NEA

4ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΛΟΚ: Άμεση ανάγκη η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για τον έλεγχο του καρκίνου

4ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΛΟΚ: Άμεση ανάγκη η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για τον έλεγχο του καρκίνου

Με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και του Γ.Γ. Κοιν. Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργου Σταμάτη, πραγματοποιήθηκε από 31 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2020, το 4ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.

 Το Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 180 σύνεδροι, εκπρόσωποι 39 Οργανώσεων ασθενών από όλη την Ελλάδα επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, εκπρόσωποι της βιομηχανίας Υγείας, φοιτητές και απλοί πολίτες, είχε σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου και τίτλο: #IAmAndIWill, «Αποστολή Καρκίνος» - «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο» - Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ελλάδα, και ανέδειξε τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει η χώρα μας, εν όψει της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται από την Ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και τεχνολογίας «Αποστολή Καρκίνος» και από την πολιτική «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο», που ανακοινώθηκε επίσημα από την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας, Στέλλα Κυριακίδη, στις 4 Φεβρουαρίου στο Ευρωκοινοβούλιο.

Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσε ως κεντρικό στόχο στον τομέα της υγείας την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου ως το μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο για τα συστήματα υγείας των κρατών μελών, η χώρα μας οφείλει να ενεργήσει άμεσα, και να καταρτίσει την δική της εθνική στρατηγική για τον καρκίνο, με την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού και βιώσιμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου και τη δημιουργία ενός αξιόπιστου πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών προκειμένου να επωφεληθεί της συγκυρίας και να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια βελτίωσης της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη χώρα μας.

Διεθνούς κύρους επιστήμονες και πρωτεργάτες στη χάραξη πολιτικών υγείας για τον έλεγχο του καρκίνου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετείχαν στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ, ενώ μηνύματα απέστειλαν τόσο ο Πρόεδρος της UICC Dr Carry Adams, όσο και η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κα Στέλλα Κυριακίδη, με τα οποία τόνισαν τη σημασία της ατομικής και συλλογικής ενεργοποίησης, αλλά και τις προτεραιότητες των δράσεων που πρόκειται να ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και  να αναληφθούν  τα απόμενα 4 χρόνια  σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο του καρκίνου.

Ο Dr Μatti Aapro Πρόεδρος της ΕCCO-European Cancer Organization και μέλος του Cancer Mission Assembly, εξήγησε ποιοι είναι οι στόχοι και τι θα προσπαθήσει να επιτύχει το CANCERMISSION, ενώ αναλύοντας  τα βασικά σημεία του Ευρωπαϊκού Σχεδίου τόνισε ότι στόχος είναι:

  • Να δοθεί έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας του καρκίνου που λαμβάνουν οι ασθενείς,
  • Να τύχουν προσοχής οι ιδιαίτερες ανάγκες των επιβιωσάντων ασθενών και να αρθούν οι όποιες οικονομικές διακρίσεις στην πρόσβαση, στη διάγνωση και θεραπεία.
  • Να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα εξασφαλίζει ότι όλοι οι ασθενείς στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες  θεραπείες για τον καρκίνο.
  • Να γίνει ενσωμάτωση της ΠΦΥ στο μονοπάτι φροντίδας του καρκίνου ώστε να συμπεριλαμβάνεται η φροντίδα στο σπίτι και σε δομές της κοινότητας.

Ο Καθ. Τit Albreht, συντονιστής της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης iPAAC, αναφέρθηκε στις δυνατότητες υποστήριξης των χωρών μελών της ΕΕ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικών Σχεδίων Δράσης με την υιοθέτηση συστάσεων πολιτικής για την ογκολογική περίθαλψη της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης CanCon (cancercontrol.eu) τονίζοντας ότι:

  • Στο σχεδιασμό των εθνικών σχεδίων για το καρκίνο είναι σημαντικό να καλύπτεται όλο το φάσμα της πορείας του ασθενούς από την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη μέχρι την ανακουφιστική φροντίδα.
  • Οι ασθενείς πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τον Καρκίνο, όσο και στον προσδιορισμό των αναγκών των ασθενών και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων.

Σημαντικές παρεμβάσεις υπήρξαν σε στρογγυλό τραπέζι σχετικά με τις πολιτικές υγείας, από όλη την ογκολογική κοινότητα, όπου αναπτύχθηκαν εκτενώς οι θέσεις για τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τον έλεγχο του καρκίνου. Στην ενότητα συμμετείχαν οι κύριοι: Ιωάννης Μπουκοβίνας, Πρόεδρος ΕΟΠΕ, Γιώργος Πισσάκας, Αντιπρόεδρος ΕΕΑΟ, Άννα Μπατιστάτου, Πρόεδρος ΕΕΠΑ, Ιωάννης Καραιτιανός, Πρόεδρος ΕΕΧΟ, Κώστας Σταματόπουλος, Συντονιστής Εθνικού Δικτύου Ιατρικής στην Ογκολογία, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΣΝΕ, ενώ Συντονιστής της Ενότητας ήταν ο Καθ. Παθολογικής Ογκολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, κος Δημήτρης Μαυρουδής.

