NEA

Σε διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης, η συνδυαστική θεραπεία για την αντιμετώπιση πρώτης γραμμής καρκίνου του πνεύμονα

Σε διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης, η συνδυαστική θεραπεία για την αντιμετώπιση πρώτης γραμμής καρκίνου του πνεύμονα

Η Bristol Myers Squibb ανακοινώνει την αποδοχή των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab σε συνδυασμό με περιορισμένης διάρκειας χημειοθεραπεία.

 

Ειδικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ έκανε δεκτή τη συμπληρωματική Αίτηση για Άδεια Βιολογικού Προϊόντος (sBLA) για τον συνδυασμό nivolumab με ipilimumab, χορηγούμενου ταυτοχρόνως με χημειοθεραπεία περιορισμένης διάρκειας, για την πρώτης γραμμής θεραπεία ασθενών με μεταστατικό ή υποτροπιάζοντα μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) χωρίς γονιδιακές μεταλλάξεις EGFR ή ALK στον όγκο. Ο FDA έθεσε την αίτηση σε Αξιολόγηση κατά Προτεραιότητα με καταληκτική ημερομηνία, βάσει του Νόμου περί συνταγογράφησης φαρμάκων (PDUFA), την 6η Αυγούστου 2020, εντάσσοντάς την παράλληλα στη διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης (Fast Track).

Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) επικύρωσε την αίτηση τροποποίησης τύπου II για τη συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία περιορισμένης διάρκειας, για την ίδια ένδειξη. Η επικύρωση της αίτησης επιβεβαιώνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ξεκινά η κεντρική διαδικασία αξιολόγησης από τον Οργανισμό. Προηγήθηκε μία ανακοίνωση στις 26 Μαρτίου 2020 που ανέφερε ότι η Ono Pharmaceutical Co., σε συνεργασία με την Bristol Myers Squibb, υπέβαλε προς εξέταση συμπληρωματική αίτηση για τη συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία περιορισμένη διάρκειας, για την έγκριση άδειας παρασκευής και κυκλοφορίας στην Ιαπωνία.

Οι αιτήσεις βασίστηκαν σε αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης 3 CheckMate -9LA. Τον Οκτώβριο του 2019, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μελέτη πέτυχε το κύριο καταληκτικό σημείο της ανώτερης συνολικής επιβίωσης (OS) σε μία προκαθορισμένη ενδιάμεση ανάλυση.

 

Η μελέτη CheckMate -9LA

Αποτελεί μια ανοικτή, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 για την αξιολόγηση της συνδυαστικής θεραπείας nivolumab (360 mg κάθε τρεις εβδομάδες [Q3W]) με ipilimumab (1 mg/kg κάθε έξι εβδομάδες [Q6W]) σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (δύο κύκλοι), σε σύγκριση με λήψη χημειοθεραπείας μόνο (έως και τέσσερις κύκλοι θεραπείας, ακολουθούμενοι από προαιρετική θεραπεία συντήρησης με pemetrexed, εφόσον κριθεί κατάλληλη), ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), ανεξαρτήτως έκφρασης του PD-L1 και της ιστολογικής κατάστασης.

Οι ασθενείς στο πειραματικό σκέλος έλαβαν θεραπεία για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών ή έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Οι ασθενείς στο σκέλος ελέγχου έλαβαν θεραπεία έως και τεσσάρων κύκλων χημειοθεραπείας και προαιρετική θεραπεία συντήρησης με pemetrexed (εφόσον κρίθηκε κατάλληλη) έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή τοξικότητας. Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση (OS) στον πληθυσμό o oποίος συμπεριλήφθηκε για θεραπεία/αγωγή. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία αποτέλεσαν η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS), το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης (ORR) και παράμετροι αποτελεσματικότητας σύμφωνα με βιοδείκτες.

 

Ο καρκίνος του πνεύμονα
Είναι η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Οι δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα είναι ο μη μικροκυτταρικός και ο μικροκυτταρικός. Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC) είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου του πνεύμονα και αντιπροσωπεύει έως και το 84% των διαγνώσεων. Τα ποσοστά επιβίωσης ποικίλλουν ανάλογα με το στάδιο και τον τύπο του καρκίνου τη χρονική στιγμή της διάγνωσης. Στους ασθενείς με διάγνωση μεταστατικού καρκίνου του πνεύμονα, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης είναι περίπου 5%.

 

To nivolumab
Είναι ένας αναστολέας του ανοσολογικού σημείου ελέγχου προγραμματισμένου θανάτου-1 (PD-1) ο οποίος είναι μοναδικά σχεδιασμένος για να αξιοποιεί το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ώστε να συμβάλλει στην αποκατάσταση της αντικαρκινικής ανοσολογικής ανταπόκρισης. Αξιοποιώντας το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού για την καταπολέμηση του καρκίνου, το nivolumab έχει καταστεί μία σημαντική θεραπευτική επιλογή σε πολλαπλούς τύπους καρκίνου.

Οι κλινικές μελέτες του nivolumab έχουν συμβάλει στην εμβάθυνση της γνώσης σχετικά με τον πιθανό ρόλο των βιολογικών δεικτών στη φροντίδα των ασθενών, ιδιαίτερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς μπορούν να ωφεληθούν από το nivolumab σε όλο το φάσμα έκφρασης του PD-L1.

Τον Ιούλιο του 2014, το nivolumab ήταν ο πρώτος αναστολέας του ανοσολογικού σημείου ελέγχου PD-1 που έλαβε κανονιστική έγκριση οπουδήποτε στον κόσμο. Σήμερα το nivolumab είναι εγκεκριμένο σε περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας και της Ιαπωνίας. Τον Οκτώβριο του 2015, το συνδυαστικό σχήμα nivolumab με ipilimumab της εταιρείας αποτέλεσε τον πρώτο συνδυασμό στην Ανοσο-Ογκολογία που έλαβε κανονιστική έγκριση για την αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος και αυτή τη στιγμή διαθέτει έγκριση σε περισσότερες από 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το ipilimumab
Είναι ένα ανασυνδυασμένο, ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται στο κυτταροτοξικό Τ-λεμφοκυτταρικό αντιγόνο-4 (CTLA-4). Το CTLA-4 είναι ένας αρνητικός ρυθμιστής της ενεργοποίησης των T-κυττάρων. Το ipilimumab συνδέεται στο CTLA-4 και αναστέλλει την αλληλεπίδραση του CTLA-4 με τους συνδέτες του, CD80/CD86. Έχει αποδειχθεί ότι η αναστολή του CTLA-4 αυξάνει την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των T-κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων της ενεργοποίησης και του πολλαπλασιασμού των αντιδραστικών κυττάρων T-τελεστών που διηθούν τον όγκο. Η αναστολή της σηματοδότησης του CTLA-4 είναι επίσης δυνατό να μειώσει τη  λειτουργία των Τ-ρυθμιστικών κυττάρων, που ενδέχεται να συμβάλει σε μια γενική αύξηση της απόκρισης των T-κυττάρων, συμπεριλαμβανομένης της απόκρισης του ανοσοποιητικού κατά του όγκου. Στις 25 Μαρτίου 2011, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε τη μονοθεραπεία με ipilimumab 3 mg/kg για ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα. Το ipilimumab είναι εγκεκριμένο για το ανεγχείρητο ή μεταστατικό μελάνωμα σε περισσότερες από 50 χώρες. Ένα ευρύ πρόγραμμα ανάπτυξης για το ipilimumab, το οποίο περιλαμβάνει πολλούς τύπους όγκων, βρίσκεται σε εξέλιξη.