ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους για καρκίνο και ΣΚΠ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους για καρκίνο και ΣΚΠ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Ένα βήμα πιο κοντά για την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της σημερινής κυβέρνησης για τη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία έγινε με την υπογραφή μεταξύ του ΕΟΠΥΥ (εκ μέρους της Πολιτείας) και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της σχετικής Συλλογικής Σύμβασης.

Ο ΠΦΣ ανακοινώνοντας προς τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους τη σύμβαση που έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της (σ.σ. 18 Φεβρουαρίου 2020) σημειώνει ότι με την υπογραφή της κάνει ένα αποφασιστικό βήμα τόσο για την εξυπηρέτηση των ασθενών με σοβαρές ασθένειες όσο και για την διεύρυνση της συμμετοχής των φαρμακοποιών στην αγορά Φαρμάκων Υψηλού Κόστους τονίζοντας τη ρητή πρόβλεψη για την καθιέρωση επιστημονικής αμοιβής για τους φαρμακοποιούς που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για τον κλάδο,  μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.   .

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

 

«Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την “ Συλλογική Σύμβαση για την Διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους” που υπεγράφη σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2020 με τον ΕΟΠΥΥ.

Το περιεχόμενο της Σύμβασης είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του κλάδου της 21ης Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και με το περιεχόμενο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με το Υπουργείο Υγείας στις 3 Φεβρουαρίου 2020.

Με την ως άνω Σύμβαση ο κλάδος κάνει ένα αποφασιστικό βήμα τόσο για την εξυπηρέτηση των ασθενών με σοβαρές ασθένειες όσο και για την διεύρυνση της συμμετοχής των φαρμακοποιών στην αγορά Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Να τονιστεί ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει ρητά την καθιέρωση επιστημονικής αμοιβής για τους φαρμακοποιούς μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΥΚ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/18-2-2020

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση στο πρόγραμμα θα ενταχθούν φάρμακα ογκολογικά και φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τα οποία πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είναι το ότι πρόκειται για φάρμακα από του στόματος χορηγούμενα, συντηρούμενα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 βαθμών Κελσίου και ότι δεν απαιτείται προέγκριση από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης.

Συνολικά πρόκειται για αποκλειστικά και μόνο 36 εμπορικά σκευάσματα τα οποία αντιστοιχούν σε 85 κωδικούς ΕΟΦ.

Η σύμβαση στην ουσία προβλέπει ότι ο ΠΦΣ εκπροσωπεί όλους τους φαρμακοποιούς της χώρας και έτσι αναφέρει ότι «οι φαρμακοποιοί, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης ή από την έναρξη λειτουργίας του φαρμακείου ο δε Φαρμακευτικός Σύλλογος θα ενημερώσει σχετικώς τον ΕΟΠΥΥ εντός (5) ημερών μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι πλέον ο κάθε φαρμακοποιός από τους συνολικά 10.500 σε ολόκληρη τη χώρα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα ενταχθεί στο σύστημα αυτό, όπως συμφωνήθηκε ή εάν θα μείνει έξω από αυτό.

Η σύμβαση αναφέρει ρητά ότι «τα ιδιωτικά φαρμακεία ουδεμία οικονομική επιβάρυνση έχουν από την περιγραφόμενη στην παρούσα σύμβαση διακίνηση των αναφερόμενων στο Παράρτημα 1 φαρμάκων»

Σημαντική ακόμη είναι η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος περίθαλψης επιλέξει την εκτέλεση της συνταγής από ιδιωτικό φαρμακείο, αποκλείεται η δυνατότητα εκτέλεσης σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή άλλο ιδιωτικό φαρμακείο. Η επιλογή του ιδιωτικού φαρμακείου θα γίνεται από το δικαιούχο περίθαλψης μέσω της εφαρμογής διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και θα αφορά κάθε συνταγή χωριστά

Προς διευκόλυνση των φαρμακοποιών αναφέρεται επίσης ότι «η ευθύνη του φαρμακοποιού καθ’ όλη την προηγούμενη διαδικασία (σ.σ. που περιγράφεται στη σύμβαση) διανομής του φαρμάκου εξαντλείται αποκλειστικά και μόνο στην απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Δεν απαιτείται από τον ιδιώτη φαρμακοποιό η έκδοση παραστατικών διακίνησης κατά τη διακίνηση των εν λόγω ΦΥΚ.     

Να σημειωθεί ακόμη ότι στην παράγραφο 14 της Σύμβασης αναφέρεται πως «στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου τους και επί σκοπώ συνδρομής στην έναρξη εφαρμογής της παρούσας σύμβασης, τα ιδιωτικά φαρμακεία θα διακινούν τα αποκλειστικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 φάρμακα υψηλού κόστους, χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας συμβάσεως». 

Ως προς το ζήτημα αυτό ωστόσο που προφανώς είναι ουσιαστικό για τους φαρμακοποιούς, υπάρχει πρόβλεψη στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του ΠΦΣ στις 3 Φεβρουαρίου η οποία αναφέρει ρητά ότι «πριν τη λήξη της σύμβασης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας θα οριστεί η επιστημονική αμοιβή που θα λαμβάνουν τα ιδιωτικά φαρμακεία για την υπηρεσία χορήγησης και εκτέλεσης των συνταγών των εν λόγω φαρμάκων, το ύψος της καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

Ο ΠΦΣ ήδη έχει προχωρήσει σε σχετική μελέτη ώστε να μπορεί με στοιχεία να διεκδικήσει μία επιστημονική αμοιβή που να ανταποκρίνεται στην προσφερόμενη από τους φαρμακοποιούς υπηρεσία ως προς το θέμα των ΦΥΚ.