ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ιδιοκτησιακό Φαρμακείων: Οκτώ μέλη του ΣτΕ μειοψήφησαν για το μέρος του Π.Δ. που αφορά στα ασυμβίβαστα

Ιδιοκτησιακό Φαρμακείων: Οκτώ μέλη του ΣτΕ μειοψήφησαν για το μέρος του Π.Δ. που αφορά στα ασυμβίβαστα

Ποιο το σκεπτικό τους;

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε τις προσφυγές των φαρμακοποιών κατά του Προεδρικού Διατάγματος 64/2018 για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων (δες εδώ και εδώ) με το οποίο ουσιαστικά δημιουργούνται νέα δεδομένα σε σχέση με αυτά που παραδοσιακά ίσχυαν στη χώρα μας, όπου η ιδιοκτησία των φαρμακείων ανήκε στους φαρμακοποιούς, όπως προκύπτει από τα πρακτικά είχε μία ισχυρή μειοψηφία σε ό,τι αφορά τα ασυμβίβαστα.

Συγκεκριμένα μειοψήφησαν οκτώ μέλη από τον αριθμό που προβλέπεται για τη σύνθεση της Ολομελείας του ΣτΕ*, που διατύπωσαν την εξής γνώμη: Οι ως άνω περιορισμοί και προϋποθέσεις είναι, καταρχήν, σύμφωνοι με την εξουσιοδοτική διάταξη. Ενόψει, όμως, του δικαιώματος των πολιτών στην προστασία της υγείας τους και της υποχρέωσης του Κράτους να μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου στους πολίτες, οι οποίες συναρτώνται αμέσως και εντόνως με τον τομέα της λιανικής εμπορίας φαρμάκων, καθώς και της αυξημένης πιθανότητας να τεθούν σε διακινδύνευση οι συνταγματικές αυτές επιταγές από την επιδίωξη αμιγώς επιχειρηματικών συμφερόντων, σε περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου σε μη φαρμακοποιούς και συμμετοχής σε εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων τρίτων μη φαρμακοποιών, μόνο με τους περιορισμούς αυτούς με τους οποίους δεν εξασφαλίζεται, στον απαιτούμενο βαθμό, η συμμετοχή του φαρμακοποιού στη λήψη των αποφάσεων που καθορίζουν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν διασφαλίζεται επαρκώς ο σκοπός του νομοθέτη, δηλαδή, η λειτουργία των φαρμακείων κατά τρόπο που εγγυάται τη διάθεση των φαρμάκων στο κοινό με κριτήρια επιστημονικά και με γνώμονα την δημοσίου συμφέροντος αποστολή των φαρμακείων, όχι δε με όρους άσκησης κερδοσκοπικής εμπορικής δραστηριότητας. 

http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/pageste/epikairotita/apofaseis?contentID (δες «Αποφάσεις της Ολομέλειας ΣτΕ δημοσιευθείσες στις 7.2.2020)

 

 

* ΠΔ 18/1989
Άρθρο 8 (άρθρο 11 ν. 702/1977)
Σύνθεση Ολομελείας
1.Η ολομέλεια του Συμβουλίου, όταν συνεδριάζει δημόσια, συντίθεται από τον Πρόεδρο, δέκα τουλάχιστον Συμβούλους, δύο Παρέδρους και από το Γραμματέα. Αν προσέλθουν περισσότερα από έντεκα μέλη αποχωρεί ο νεότερος Σύμβουλος ή, αν αυτός είναι και εισηγητής στη δικαζόμενη υπόθεση, ο αμέσως αρχαιότερος του για να διατηρηθεί ο αριθμός περιττός.