Η Αξιολόγηση της Ιατρικής Τεχνολογίας αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ καθώς η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στην ΗΤΑ, το ρόλο της αρμόδιας Επιτροπής  στη χώρα μας, τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες αξιολόγησης, τη διεθνή πρακτική και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα υγείας των χωρών μελών της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, Δημήτρης Φιλίππου, αναφέρθηκε στην αξία της αξιολόγησης της ιατρικής τεχνολογίας για τους ασθενείς, ενώ ο Prof. Francesco De Lorenzo ανέδειξε τη σημασία της υιοθέτησης κοινού συστήματος αξιολόγησης από όλες τις χώρες της ΕΕ ως βασικό μοχλό για την άρση των ανισοτήτων στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες στις χώρες μέλη της ΕΕ. Ο Καθ. Οικονομικών, Γιάννης Υφαντόπουλος, τόνισε την αξία της ανεξάρτητης λειτουργίας του Οργανισμού ΗΤΑ και ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής σε αυτόν όλων των εμπλεκόμενων, κατά τα πρότυπα λειτουργίας της Διεθνούς πρωτοβουλίας  All.Can, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να συνυπολογίζονται παράγοντες σχετικοί με τον αντίκτυπο που έχουν οι νέες τεχνολογίες στην ποιότητα ζωής και άλλες κοινωνικές διαστάσεις .

Σημαντικό κεφάλαιο του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ αποτέλεσε η Βιο-ιατρική έρευνα για τον καρκίνο και ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας, όπου ο Καθ. Παναγιώτης Μπαμίδης ανέδειξε το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των bigdata στη βιο-ιατρική έρευνα για τον καρκίνο ενώ ο Πρόεδρος του ΙΤΕ, Δρ Νεκτάριος Ταβερναράκης παρουσίασε τη σημασία των μοριακών βιοδεικτών και των αναδυόμενων τεχνολογιών στη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.

Απαραίτητο να είναι ενημερωμένοι οι ασθενείς με καρκίνο

Μετά την υπογραφή των τριών Μνημονίων Συνεργασίας με το Ίδρυμα Φλέμιγκ, το ΙΙΒΕΑΑ και το ΙΤΕ, ακολούθησε μία πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα για τις ενδο-νοσοκομειακές λοιμώξεις και την μικροβιακή αντοχή σε σχέση με τον καρκίνο, όπου η κα Φλώρα Κοντοπίδου και ο Αν Καθ. Χάρης Συριστατίδης παρουσίασαν για ποιο λόγο είναι απαραίτητο να είναι ενημερωμένοι οι ασθενείς με καρκίνο, αλλά και τι είναι η μικροβιακή αντοχή.

Οι κοινωνικές επιπτώσεις του καρκίνου είναι πάντα ένα θέμα που έχει πολλές και ενδιαφέρουσες προεκτάσεις καθώς επηρεάζει πολυδιάστατα τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Το σημερινό καθεστώς προστασίας των ασθενών με καρκίνο, η οδηγία για την εναρμόνιση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, ο ρόλος των φροντιστών ογκολογικών ασθενών, η παρουσίαση της πανευρωπαϊκής έρευνας για τις κοινωνικές επιπτώσεις του καρκίνου και η θέση της πολιτείας στον τομέα αυτό αποτέλεσαν τα κεντρικά θέματα που αναπτύχθηκαν με την συνδρομή των κυριών Αγγελική Πολυδώρου Δικηγόρος, Καλλιόπη Λυκοβαρδή Βοηθός Συνήγορος για την Ίση Μεταχείριση,  σε μία ενότητα με έντονο το στοιχείο της διαδραστικότητας και συμμετοχής των συνέδρων.

Η γονιμότητα μετά τη θεραπεία του καρκίνου, ολοκλήρωσε τις ενότητες θεμάτων με κοινωνικές προεκτάσεις καθώς αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για μεγάλη μερίδα ασθενών, ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας. Η παθολόγος ογκολόγος κα Ελένη Γαλάνη, ανέπτυξε το θέμα που έχει να κάνει με τη διατήρηση της γονιμότητας μετά τη διάγνωση, ενώ η γυναικολόγος κα Μαρίνα Δημητράκη παρουσίασε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη διατήρηση της γονιμότητας μετά τον καρκίνο.

Οι παρουσιάσεις και όλο το υλικό είναι διαθέσιμα  στο site της ΕΛΛΟΚ: https://ellok.org/synedrio20/