ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Η ΟΣΦΕ ζητά από το ΥΠ. ΟΙΚ. παράταση προθεσμίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταιρισμών μελών της

Η ΟΣΦΕ ζητά από το ΥΠ. ΟΙΚ. παράταση προθεσμίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταιρισμών μελών της

Παράταση προθεσμίας σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών ζητά η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα.

Στην επιστολή της την οποία κοινοποιεί και προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη η ΟΣΦΕ εξηγεί ότι αυτή τη στιγμή, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση για την προάσπιση της δημόσιας υγείας ελέω κορωνοϊού υπάρχει αδυναμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών εντός του πρώτου εξαμήνου, όπως κανονικά θα έπρεπε σύμφωνα με το καταστατικό και ζητά να δοθεί παράταση στη δυνατότητα σύγκλισης της Γ.Σ. μέχρι το τέλος του χρόνου σημειώνοντας ότι «η αδυναμία διεξαγωγής της κορυφαίας για τον συνεταιριστικό θεσμό διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης θα οδηγήσει σε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα τους συνεταιρισμούς μας».

Αναλυτικά η ΟΣΦΕ αναφέρει στην επιστολή της:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος εκπροσωπεί 25 πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών, των οποίων μέλη είναι περισσότεροι από το 50% των αδειούχων φαρμακοποιών της χώρας και συγκεντρώνουν περισσότερο από το 50% (σε αξίες και τεμάχια) των διακινουμένων εντός της Ελλάδας, φαρμακευτικών προϊόντων.

Τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών:

α) Υπάγονται στον Ν.1667/86 περί αστικών συνεταιρισμών που ορίζει πως ανά έτος θα πρέπει να διεξάγεται η τακτική Γενική Συνέλευση.

β) Η λειτουργία τους ρυθμίζεται από καταστατικό που η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ορίζει πως η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε τα εξής για την Γενική Συνέλευση:

α) Είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης και ελέγχου ενός συνεταιρισμού.

β) Είναι αρμόδια να αποφασίσει για πλήθος θεμάτων, όπως ενδεικτικά έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων της παρελθούσας διαχειριστικής χρήσης, απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την παρελθούσα διαχειριστική χρήση, διανομή πλεονάσματος κ.α.

γ) Οι ψηφοφορίες που συνδέονται με ορισμένα εκ των θεμάτων της παραγράφου β) είναι μυστικές.

Ωστόσο, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Κυβέρνηση για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών (εκτιμούμε πως το ίδιο θα ισχύει και για άλλους αστικούς συνεταιρισμούς), αδυνατούν να πραγματοποιήσουν την τακτική Γενική τους Συνέλευση έως τα τέλη Ιουνίου (θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι απαιτούμενοι από τα καταστατικά χρόνοι για την σύγκλιση της).

Η αδυναμία διεξαγωγής της κορυφαίας για τον συνεταιριστικό θεσμό διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης θα οδηγήσει σε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα τους συνεταιρισμούς μας.

Για να λυθεί το ανωτέρω πρόβλημα αιτούμαστε:

α) Να δοθεί η δυνατότητα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, μετάθεσης της σύγκλισης της καταστατικά οριζόμενης για το πρώτο εξάμηνο του έτους Γενικής Συνέλευσης της έως και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

β) Να δοθεί η δυνατότητα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών, μετάθεσης της σύγκλισης της καταστατικά οριζόμενης για το πρώτο εξάμηνο του έτους Γενικής Συνέλευσης του έως και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Υ.Γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου του 2020 που δίνει την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, σε τόσο πολυπληθείς οργανώσεις όσο οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών (υπάρχει συνεταιρισμός φαρμακοποιών που αριθμεί περί τα 1500 μέλη) και σε κάθε περίπτωση δεν δίνει λύση στο πρόβλημα διεξαγωγής μυστικών ψηφοφοριών».