ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ενημέρωση από ΠΦΣ για την απόσυρση και μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές από τα φαρμακεία

Ενημέρωση από ΠΦΣ για την απόσυρση και μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές από τα φαρμακεία

Ποια η πρόταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Καλλυντικών προς τα αρμόδια υπουργεία

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Τον κίνδυνο επιβολής προστίμων αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί που τυχόν εξακολουθούν να διαθέτουν προϊόντα δειγματισμού στους καταναλωτές. Με επιστολή του προς όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος επισημαίνει την ανάγκη απόσυρσης και μη διάθεσης προϊόντων δειγματισμού – κατά κύριο λόγο καλλυντικών- στους καταναλωτές από τα φαρμακεία.

Στη σχετική επιστολή του ο ΠΦΣ αναφέρει τα εξής: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 19 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 68/20.3.2020) ορίζεται ότι: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, υποχρεούνται στην απόσυρση και τη μη διάθεση προϊόντων δειγματισμού στους καταναλωτές. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία τηρούνται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή εντός της επιχείρησης.».

Το δε άρθρο 22 ορίζει ότι «1. Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του δέκατου έβδομου, δέκατου όγδοου και δέκατου ένατου άρθρου επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανά περίπτωση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις που μνημονεύονται στην παρ. 1, τη λήψη καταγγελιών, τη διαπίστωση παραβάσεων και την επιβολή προστίμων κατ’ εφαρμογή του παρόντος.».

Το τελευταίο χρονικό διάστημα διενεργούνται έλεγχοι κυρίως σε καταστήματα πώλησης καλλυντικών για την τήρηση της ανωτέρω διατάξεως. Για το λόγο αυτό, τα φαρμακεία που διατηρούν τμήμα καλλυντικών θα πρέπει να αποσύρουν άμεσα και να μην διαθέτουν προϊόντα δειγματισμού (testers) προκειμένου να μην τους επιβληθούν οι ανωτέρω κυρώσεις».

Το DailyPharmaNews επικοινώνησε με το μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Ηλία Χαλιγιάννη ο οποίος ήδη σε ανάρτησή του σε φαρμακευτικό blog είχε επισημάνει από τις 23 Μαΐου τον κίνδυνο των προστίμων.

Ο κ. Χαλιγιάννης μίλησε για μία «λογική συνέχεια των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία της δημόσιας υγείας με αφορμή την πανδημία του νέου κορωνοϊού καθώς η δοκιμή τέτοιου είδους προϊόντων, δερμοκαλλυντικών, μέσω της αφής εγκυμονεί κίνδυνο για τη μετάδοση του ιού».

Στα φαρμακεία, εξήγησε υπάρχει πλήθος τέτοιων προϊόντων καθώς η κάθε εταιρεία προσπαθεί μέσω τέτοιων testers να δελεάσει τον καταναλωτή για τα περισσότερα από τα προϊόντα της. Η νοοτροπία που έχουν οι πελάτες να δοκιμάζουν ένα προϊόν πριν το αγοράσουν είναι σίγουρο κατά την άποψη του κ. Χαλιγιάννη ότι θα οδηγήσει σε απώλειες σε πωλήσεις. Με τη λογική μάλιστα ότι στα tester στρέφονται νέοι πελάτες ή πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν ένα νέο προϊόν μίας εταιρείας την οποία ήδη προτιμούν γίνεται φανερό που κυρίως θα υπάρξει πρόβλημα. «Σίγουρα πάντως θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αγορά η μη δυνατότητα δοκιμής ενός νέου προϊόντος» καταλήγει ο κ. Χαλιγιάννης.

Το DailyPharmaNews επικοινώνησε με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχάνων & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ) ζητώντας την άποψή του για το ζήτημα.

Ο ΠΣΒΑΚ ήδη από τις 7 Μαϊου (δες εδώ και εδώ) έστειλε επιστολή με θέμα τον δειγματισμό των καλλυντικών προϊόντων στα σημεία λιανικής πώλησης προς τα αρμόδια υπουργεία ενώ στις 13 Μαΐου ενημέρωσε και τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για την επιστολή του αυτή.

Ο ΠΣΒΑΚ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία έχοντας ως οδηγό το τι έκαναν οι αντίστοιχοι με αυτόν φορείς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν και δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση ο ΠΣΒΑΚ θεωρεί ότι η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου είναι γενική και θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει κάποια εξειδίκευση για τα καλλυντικά προϊόντα με βάση και τις προτάσεις του προς τα αρμόδια υπουργεία.