ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Επιστολή ΠΦΣ στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπό το φόβο άδικων προστίμων σε ό,τι αφορά τα αντισηπτικά

Επιστολή ΠΦΣ στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπό το φόβο άδικων προστίμων σε ό,τι αφορά τα αντισηπτικά

Ζητά την κατάργηση της υποχρέωσης δήλωσης αποθεμάτων καθώς πλέον υπάρχει αφενός επάρκεια, αφετέρου παρά τους επανειλημμένους ελέγχους δεν διαπιστώθηκε ποτέ φαρμακοποιός να αισχροκερδεί.

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Την προσοχή των υπηρεσιών που πραγματοποιούν ελέγχους  στα φαρμακεία για τα αποθέματα απολυμαντικών διαλυμάτων ζητά με επιστολή του προς το Υπουργείο Ανάπτυξης ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ώστε να  μην υπάρχουν προβλήματα κατασχέσεων προϊόντων και επιβολής άδικων προστίμων καθώς όπως επισημαίνεται άλλο πράγμα είναι τα βιοκτόνα απολυμαντικά διαλύματα στα οποία αναφέρεται η ΚΥΑ της 17ης Απριλίου τα οποία και θα πρέπει να δηλώνονται ως αποθέματα και άλλο ορισμένα καλλυντικά προϊόντα με δευτερεύουσα αντισηπτική δράση.

Στην ίδια επιστολή ο ΠΦΣ  θέτει το θέμα της σκοπιμότητας εφαρμογής του μέτρου να διατίθεται ανά άτομο ένα αντισηπτικό και μία μάσκα καθώς αφενός, όπως σημειώνει, για τα προϊόντα αυτά έχει αποκατασταθεί η επάρκεια τους, αφετέρου ο περιορισμός αυτός θα αυξήσει τις προσελεύσεις στα φαρμακεία με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Στην επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο ΠΦΣ αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1481/17.4.2020, Άρ.1,Παρ.1) που εκδόθηκε στις 17.4.2020 είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε τα αποθέματα απολυμαντικών διαλυμάτων που έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ως  βιοκτόνα τύπου 1  για την ανθρώπινη υγιεινή, είτε σε μορφή υγρών είτε σε γέλης, είτε ως εμποτισμένα μαντηλάκια  και που εμπίπτουν στον κανονισμό της Ε.Ε. 528/2012.

Εκτός των ως άνω προϊόντων, για τα οποία υπάρχει η υποχρέωση απογραφής, στα φαρμακεία διατίθενται για την εξυγίανση, τον αρωματισμό ή τον καλλωπισμό του δέρματος καλλυντικά προϊόντα, υπό τη μορφή πηκτώματος (γέλης), διαλύματος ή εμποτισμένων μαντηλιών που διαθέτουν ως δευτερεύοντα ισχυρισμό την ήπια αντισηπτική δράση και για τα οποία σαφώς ορίζεται ότι δεν υπάρχει η υποχρέωση απογραφής σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1481/17.4.2020, Άρ.1,Παρ.3,Υπ.δ).

Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν οι Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους  να γνωρίζουν ποια ανήκουν στην κατηγορία των βιοκτόνων και ποια στην κατηγορία των καλλυντικών με δευτερεύουσα ήπια αντισηπτική δράση για  τα οποία δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε,  για να μην υπάρχουν προβλήματα κατασχέσεων προϊόντων και επιβολής άδικων προστίμων, όπως ορίζει η ΚΥΑ.

Επίσης θεωρούμε ότι η υποχρέωση να διατίθεται ανά άτομο ένα αντισηπτικό και μία μάσκα,  (η οποία έχει χρόνο χρήσης έως 3 -8 ώρες),  με δεδομένο  ότι  για τα προϊόντα αυτά έχει αποκατασταθεί η επάρκεια τους,  μόνο προβλήματα δημιουργεί διότι με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο αριθμός των προσελεύσεων στα φαρμακεία με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί για την εξάπλωση του κορωνοϊού».

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στις αρχές της εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τρίτη 21 Απριλίου με επιστολή του προς τον  Υπουργό Ανάπτυξης έθεσε το θέμα της κατάργησης υποχρέωσης δηλώσεως των αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες και αντισηπτικά είδη από τα φαρμακεία, το συντομότερο δυνατόν καθώς παρά τους επανειλημμένους ελέγχους δεν διαπιστώθηκαν περιστατικά αισχροκέρδειας.

Στην επιστολή αυτή ο ΠΦΣ αναφέρει:

«Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄ 6414.3.2020), καθώς και με την υπ’ αριθμόν 39683/17.04.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης από τα φαρμακεία των στοιχείων αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και γ) αντισηπτικά μαντηλάκια εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.

Οι φαρμακοποιοί, παρά τον καθημερινό και αντίξοο αγώνα που δίνουν σε καθημερινή βάση για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, έσπευσαν να εφαρμόσουν την ανωτέρω υποχρέωση, ως όφειλαν, εντός των ιδιαιτέρως ασφυκτικών σε κάθε περίπτωση προθεσμιών που είχαν τεθεί.

Ως έχετε διαπιστώσει και οι υπηρεσίες σας δύνανται ευχερώς να επιβεβαιώσουν, έχει πια ομαλοποιηθεί σχεδόν πλήρως η διάθεση των ανωτέρω ειδών στους πολίτες, υφίσταται επάρκεια και δεν παρατηρούνται πλέον φαινόμενα ελλείψεως αυτών.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο λόγος της εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως της ανωτέρω ΠΝΠ έχει πλέον εκλείψει, ώστε να συνεχιστεί η υποχρέωση των φαρμακοποιών να δηλώνουν τα αποθέματα των ανωτέρω ειδών στα φαρμακεία τους κάθε τρεις ημέρες.  

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια των αιτημάτων μας με υπ’ αριθμόν 960/16.03.2020 και 985/17.03.2020, ζητούμε να καταργηθεί η ανωτέρω υποχρέωση των φαρμακείων δήλωσης των αποθεμάτων το συντομότερο δυνατόν.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι ορθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των ανωτέρω ειδών. Θα πρέπει όμως να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι παρά τους πολλούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, στον χώρο των φαρμακείων δεν έχουν διαπιστωθεί φαινόμενα αισχροκέρδειας μέχρι σήμερα. Οι όποιες τυχόν τυπικές παραλείψεις έχουν διαπιστωθεί στα φαρμακεία, όπως η καθυστέρηση υποβολής κατά μία - δύο ημέρες, επουδενί δύναται να χαρακτηριστούν παραβατικές συμπεριφορές και αναλόγως, φρονούμε ότι, πρέπει να κρίνονται και να αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες σας, ήτοι ως ήσσονος σημασίας παραλείψεις.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας, είμαστε δε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».