ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Τέλη Ιουλίου οι εκλογές για τα όργανα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Τέλη Ιουλίου οι εκλογές για τα όργανα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Την απόφαση του που αφορά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του Δ.Σ. καθώς και 4 τακτικών και 4 αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του, έλαβε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, στις 15 Μαΐου.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι εκλογές που υπό φυσιολογικές συνθήκες είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν ελέω κορωνοϊού, ένα μήνα αργότερα, στα τέλη Ιουλίου με την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και συνδυασμών να ορίζεται η 24η Ιουνίου (μέχρι και τις 3 μ.μ.)

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε οι εκλογές να πραγματοποιηθούν στις 25 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας για την 26η Ιουλίου, ημέρα Κυριακή.

Η σχετική ανακοίνωση του ΠΦΣ αναφέρει τα εξής:

«Δυνάμει των υπ’ αριθμόν 1 και 2 αποφάσεών του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. προκηρύσσει αρχαιρεσίες για την 25η Ιουλίου 2020, ημέρα Σάββατο, και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας για την 26η Ιουλίου 2020, ημέρα Κυριακή, για την ανάδειξη:

 

  1. Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ.
  2. Τεσσάρων (4) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την εξής αναλογία:

 

α) Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, και

β) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς.

 

Το Δ.Σ. ενέκρινε τον καταρτισθέντα κατάλογο των εχόντων δικαίωμα ψήφου αντιπροσώπων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, τακτικών και αναπληρωματικών, και όρισε ως ημερομηνία αναρτήσεως του ως άνω πίνακα την 24η Μαΐου 2020, ημέρα Κυριακή, στα γραφεία του Π.Φ.Σ. (Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, Αθήνα).

 

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3601/1928 και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Φ.Σ., αποφασίστηκε ότι η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δηλώσεων των συνδυασμών θα πρέπει να λάβει χώρα στον Π.Φ.Σ. (προκειμένου να γίνουν δεκτές) μέχρι και την 15.00 της 24ης Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη.

 

Σας γνωρίζουμε επιπροσθέτως ότι οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για μέλος α) του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. και β) του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου (τακτικό ή αναπληρωματικό), θα πρέπει ρητώς, σαφώς και ορισμένως να αναφέρουν στην αίτηση υποψηφιότητας που θα υποβάλουν, για ποιο αξίωμα θέτουν υποψηφιότητα, ως επίσης με ποιο συνδυασμό κατέρχονται ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες, άλλως κατέρχονται ως ανεξάρτητοι – μεμονωμένοι υποψήφιοι. Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του φαρμακείου του τακτικού αντιπροσώπου. Στην αίτηση το όνομα του υποψηφίου θα πρέπει να αναγράφεται στην κανονική μορφή και όχι στο υποκοριστικό του, το δε υποκοριστικό όνομα μπορεί να αναφέρεται εντός παρενθέσεως μετά το κύριο όνομα.

 

Επίσης, έκαστος συνδυασμός που επιθυμεί να κατέλθει στις αρχαιρεσίες, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση – κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν (άρθρο 22 του Ν. 3601/1928 ως σήμερα ισχύει), μέχρι την ως άνω προθεσμία (15.00 της 24ης Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη). Η δήλωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος θα αναγράφεται στα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που υφίσταται σήμα του συνδυασμού, θα πρέπει να αποτυπώνεται στην εν λόγω δήλωση.

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και οι δηλώσεις των συνδυασμών δύνανται να υποβληθούν από τον υποψήφιο ή/και τον εκπρόσωπο του συνδυασμού, στον Π.Φ.Σ., εντός της ανωτέρω ορισμένης προθεσμίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια αποστολής αυτών, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ΦΑΞ, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έχοντας υποχρεωτικά προηγουμένως σκαναριστεί).

 

Επί σκοπώ ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών όλων των υποψηφίων και των συνδυασμών εν όψει των Αρχαιρεσιών και ενημέρωσή Σας για το εκλογικό πρόγραμμά, τις θέσεις και τις προτάσεις τους, ο Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας Σας που έχει στην διάθεσή του και του έχετε νομίμως διαθέσει (διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε όποιον υποψήφιο ή/και συνδυασμό τα ζητήσει εγγράφως από τον Π.Φ.Σ. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία αυτά, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως την Γραμματεία του Π.Φ.Σ. σχετικώς, το αργότερο μέχρι την 26η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15.00. Στην περίπτωση αυτή ο Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει στους αιτούντες μόνο το ονοματεπώνυμο σας καθώς και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο όπου είστε μέλη. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο Π.Φ.Σ. θα γνωστοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία σας στους αιτούντες, ως ορίζεται ανωτέρω.

Για κάθε πληροφορία – ζήτημα που αφορά τη διαδικασία και την κείμενη νομοθεσία των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον κ. Ηλία Δημητρέλλο, Νομικό Σύμβουλο του Π.Φ.Σ».

 

Στις εκλογές του 2017 είχαν κατέβει διεκδικώντας τη ψήφο του σώματος των 178 εκλεκτόρων συνολικά 11 παρατάξεις. Φέτος φαίνεται πως ο νυν πρόεδρος κ. Απόστολος Βαλτάς δεν θα έχει απέναντί του τους προκατόχους του στη θέση του προέδρου του ΠΦΣ κ.κ. Κυριάκο Θεοδοσιάδη και Κώστα Λουράντο, ονόματα με μεγάλη διαδρομή στα συνδικαλιστικά δρώμενα του κλάδου, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα γι’ αυτόν καθώς πέρα από τους παλιούς γνώριμους υποψηφίους, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που τα τελευταία χρόνια κινητοποιούνται δυναμικά πιστεύοντας πως υπάρχει χώρος για μία νέα προσέγγιση των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή ως το αντίπαλο δέος στον κ. Βαλτά προβάλει ο διάδοχός του κ. Θεοδοσιάδη, κ. Θανάσης Παπαθανάσης ενώ στην ίδια γενιά, έχοντας ήδη μία εμπειρία ανήκει και ο κ. Γιάννης Δαγρές.

Μένει ένας μήνας μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα οι υποψήφιοι συνδυασμοί και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει εκπλήξεις, ωστόσο το σίγουρο είναι ότι αυτές οι εκλογές σηματοδοτούν μία μετάβαση από την προηγούμενη γενιά στη νεότερη. Με τα προβλήματα και τις προκλήσεις να βρίσκονται ενώπιον του κλάδου είναι μία ευκαιρία να συνεργαστεί παλιό και νέο και στη βάση των πραγματικών δεδομένων να επικεντρωθούν όλοι οι υποψήφιοι στα πραγματικά προβλήματα που κλάδου και να μην παρασυρθούν σε μία μάχη εντυπώσεων που εκθέτει τους πάντες σε κίνδυνο, υποψηφίους και εκλεκτορικό σώμα, μπροστά στα μάτια της βάσης που είναι ο φαρμακοποιός που θέλει να εκπροσωπείται σωστά.