ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ξεκίνησε -ελέω κορωνοϊού- η εφαρμογή της άυλης συνταγής

Ξεκίνησε -ελέω κορωνοϊού- η εφαρμογή της άυλης συνταγής

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Έμφαση στο ζήτημα δίνει στη σχετική ενημέρωση προς τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (δες εδώ) και συστήνει στους φαρμακοποιούς να ενημερώσουν τους ασθενείς, για την ανάγκη εγγραφής τους στο σύστημα.

 

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ξεκίνησε η εφαρμογή της άυλης συνταγής από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε η κυβέρνηση με τα κατεπείγοντα μέτρα, για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου (SARS CoV 2), τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

 

Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο προβλέπει τα εξής:

  1. Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τον περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση, η άυλη συνταγογράφηση διενεργείται σύμφωνα με το παρόν. Η άυλη συνταγή και το άυλο παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https:// www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..
  2. Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην περίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
  3. Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.
  4. Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση τον αριθμό της (barcode συνταγής). Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη, ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time-password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του.
  5. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου του κορωνοϊού COVID-19.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στις οδηγίες του προς τους φαρμακευτικούς συλλόγους σημειώνει ότι «η εγγραφή του ασφαλισμένου στο σύστημα έχει αρκετά πλεονεκτήματα ευκολίας» προσδοκά «ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα ισχύει και μετά την κρίση και μάλιστα ολοκληρωμένη» παροτρύνοντας τους φαρμακοποιούς «να ενημερώσουμε τους ασθενείς μας να εγγραφούν το συντομότερο για δική τους ευκολία!».

Πολύ σημαντική για τον ΠΦΣ είναι επίσης η  μέριμνα των φαρμακευτικών συλλόγων για το θέμα του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου.

Με σχετικό έγγραφό του ο ΠΦΣ (δες εδώ) το οποίο υπογράφει ο Νομικός του Σύμβουλος κ. Ηλίας Δημητρέλλος, εισηγείται προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους «να λάβουν άμεσα απόφαση περί συνεχούς υποχρεωτικού ωραρίου και κατόπιν να αποστείλουν την εν λόγω απόφαση στον αρμόδιο Περιφερειάρχη προκειμένου να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια περί αυξημένου αριθμού φαρμακείων που θα διημερεύουν μετά το πέρας του συνεχούς υποχρεωτικού ωραρίου. Τέλος, ο κάθε Φαρμακευτικός Σύλλογος θα ορίσει σύμφωνα με τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες σχετικώς με τα φαρμακεία που επιθυμούν να λειτουργήσουν πέραν του νέου υποχρεωτικού ωραρίου».