ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παγκόσμιο κλινικό πρόγραμμα θεραπείας για ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Παγκόσμιο κλινικό πρόγραμμα θεραπείας για ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Ο πρώτος ασθενής εκτός ΗΠΑ έλαβε θεραπεία με sarilumab, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος κλινικών μελετών για την αξιολόγηση του φαρμάκου σε ασθενείς που νοσηλεύονται με σοβαρή νόσο COVID-19. Το παγκόσμιο κλινικό πρόγραμμα έχει πλέον ξεκινήσει στην Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τον Καναδά, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες – σε πληγείσες από τη νόσο COVID-19 χώρες.

 

Πρόκειται για τη δεύτερη πολυκεντρική, διπλή τυφλή μελέτη Φάσης 2/3 στο πλαίσιο του προγράμματος του sarilumab για τη νόσο COVID-19 και οι εταιρείες συνεχίζουν να συνεργάζονται με υγειονομικές αρχές ανά τον κόσμο για να εξασφαλίσουν την έναρξη κλινικών μελετών σε επιπλέον κέντρα.

 

Το sarilumab
Είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει το μονοπάτι της ιντερλευκίνης-6 (IL-6), καθώς προσδένεται στον υποδοχέα της IL-6 και αναστέλλει τη δράση του.
Η IL-6 ενδέχεται να συμμετέχει στην εκδήλωση της  υπέρμετρης φλεγμονώδους αντίδρασης στους πνεύμονες των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση. Ο ρόλος της IL-6 στηρίζεται σε προκαταρκτικά δεδομένα από μία μελέτη μονού σκέλους που διεξήχθη στην Κίνα όπου χρησιμοποιήθηκε ένας άλλος αναστολέας του υποδοχέα της IL-6.

 

Η κλινική μελέτη εκτός των ΗΠΑ θα αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της προσθήκης μιας μονής ενδοφλέβιας δόσης του sarilumab στη συνηθισμένη υποστηρικτική θεραπεία, σε σύγκριση με υποστηρικτική θεραπεία σε συνδυασμό με εικονικό φάρμακο. Η κλινική μελέτη διαθέτει προσαρμοστικό σχεδιασμό με δύο μέρη και αναμένεται να συμπεριλάβει περίπου 300 ασθενείς. Στη μελέτη θα εγγραφούν ασθενείς με λοίμωξη COVID-19 από διάφορες χώρες οι οποίοι νοσηλεύονται σε σοβαρή ή κρίσιμη κατάσταση.

 

Οι επιστήμονες έχουν προκαταρκτικά δεδομένα που καταδεικνύουν ότι η IL-6 ενδέχεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλεί σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας σε ασθενείς με νόσο COVID-19 που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε μία αρχική μελέτη σειράς περιστατικών από την Κίνα που δεν αξιολογήθηκε από ομότιμους κριτές, 21 ασθενείς με νόσο COVID-19 εμφάνισαν ταχεία μείωση του πυρετού και το 75% των ασθενών (15 στους 20) παρουσίασε μειωμένη ανάγκη για συμπληρωματικό οξυγόνο σε διάστημα κάποιων ημερών μετά τη λήψη ενός άλλου αντισώματος του υποδοχέα της IL-6 (tocilizumab). Με βάση τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, η Κίνα επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 και ενέκρινε τη χρήση του εν λόγω αναστολέα της IL-6 για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από σοβαρή ή κρίσιμη μορφή της νόσου.

 

Η χρήση του sarilumab για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου COVID-19 είναι ερευνητική και δεν έχει αξιολογηθεί από καμία ρυθμιστική αρχή.

 

Το ενέσιμο διάλυμα sarilumab

Έχει λάβει έγκριση σε πολλές χώρες για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα με ανεπαρκή ανταπόκριση ή ανοχή σε προηγούμενη θεραπεία.

 

Το sarilumab αναπτύχθηκε από κοινού από τη Sanofi και τη Regeneron στο πλαίσιο μιας συμφωνίας παγκόσμιας συνεργασίας. Είχε προηγηθεί στα μέσα του μήνα ανακοίνωση της Sanofi και της Regeneron σχετικά με την έναρξη της πρώτης κλινικής μελέτης στις ΗΠΑ. Η Sanofi είναι επικεφαλής των κλινικών μελετών που διεξάγονται εκτός των ΗΠΑ, ενώ η Regeneron είναι επικεφαλής των κλινικών μελετών στις ΗΠΑ.