτης, η οποία αφορά στη διαδερμική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας με τη συσκευή CARILLON, είναι να καταδείξει την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με λειτουργική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, η οποία οφείλεται σε βλάβη της αριστερής κοιλίας της καρδιάς (έμφραγμα, διάταση της κοιλίας, μυοκαρδιοπάθειες).

   Ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας

   Όπως εξηγεί ο κ. Νινιός, η θεραπεία εκλογής για την οργανική ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (οφείλεται σε ανατομική βλάβη της βαλβίδας,είναι η καρδιοχειρουργική επέμβαση για επιδιόρθωση από καρδιοχειρουργούς υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας. Ωστόσο, οι ασθενείς μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας με λειτουργική ανεπάρκεια, λόγω της επιβάρυνσής τους, θεωρούνται διεθνώς ως υψηλού χειρουργικού κινδύνου και οι διεθνείς οδηγίες δεν ενθαρρύνουν τη χειρουργική αντιμετώπισή τους. Αυτό το κενό καλύπτει η συσκευή CARILLON, με την οποία διενεργείται διαδερμική επεμβατική μέθοδος πολύ χαμηλού κινδύνου (1%) σε χέρια έμπειρης ομάδας. Με τη συσκευή επιτυγχάνεται μείωση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, μέσω της μείωσης της διαμέτρου της βαλβίδας με τη δημιουργία πτύχωσης και βράχυνσης του στεφανιαίου κόλπου. Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί σε ασθενείς με σοβαρή δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας, σύνδρομο καρδιακής ανεπάρκειας, συνυπάρχοντα σοβαρά προβλήματα υγείας. Προσφέρει ελάττωση ή και πλήρη εξάλειψη της ανεπάρκειας και άμεση βελτίωση της ποιότητας ζωής.

   Τι ισχύει για τους ασθενείς της μελέτης

   Η μελέτη είναι σε εξέλιξη. Οι συμμετέχοντες ασθενείς από όλη την Ελλάδα με διαπιστωμένη ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, υποβάλλονται εκ νέου στο Ιατρικό Διαβαλκανικό σε κλινική και υπερηχογραφική εξέταση, ώστε να διακριβωθεί εάν αντιμετωπίζουν λειτουργική ανεπάρκεια μέτριου ή σοβαρού βαθμού. Ακολουθεί η αναλυτική καταγραφή των υπερηχογραφικών δεδομένων της βαλβίδας και της αριστερής κοιλίας, καθώς και των δεδομένων σχετικών με την ποιότητα ζωής και την ανοχή στην κόπωση, μέσω ειδικών ερωτηματολογίων και δοκιμασιών. Τα δεδομένα αποστέλλονται ανώνυμα στην Αμερική (Cleveland Clinic Echo Corlab), όπου μετά από έγκριση ως προς την καταλληλότητα, οι ασθενείς τυχαιοποιούνται, δηλαδή οι μισοί επιλέγονται για το συντηρητικό σκέλος το οποίο περιλαμβάνει τη συνέχιση της παρακολούθησης από τη συγκεκριμένη Καρδιολογική Ομάδα και οι άλλοι μισοί, γίνονται δεκτοί για την τοποθέτηση της συσκευής CARILLON και τη μετεγχειρητική τους παρακολούθηση. Η παρακολούθηση όλων των ασθενών, συνεχίζεται δωρεάν. Τηλέφωνο Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής για συμμετοχή στη μελέτη: 2310 400 929

    Στην πολυκεντρική μελέτη CARILLON, μετέχουν οι κλινικές: Ιατρικό Διαβαλκανικό (European Interbalkan Medical Center), Cleveland Clinic, Ochsner Health System, Dignity Health Mercy Gilbert and Chandler, Northshore University HealthSystem, NYPH-Cornell, Mass General Hospital, Centennial Medical System, Pole Sante Republique, Centrum Medyczne, Henrico Doctors/Sarah Cannon Research Institute, Delray Medical Center, Vassar Brothers Medical Center.