NEA

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. & Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας: Συνεργασία προς όφελος των χρονίως πασχόντων

ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. & Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας: Συνεργασία προς όφελος των χρονίως πασχόντων

Μία σημαντική συνεργασία ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) με το Τμήμα Δημόσιας  & Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που αναμένεται να βοηθήσει άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα άτομα της κοινότητας που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, όπως οι ρευματικές παθήσεις.

 

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., οι Επισκέπτες Υγείας, ως επαγγελματίες υγείας, είναι πολύ σημαντικοί για τους χρόνιους ασθενείς, ειδικά σε αυτή την περίοδο, η οποία μας βρίσκει όλους απροετοίμαστους και με τους χρονίως πάσχοντες να πλήττονται περισσότερο λόγω του νοσήματος καθαυτού, λόγω της συννοσηρότητας, των θεραπειών (όπως για παράδειγμα οι θεραπείες ανοσοκαταστολής) και λόγω της σημαντικής ψυχολογικής επιβάρυνσης.


Οι Επισκέπτες Υγείας μπορούν να αξιολογήσουν την γενική κατάσταση του χρονίως πάσχοντος, τη γνωστική έκπτωση και την ψυχοκινητική επιβράδυνση, την οποία, ενδεχομένως, βιώνει. Μπορούν να οργανώσουν ομάδες αυτοφροντίδας και αυτοβοήθειας σε θέματα υγείας, καθώς αυτή την περίοδο οι ρευματοπαθείς, και δη οι ηλικιωμένοι και τα μοναχικά άτομα, έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, επίβλεψης και φροντίδας.

«Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, συνειδητοποιήσαμε πόσο περισσότερο θα πλήξει η νέα αυτή πρωτόγνωρη κατάσταση του φόβου, του περιορισμού και του αποκλεισμού τον πληθυσμό της Περιφέρειας», επεσήμανε, μιλώντας στο dailypharmanews, η πρόεδρος της Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, Αθανασία Παππά. «Γενικότερα, η κοινότητα έχει ανάγκες που παραμένουν ακάλυπτες. Οι Επισκέπτες Υγείας, αν και ξεχασμένοι ή στην αφάνεια ως ειδικότητα, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο. Παρόλο που «τρέχουν» πολλά προγράμματα δεν είναι γνωστό το έργο τους. Στην περιφέρεια, οι ανάγκες των ασθενών δυσκολότερα καλύπτονται. Πολλοί ασθενείς δεν έχουν καλή πρόσβαση στο φάρμακο. Το μέτρο της άυλης συνταγογράφησης δεν μπορεί να αποδώσει σε ηλικιωμένους στην επαρχία που δεν έχουν δίπλα τους τα παιδιά τους ή άλλα νεότερα άτομα να τους βοηθήσουν. Πολλοί παραμένουν κλεισμένοι μέσα μεγάλα διαστήματα. Η ψυχολογία τους είναι πιο ευάλωτη. Οι Επισκέπτες Υγείας μέσα στην κοινότητα στηρίζουν και πρακτικά αλλά και ψυχολογικά τα άτομα αυτά».

Οι Επισκέπτες Υγείας  τηρούν μητρώα φροντιστών και βοηθητικού προσωπικού/εθελοντών υγείας για ηλικιωμένους, ΑμεΑ και χρόνια πάσχοντες αξιοποιώντας τα στην παροχή φροντίδας υγείας κατ’ οίκον. Βασικό τους καθήκον είναι η μέριμνα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων αυτών, αξιολογώντας παραμέτρους, οι οποίες τους αφορούν (όπως η κινητικότητα, η επάρκεια υλικών, η δυνατότητα συμμετοχής στην κοινότητα, η συντροφικότητα, το επίπεδο του κινδύνου διασποράς λοιμογόνων παραγόντων στην κοινότητα κ.ά.). «Αυτή είναι μία, επίσης, σημαντική συμβολή τους, καθώς συνδράμουν και στις επιδημιολογικές μελέτες με τη συλλογή στοιχείων καθώς συνεργάζονται με πολλές ομάδες στην κοινότητα», εξηγεί η κα Αθανασία Παππά.

Στο dailypharmanews μίλησε επίσης η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Πρόληψης Νοσημάτων, Δημόσιας Υγείας, Αρετή Λάγιου, η οποία είναι πρόεδρος του τμήματος Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.
«Στόχος της συνεργασίας με την ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι η αξιοποίηση πρωτογενών στοιχείων προκειμένου να μελετηθούν και να τεκμηριωθούν οι ανάγκες των ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη και το τι θεωρεί η κοινότητα ως ακάλυπτη ανάγκη. Με  τα στοιχεία αυτά, θα προτεραιοποιηθούν οι ανάγκες και με βάση την εθνική αλλά και διεθνή εμπειρία θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας αλλά και την αξιολόγηση τους ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τους. Απώτερος σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την κοινότητα συστηματικά και όχι αποσπασματικά ή συγκυριακά».

«Τώρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι», προσθέτει η κα Αθανασία Παππά, «ότι περισσότερο από ποτέ, ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των τομέων και των κρατών μελών, σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με σκοπό την ελάττωση του κοινωνικού αντίκτυπου μιας πανδημίας όπως αυτή του COVID-19. Αυτά μπορούν να επιτευχθούν με τον κατάλληλο σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του καθενός! Βασικός στόχος είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας των πολιτών εν μέσω της πανδημίας». 

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. δεσμεύεται να συνεργάζεται άρτια με το Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, ενημερώνοντας τους επιστήμονες για τα προβλήματα και τις ανάγκες των χρόνιων ασθενών, όπως οι ρευματοπαθείς, συμμετέχοντας σε ομάδες σχεδιασμού, εκπαίδευσης και υλοποίησης προγραμμάτων για την ευημερία, την αγωγή και την προαγωγή της υγείας τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και της ομάδας των ρευματοπαθών.