ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θετικά αποτελέσματα μελετών για τη θεραπεία του προχωρημένου ή μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος

Θετικά αποτελέσματα μελετών για τη θεραπεία του προχωρημένου ή μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος

Δύο κλινικές μελέτες φάσης 3 καταδεικνύουν υπεροχή στη συνολική επιβίωση για το nivolumab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ipilimumab για τη θεραπεία κατά του προχωρημένου ή μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος

 

Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε τα επικαιροποιημένα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 2 κλινικές μελέτες Φάσης 3 σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του nivolumab ως μονοθεραπεία (CheckMate -025) και της συνδυαστικής θεραπείας nivolumab με ipilimumab (CheckMate -214) για τη θεραπεία  του προχωρημένου ή μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος.  Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Συμποσίου για τον Καρκίνο του Ουρογεννητικού Συστήματος, που διοργάνωσε η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας, στο Σαν Φρανσίσκο.

Ειδικότερα, στη μελέτη CheckMate -025, η μονοθεραπεία με nivolumab χορηγήθηκε σε ασθενείς με προθεραπευμένο στο παρελθόν προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC). Μετά από παρακολούθηση 5 ετών, οι ασθενείς που έλαβαν nivolumab συνεχίζουν  να παραμένουν εν ζωή σε ποσοστό 25% έναντι του 18% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με everolimus. Επιπλέον, αντικειμενική ανταπόκριση στη θεραπεία εμφάνισε το 23% των ασθενών, έναντι του 4% για το everolimus, με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 18,2 μηνών, συγκριτικά με τους 14 μήνες για το everolimus. Τέλος, το προφίλ ασφάλειας για τους ασθενείς που έλαβαν nivolumab ήταν αντίστοιχο με αυτό που έχει παρατηρηθεί σε πιο πρώιμα στάδια της μελέτης, σε ασθενείς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα χωρίς παρελκύσεις στα δεδομένα ή σχετιζόμενους θανάτους.  

Η μελέτη CheckMate -214 αξιολόγησε το συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab έναντι του sunitinib σε ασθενείς με μη προθεραπευμένο στο παρελθόν προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC). Σημαντικό όφελος όσον αφορά στη συνολική επιβίωση (OS) παρατηρήθηκε σε ασθενείς οι οποίοι ανήκαν τόσο στον πληθυσμό ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου (IP) όσο και στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας (ITT), οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με το συνδυασμό nivolumab με ipilimumab σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με sunitinib. Το προφίλ ασφάλειας για το συνδυασμό nivolumab με ipilimumab ήταν αντίστοιχο με προηγούμενα ευρήματα και δεν παρατηρήθηκαν νέα δεδομένα ασφάλειας ούτε σχετιζόμενοι με το φάρμακο θάνατοι κατά την παρατεταμένη παρακολούθηση. Τα αποτελέσματα της μελέτης αντιπροσωπεύουν την πιο μακροχρόνια παρακολούθηση για οποιαδήποτε ανοσο-ογκολογική θεραπεία σε αυτές τις συνθήκες.

Αναλυτικότερα, στον πληθυσμό ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου, 52% των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, παρέμεναν εν ζωή στους 42 μήνες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς που έλαβαν sunitinib ήταν 39%. Επιπλέον, βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης, αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) στη συνδυαστική θεραπεία εμφάνισε το 42% των ασθενών, έναντι 26% για το sunitinib. Η εν λόγω ανταπόκριση ήταν συνεχιζόμενη στο 84% των ασθενών.

Στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας, (ITT) 56% των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, παρέμεναν εν ζωή στους 42 μήνες, έναντι 47%. για τους ασθενείς που έλαβαν sunitinib. Βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης, αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) στη συνδυαστική θεραπεία εμφάνισε το 39% των ασθενών, έναντι 33% για το sunitinib, ενώ η ανταπόκριση ήταν συνεχιζόμενη στο 86% των ασθενών.

 

Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC)

Αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του νεφρού στους ενήλικες, καθώς ευθύνεται για περισσότερους από 140.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) είναι περίπου δύο φορές πιο συχνό στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, με τα υψηλότερα ποσοστά της νόσου να παρατηρούνται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με μεταστατικό ή προχωρημένο, καρκίνο του νεφρού είναι 12,1%.

 

Το nivolumab

Είναι ένας αναστολέας του ανοσολογικού σημείου ελέγχου προγραμματισμένου θανάτου-1 (PD-1) ο οποίος είναι μοναδικά σχεδιασμένος για να αξιοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ώστε να συμβάλλει στην αποκατάσταση της αντικαρκινικής ανοσολογικής ανταπόκρισης. Αξιοποιώντας το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για την καταπολέμηση του καρκίνου, το nivolumab έχει καταστεί μία σημαντική θεραπευτική επιλογή σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου.

Το κορυφαίο παγκόσμιο πρόγραμμα ανάπτυξης του nivolumab βασίζεται στην επιστημονική εξειδίκευση της Bristol-Myers Squibb στο πεδίο της Ανοσο-Ογκολογίας και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικών μελετών σε όλες τις φάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Φάσης 3, σε διάφορους τύπους όγκων. Μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί περισσότεροι από 35.000 ασθενείς στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης του nivolumab. Οι κλινικές μελέτες του nivolumab έχουν συμβάλει στην εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με τον πιθανό ρόλο των βιολογικών δεικτών στη φροντίδα των ασθενών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από το nivolumab σε όλο το φάσμα έκφρασης του PD-L1.

Τον Ιούλιο του 2014, το nivolumab ήταν ο πρώτος αναστολέας του ανοσολογικού σημείου ελέγχου PD-1 που έλαβε κανονιστική έγκριση οπουδήποτε στον κόσμο.

Σήμερα το nivolumab είναι εγκεκριμένο σε περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ιαπωνίας. Τον Οκτώβριο του 2015, το συνδυαστικό σχήμα nivolumab με ipilimumab της εταιρείας αποτέλεσε τον πρώτο συνδυασμό στην Ανοσο-Ογκολογία που έλαβε κανονιστική έγκριση για την αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος και αυτή τη στιγμή διαθέτει έγκριση σε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.