ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Έντονη δυσαρέσκεια ΦΣΑ για ενίσχυση φαρμακείων μέσω ΚΑΔ: Αφορά ελάχιστα πολύ μεγάλα φαρμακεία

Έντονη δυσαρέσκεια ΦΣΑ για ενίσχυση φαρμακείων μέσω ΚΑΔ: Αφορά ελάχιστα πολύ μεγάλα φαρμακεία

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Την έντονη δυσαρέσκειά του εκφράζει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής για την απόφαση για την ενίσχυση των φαρμακείων μέσω ΚΑΔ η οποία, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, εφαρμόζοντας προϋποθέσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή φόρου, αφορά ελάχιστα πολύ μεγάλα φαρμακεία υψηλού τζίρου σε προϊόντα καλλυντικών, ορθοπεδικών, παραφαρμάκων κ.λ.π. και όχι φαρμάκων και καλεί τους αρμοδίους να επανεξετάσουν την απόφασή τους.

Εξηγώντας το αίτημά του για επανεξέταση της απόφασης ο ΦΣΑ αναφέρει ότι «προσπαθούμε να κατανοήσουμε την λογική της συγκεκριμένης απόφασης που δεν έχει καμία πρόθεση ενίσχυσης μικρομεσαίων φαρμακείων που είναι αυτά που κυρίως πλήττονται από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και σήκωσαν όλο το βάρος ως χώροι πρωτοβάθμιας φροντίδας τους τελευταίους οχτώ μήνες». 

Υπενθυμίζεται εδώ ότι οι προϋποθέσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή για τα φαρμακεία –με την αίτηση να έχει χρονικό όριο υποβολής την 30η Νοεμβρίου- είναι οι ακόλουθες:

 

  1. Δικαιούχοι είναι όλα τα φαρμακεία που παρουσιάζουν μείωση τζίρου από 20% και πάνω
  2. Φαρμακεία για τα οποία τα ακαθάριστα έσοδα από τον ο ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (πχ καλλυντικών) είναι μεγαλύτερα από τον ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας, είναι δικαιούχοι χωρίς να απαιτείται μείωση του τζίρου
  3. Το 50% του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν επιστρέφεται στο δημόσιο
  4. Στις ευεργετικές διατάξεις υπάγονται και τα φαρμακεία που έχουν έδρα στις πληγείσες περιοχές από τον «Ιανό» χωρίς την προϋπόθεση της μείωσης του τζίρου.

 

Σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση που έκανε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προς τους φαρμακευτικούς Συλλόγους όλης της χώρας για το θέμα:

 

«Αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρήσεις όπως φαρμακεία μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, έχοντας προθεσμία να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

 Σύμφωνα με την απόφαση, η νέα 4η Επιστρεπτέα αφορά πληττόμενους βάσει στοιχείων τζίρου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (με βάση ενεργό ΚΑΔ στις 5/11/2020) και να μην έχουν μπει σε αδράνεια ή σε πτώχευση. Για τους πληττόμενους απαιτείται και να καταγράφουν μείωση τζίρου 20%, με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν πριν κάνουν την αίτηση στο  https://www.aade.gr/mybusinesssupport. (εξαίρεση από την υποχρέωση να συμπληρώσουν αυτά τα στοιχεία δόθηκε στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν το 2020 κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης)

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, από τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι, το 50% δεν επιστρέφεται στο δημόσιο, με τον όρο όμως της διατήρησης ίδιου αριθμού εργαζομένων στις επιχειρήσεις με προσωπικό, έως τον Μάρτιο του 2021. Το υπόλοιπο 50% προβλέπεται να επιστραφεί σε 40 δόσεις από 2022 έως 2025, με άτοκη περίοδο χάριτος έως Δεκέμβριο του 2021 και ετήσιο επιτόκιο 7,4% από το 2022. Τα ποσά της ενίσχυσης είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν συμψηφίζονται με οφειλές.

Στα κριτήρια αναφέρεται ότι για επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ (όπως τα φαρμακεία) θα πρέπει είτε:

 

  • το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», πρέπει να παρουσιάζει μείωση κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς να είναι μεγαλύτερος από τριακόσια ευρώ.
  • τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΙΙ (πχ. 75 “Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού”), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ (“Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών”) στις 05.11.2020. Τότε δύναται και αυτοί να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης έστω και στην περίπτωση που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη περίπτωση. (εφόσον όμως ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τριακόσια ευρώ)
  • Επίσης τα φαρμακεία που έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», όπως αυτές οριοθετούνται στις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/ Α325/07.10.2020 (Β’ 4431) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/ Α325/07.10.2020 (Β’ 4432) αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών, δύναται να είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, και στην περίπτωση που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα αναφερόμενα στην πρώτη περίπτωση. (δυνάμει του Κανονισμού De minimis 1407/2013 και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτόν, με μόνο κριτήριο ο κύκλος εργασιών να είναι μεγαλύτερος από τριακόσια ευρώ)

Για το ύψος της ενίσχυσης, για τη διαδικασία της αίτησης, για τη διαδικασία της χορήγησης, όσο και για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης, θα πρέπει να επικοινωνήστε με τα λογιστικά σας γραφεία».

 

Είναι σημαντικό εδώ να διευκρινιστεί ότι τα παραπάνω αφορούν γενικές οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών για όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα φαρμακεία της χώρας.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος από την πλευρά του έχει υποβάλλει τα δικά του αιτήματα ενώ ήδη πήρε την πρωτοβουλία και αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση με το ποσό των 2000 ευρώ ανά άδεια ιδρύσεως φαρμακείου των φαρμακοποιών των οποίων το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικώς κλειστό λόγω κρούσματος COVID -19.

Αυτό θα γίνει κατόπιν προσκομίσεως βεβαιώσεως της οικείας Περιφέρειας ότι το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικά κλειστό λόγω διαπιστώσεως κρούσματος Κορωνοϊού στον αδειούχο φαρμακοποιό ή σε υπαλλήλους του φαρμακείου (υπ’ αριθμόν 14/08.4.2020 απόφαση).

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Δεδομένης της ταχείας εξάπλωσης της δεύτερης φάσης της πανδημίας και την αύξηση των κρουσμάτων Κορωνοϊού σε φαρμακοποιούς και υπαλλήλους φαρμακείου, στο ανωτέρω πλαίσιο της στήριξης των Συναδέλφων, ο Π.Φ.Σ. θα συνεχίσει να ενισχύει οικονομικά τους Συναδέλφους με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ ανά άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, των οποίων η λειτουργία του φαρμακείου τους διεκόπη προσωρινώς για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες και με ανώτερο όριο τις δεκατέσσερις (14) ημέρες. To ποσό αυτό δίνεται κατ αναλογία των ημερών που το φαρμακείο παραμένει κλειστό.

Ως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., ο αιτών την επιχορήγηση φαρμακοποιός θα πρέπει να προσκομίζει υποχρεωτικώς βεβαίωση από την οικεία Περιφέρεια ότι το φαρμακείο παρέμεινε υποχρεωτικά κλειστό λόγω διαπιστώσεως κρούσματος κορωνοϊού στον αδειούχο φαρμακοποιό ή σε υπαλλήλους του φαρμακείου κατόπιν σχετικής αποφάσεως της εν λόγω Περιφέρειας».