ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία με βιολογικό παράγοντα μειώνει σημαντικά τις σοβαρές κρίσεις άσθματος σε παιδιά και βελτιώνει τη λειτουργία των πνευμόνων

Θεραπεία με βιολογικό παράγοντα μειώνει σημαντικά τις σοβαρές κρίσεις άσθματος σε παιδιά και βελτιώνει τη λειτουργία των πνευμόνων

Το dupilumab μείωσε σημαντικά τις σοβαρές κρίσεις άσθματος σε παιδιά και είναι ο μόνος βιολογικός παράγοντας που δείχνει βελτίωση της λειτουργίας των πνευμόνων σε παιδιά σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3.

 

Πιο συγκεκριμένα, μία βασική μελέτη Φάσης 3 του dupilumab πέτυχε το πρωτεύον και όλα τα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία σε παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών με μη ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα.
Σε ένα ευρύ πληθυσμό ασθενών με άσθμα  με εκδήλωση φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, η οποία ορίστηκε ως αυξημένος αριθμός ηωσινόφιλων (EOS) ή αυξημένα επίπεδα κλάσματος εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO), το dupilumab, ως επιπρόσθετη θεραπεία στην καθιερωμένη, μείωσε σημαντικά τις κρίσεις άσθματος (παροξύνσεις) και βελτίωσε την λειτουργία των πνευμόνων, σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης, σε σύγκριση με την καθιερωμένη θεραπεία μόνο. Πάνω από το 90% των παιδιών που συμμετείχαν στη μελέτη έπασχαν ταυτόχρονα από τουλάχιστον μία ακόμη νόσο που χαρακτηρίζεται από την φλεγμονή τύπου 2, όπως η ατοπική δερματίτιδα και η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα.
Τα αποτελέσματα ασφάλειας από την κλινική μελέτη ήταν γενικά συνεπή με το γνωστό προφίλ ασφάλειας του dupilumab σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω με μέτριο έως σοβαρό άσθμα.

                                                                                                                                  

Παρότι υπάρχει καθιερωμένη θεραπεία, όπως τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, τα παιδιά με μη ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα συνεχίζουν να παρουσιάζουν συμπτώματα όπως βήχας, συριγμός και δυσκολία στην αναπνοή και να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών κρίσεων άσθματος.

 

Για τα συγκεκριμένα παιδιά, αυτή η κατάσταση συχνά οδηγεί σε νοσηλείες και επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ενώ απαιτείται η χρήση συστηματικών κορτικοστεροειδών η οποία ενέχει σημαντικούς κινδύνους όταν γίνεται μακροχρόνια. Το μη ελεγχόμενο άσθμα είναι δυνατό να αναγκάσει τα παιδιά να απουσιάσουν από το σχολείο και να επηρεάσει τη σωματική δραστηριότητα και συνηθισμένες ασχολίες, όπως το να ανεβαίνουν μία σκάλα και να συμμετέχουν σε αθλήματα. Στις ΗΠΑ, υπάρχουν περίπου 75.000 παιδιά ηλικίας 6-11 ετών με μη ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα και πολύ περισσότερα παιδιά πάσχουν από τη συγκεκριμένη νόσο παγκοσμίως.

Το dupilumab
Είναι  ένα  πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό  αντίσωμα  που αναστέλλει τη  σηματοδότηση των πρωτεϊνών ιντερλευκίνη-4 (IL-4) και ιντερλευκίνη-13 (IL-13). Δεδομένα από κλινικές μελέτες του dupilumab έχουν δείξει ότι η ιντερλευκίνη-4 και η ιντερλευκίνη-13 είναι βασικοί παράγοντες της φλεγμονής τύπου 2 που παίζει σημαντικό ρόλο στο άσθμα, τη χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες, την ατοπική δερματίτιδα και την ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα.

Το dupilumab έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για χρήση σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα που είναι υποψήφιοι  για συστηματική θεραπεία. Στην ΕΕ είναι επίσης εγκεκριμένο για ενήλικες και έφηβους ηλικίας 12 ετών και άνω ως πρόσθετη θεραπεία συντήρησης για το σοβαρό άσθμα με φλεγμονή τύπου 2 που χαρακτηρίζεται από αυξημένο αριθμό ηωσινόφιλων και/ή αυξημένα επίπεδα κλάσματος εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO), οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με υψηλής δόσης εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό με άλλο φαρμακευτικό προϊόν ως θεραπεία συντήρησης. Το dupilumab έχει επίσης εγκριθεί στην ΕΕ για ενήλικες με σοβαρή χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινικούς πολύποδες για τους οποίους η θεραπεία με συστηματικά κορτικοστεροειδή και / ή το χειρουργείο δεν παρέχουν επαρκή έλεγχο της ασθένειας.

Στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και σε άλλες χώρες, το dupilumab έχει εγκριθεί για χρήση σε συγκεκριμένους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα.

 

Η μελέτη LIBERTY ASTHMA VOYAGE

Η τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φάσης 3 αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του dupilumab ως προσθήκη σε καθιερωμένη θεραπεία συντήρησης με μέτριας δόσης εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή με ένα δεύτερο ρυθμιστικό φάρμακο (controller) ή υψηλής δόσης εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή με ή χωρίς ένα δεύτερο ρυθμιστικό φάρμακο. Στη μελέτη συμμετείχαν 408 παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών με μη ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα. Οι πρωταρχικές αναλύσεις στηρίχθηκαν σε 259 ασθενείς με τιμές ηωσινόφιλων (EOS) κατά την έναρξη της μελέτης (EOS ≥300 κύτταρα/μικρόλιτρο) και 350 ασθενείς με δείκτες της φλεγμονής τύπου 2 (EOS ≥150 κύτταρα/μικρόλιτρο ή FeNO ≥20 ppb κατά την έναρξη της μελέτης). Οι ασθενείς εντάχθηκαν χωρίς να απαιτείται ελάχιστο αρχικό επίπεδο βιοδεικτών.

Κατά την περίοδο θεραπείας διάρκειας 52 εβδομάδων, οι ασθενείς έλαβαν μέσω υποδόριας έγχυσης dupilumab 100 mg ή 200 mg κάθε δύο εβδομάδες, ανάλογα με το σωματικό βάρος (100 mg για ≤30 kg, 200 mg για >30 kg), ή εικονικό φάρμακο κάθε δύο εβδομάδες.