ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Τι έδειξε η νέα αναλογιστική μελέτης βιωσιμότητας για το ΚΑΕΦ από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Τι έδειξε η νέα αναλογιστική μελέτης βιωσιμότητας για το ΚΑΕΦ από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Τέλος η αναμονή 6-8 μηνών για την αποζημίωση των φαρμακοποιών δικαιούχων.

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στη διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη δουλειά που έχει γίνει στο θέμα της διαχείρισης του θεσμοθετημένου πόρου  4‰ και τα αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων στον ειδικό λογαριασμό που λειτουργεί με την ονομασία «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιών» (ΚΑΕΦ) ο οποίος ουσιαστικά λειτουργεί για την παροχή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους δικαιούχους φαρμακοποιούς, που εξέρχονται από την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος για οποιονδήποτε λόγο, ενώ σε περιπτώσεις θανάτου, στα μέλη της οικογένειάς τους. Η ικανοποίηση αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι η νέα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του ΚΑΕΦ που παρουσιάστηκε στο ΔΣ του ΠΦΣ έδειξε ότι πρόκειται για «ένα ταμείο με σταθερή χρηματοοικονομική βάση» το οποίο «είναι σε πολύ καλή κατάσταση, από πλευράς αναλογιστικής βιωσιμότητας» και με βάση το αναλογιστικό πλεόνασμα και το δείκτη αποθεματοποίησης του, «μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις της ετήσιας παροχής (αύξηση), με βάση τους αριθμοδείκτες της μελέτης».

Δίνοντας μία αδρή εικόνα της αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας ο ΠΦΣ αναφέρει τα εξής::     

«Η μελέτη καταρτίστηκε με καθαρώς οικονομοτεχνικά κριτήρια και από εξειδικευμένη εταιρεία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών. Πιο συγκριμένα :

  1. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν όλες οι παραδοχές που απαιτούνται για μια αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας, όπως:

α. Πίνακες θνησιμότητας και αναπηρίας

β. Προεξοφλητικό επιτόκιο

γ. Άτομο προς άτομο, το σύνολο του πληθυσμού

δ. Περιουσία του ταμείου, σε αγοραία αξία, με ημερομηνία 31.12.2019.

ε. Μεθοδολογία εισόδου νέας γενιάς

στ. Ανάλυση και πρόβλεψη μακροχρόνιων εσόδων και εξόδων

ζ. Σενάρια ευαισθησίας (stress tests)

  1. Παρουσιάσθηκαν οι μελλοντικές χρηματοροές του Ταμείου
  2. Παρουσιάσθηκαν τα αναλογιστικά ισοζύγια, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτών.
  3. Αναφορικά με τα συμπεράσματα αυτής:

α. Το ΚΑΕΦ είναι ένα ταμείο, με σταθερή χρηματοοικονομική βάση.

β. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, από πλευράς αναλογιστικής βιωσιμότητας.

γ. Με βάση το αναλογιστικό πλεόνασμα και το δείκτη αποθεματοποίησης του ταμείου, μπορεί να προβεί σε βελτιώσεις της ετήσιας παροχής (αύξηση), με βάση τους αριθμοδείκτες της μελέτης.

Η εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος ελέγχου του ΚΑΕΦ και του ΠΦΣ το οποίο δίνει την δυνατότητα:

α) Ελέγχου της είσπραξης του πόρου 4‰ από τις φαρμακευτικές εταιρείες

β) Ελέγχου της επιστροφής του πόρου 4‰ των φαρμακαποθηκών που αφορά σε εξαγώγιμα προϊόντα

γ) Άμεσης έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου των δικαιολογητικών των δικαιούχων του ΚΑΕΦ.

Για πρώτη φορά η πληρωμή των δικαιούχων του ΚΑΕΦ θα ξεκινήσει εντός του Ιουλίου με στόχο την άμεση αποζημίωση. Η πληρωμή του ΚΑΕΦ με καθυστερήσεις 6 και 8 μηνών θα αποτελέσει παρελθόν.

Το ΔΣ του ΠΦΣ ομόφωνα αποφάσισε μετά από διερεύνηση όλων των προτάσεων βάσει της αναλογιστικής μελέτης να ορίσει ως μονάδα αποζημίωσης κατ΄ έτος το ποσό των 685 ευρώ δηλαδή αύξηση κατά 25%.

Η καταβολή της αποζημίωσης δεν θα επιβαρύνεται πλέον με χαρτόσημο αποζημίωσης προς όφελος των δικαιούχων».

Το Δ.Σ του ΠΦΣ εκφράζει την ικανοποίηση του. για τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του ΚΑΕΦ συνδέοντας την προσπάθεια από πλευράς του υλοποίησης του σχεδιασμού του για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Π.Φ.Σ. στην καθημερινή του λειτουργία» και σημειώνοντας ότι «αυτό διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την αμεσότητα των διαδικασιών προς όφελος των Φαρμακοποιών» και να καταλήξει ότι «με αυτή την προοπτική θα συνεχίσουμε το καθημερινό μας έργο».