ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διευκρινήσεις ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής από τον Πανελλήνιο για τα ΦΥΚ

Διευκρινήσεις ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής από τον Πανελλήνιο για τα ΦΥΚ

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Με έγγραφό του προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ζητά διευκρινήσεις –τεχνικού κατά βάση χαρακτήρα- σχετικά με το κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης που υπογράφτηκε πριν λίγες μέρες με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά τη διαδικασία χορήγησης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Ο ΦΣ Αττικής θέτει συγκεκριμένα έξι ερωτήματα ζητώντας διευκρινιστικές απαντήσεις άμεσα καθώς οι φαρμακοποιοί, όπως αναφέρει πρέπει να επιλέξουν να ενταχθούν σε μία διαδικασία μέχρι τις 3 Μαρτίου που τους είναι «εντελώς αδιευκρίνιστη». Μάλιστα, θεωρεί σκόπιμο ότι εάν τα ερωτήματα που τίθενται, δεν απαντηθούν «θα πρέπει να δοθεί παράταση της προθεσμίας απάντησης εκ μέρους των μελών μας, μέχρις ότου λειτουργήσει το σύστημα (αν δεν λειτουργεί ήδη) και γίνει γνωστή όλη η διαδικασία χορήγησης των ΦΥΚ» Τα ερωτήματα που ζητά ο ΦΣΑ να διευκρινιστούν είναι τα εξής:

 

1.- Όταν ένας ασθενής επιλέγει μέσω της ειδικής πλατφόρμας, ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό φαρμακείο για τη χορήγηση του φαρμάκου του, το ιδιωτικό φαρμακείο θα λαμβάνει κάποια ειδοποίηση ή θα ενημερώνεται κατά την αποστολή και παραλαβή του φαρμάκου από την εταιρεία;

2.- «Το πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ» που στην σελίδα 2 της εν λόγω σύμβασης αναφέρεται ότι πρέπει να σκανάρει ο ιδιώτης φαρμακοποιός το φάρμακο, ώστε να χρεωθεί – αποχρεωθεί, λειτουργεί; Και αν ναι, πότε θα δοθούν οδηγίες για τη χρήση του;

3.- Η Βεβαίωση που πρέπει που πρέπει να συνοδεύει τη συνταγή και αναφέρεται στην σελ. 3, ως σημείο γ της παρ. 9, τι μορφή έχει; Η μορφή της είναι ίδια και για τα 36 σκευάσματα ΦΥΚ; Ποια είναι τα στοιχεία που απαραιτήτως πρέπει να φέρει ώστε να θεωρηθεί σωστή από τον ιδιώτη φαρμακοποιό;

4.- Ο Φάκελος που πρέπει να αποστέλλει ο φαρμακοποιός στο ΤΕΕΣ (Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών) σε μηνιαία βάση με τις εκτελεσμένες συνταγές σε ξεχωριστό φάκελο και συγκεντρωτική κατάσταση:

α) θα αποστέλλονται μέσω διανεμητικού λογαριασμού στην περίπτωση Φαρμακευτικού Συλλόγου που διαθέτει διανεμητικό;

β) υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες αποστολής κάθε μήνα; Θα αποστέλλονται μαζί με τα λοιπά φάρμακα;

γ) η συγκεντρωτική κατάσταση θα περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία; Αν ναι, ποια θα είναι αυτά;

δ) Ο φάκελος με την αποστολή των εκτελεσμένων συνταγών θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά συγκεκριμένα στοιχεία; Αν ναι ποια είναι αυτά ;

ε) Ο φάκελος θα συνοδεύεται από κάποιο συνοδευτικό όπως ο φάκελος των φαρμάκων που θα εκτυπώνεται από το σύστημα; Αν ναι, τι μορφή θα έχει αυτό;

5.- Η άρνηση για ένταξη στο σύστημα διάθεσης των ΦΥΚ από το φαρμακείο τους, πόσο δεσμευτική θα είναι;

Θα υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης αυτής στο μέλλον; Αν ναι με ποια διαδικασία θα γίνεται αυτή;

6.- Υπάρχει έγγραφο, ή άλλη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η άρνηση σήμερα για ένταξη στο σύστημα, αποτελεί παράγοντα αποκλεισμού του φαρμακείου από μελλοντική χορήγηση ΦΥΚ, όταν γι’ αυτά υπάρξει αμοιβή για τον φαρμακοποιό;

Και καταλήγει στο έγγραφο του ο ΦΣΑ:

«Όπως είναι κατανοητό υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την διαδικασία εφαρμογής της εν λόγω σύμβασης, και θα πρέπει άμεσα να μας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία γιατί σε κανένα σημείο της σύμβασης δεν διευκρινίζεται η διαδικασία αποστολής των συνταγών αυτών από τα φαρμακεία στον ΕΟΠΥΥ, αλλά ούτε αν αυτά θα αποστέλλονται ατομικά από τα φαρμακεία ή Συλλογικά μέσω του Διανεμητικού τους λογαριασμού, όπου αυτός υφίσταται και τα φαρμακεία μας καλούνται μέσω της Σύμβασης να επιλέξουν μέχρι 3/3/2020 για το αν θα ενταχθούν ή όχι σε μία διαδικασία που τους είναι εντελώς αδιευκρίνιστη.

Σε περίπτωση που τα ερωτήματά μας αυτά παραμείνουν αναπάντητα, θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας απάντησης εκ μέρους των μελών μας, μέχρις ότου λειτουργήσει το σύστημα (αν δεν λειτουργεί ήδη) και γίνει γνωστή όλη η διαδικασία χορήγησης των ΦΥΚ».