ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΦΣ: Παράνομες οι ατομικές συμβάσεις φαρμακοποιών με το Ταμείο Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος

ΠΦΣ: Παράνομες οι ατομικές συμβάσεις φαρμακοποιών με το Ταμείο Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος

Διορία να λυθούν μέχρι τέλος Νοεμβρίου

Άτεγκτη στάση στην εφαρμογή της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας είναι αποφασισμένη να δείξει η διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου που θεωρεί το θέμα μείζων και δείχνει αποφασισμένη να κυνηγήσει ό,τι ξεφεύγει (δες εδώ) από τη νομιμότητα επιδιώκοντας να μην υπάρχουν φαρμακοποιοί πολλών ταχυτήτων.

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό για τον κλάδο, χειρίζεται αυτό το διάστημα η διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς ανακάλυψε ότι υπάρχουν πάνω από 350 φαρμακοποιοί που έχουν υπογράψει ατομική σύμβαση με το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.) δίνοντας έκπτωση 5% στους ασφαλισμένους του κατά παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας η οποία σύμφωνα με τον ΠΦΣ δεν επιτρέπει την υπογραφή τέτοιων συμβάσεων.

Στο site του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. μπορεί κανείς να διαβάσει έναν κατάλογο φαρμακοποιών (https://atpsyte.gr/el/sumvevlimena-farmakeia?p=1&page=1) που έχοντας κάνει ατομικές συμβάσεις με το Ταμείο εκτελούν συνταγές με έκπτωση 5% προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου.

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς μιλώντας στο DailyPharmaNews για το θέμα το οποίο χαρακτήρισε «πάρα πολύ σοβαρό» δήλωσε ότι με επιστολή προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους που είχαν φαρμακοποιό υπογράφοντα τη σύμβαση, έχει δώσει διορία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, να προχωρήσουν σε διακοπή της διαφορετικά θα παραπεμφθούν στο Πειθαρχικό του Συλλόγου για παράβαση της κείμενης φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Υπάρχουν ήδη φαρμακοποιοί με μεγάλα φαρμακεία που έχουν προβεί σε διακοπή της σύμβασης. «Φαρμακοποιοί με μεγάλα φαρμακεία, συνδικαλιστές και μη συνδικαλιστές άκουσαν την πρόσκληση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και διέκοψαν τη σύμβαση με το Ταμείο» αναφέρει ο κ. Βαλτάς ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος στο να υπάρξει μία σύμβαση το Ταμείο, υποστηρίζει ωστόσο ότι ο πρόεδρος του Ταμείου έχει επιλέξει μία άλλη πρακτική που εκτός του ότι ξεφεύγει της φαρμακευτικής νομοθεσίας δημιουργεί ερωτηματικά και στο κατά πόσο προσφέρει τα αναμενόμενα οφέλη προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου καθώς ακόμη και η επιλογή των συνεργαζόμενων φαρμακείων είναι ένα ζήτημα αφού από τον κατάλογο των συμβεβλημένων προκύπτει  ότι είναι λίγες οι περιοχές της χώρας που καλύπτονται. «Οι περισσότεροι φαρμακοποιοί είναι στην Αθήνα κάποιοι λιγότεροι στην Αχαΐα και τη Θεσσαλονίκη και ελάχιστοι σε κάποιους ακόμη λίγους νομούς» (σ,σ, από τον κατάλογο προκύπτει ότι οι συμβεβλημένοι είναι στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Σερρών, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Ηρακλείου, Χανίων, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς) ωστόσο το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι «εδώ υπάρχει παράβαση του νόμου από το Ταμείο, όπως και από τους φαρμακοποιούς».

Για τον κ. Βαλτά είναι σημαντικό να περάσει ένα μήνυμα ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι κοντά σε αυτούς που τηρούν το νόμο και αντίθετος σε όσους δεν το κάνουν καθώς οι τελευταίοι «κανιβαλίζουν» τους πρώτους λειτουργώντας σε βάρος τους.

Σε κάθε περίπτωση η νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιδέχεται παρερμηνείες. Το τι ισχύει περιγράφεται στην επιστολή που έχει σταλεί από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο προς τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους για το συγκεκριμένο θέμα ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου.

Αναφέρεται λοιπόν στην επιστολή αυτή με θέμα «Ενέργειες για την καταγγελία ατομικών συμβάσεων με το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. λόγω παραβάσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας»:

 

«Ως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης  Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)  https://atpsyte.gr/el/sumvevlimena-farmakeia, οι εμφαινόμενοι στη συνημμένη λίστα φαρμακοποιοί, μέλη του Συλλόγου Σας, έχουν προβεί στη σύναψη ατομικής συμβάσεως με το ανωτέρω Ταμείο.

Εξ όσων γνωρίζουμε, στις εν λόγω ατομικές συμβάσεις προβλέπεται όρος περί υποχρεωτικής παροχής από τον φαρμακοποιό έκπτωσης υπέρ του Ταμείου επί της αξίας των συνταγών, κατά παράβαση αφενός μεν των κείμενων διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, αφετέρου δε της διαχρονικής και πάγιας θέσης του Π.Φ.Σ., αλλά και του συνόλου σχεδόν των Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011, ορίζεται ότι:

«1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται οι όροι με την ακόλουθη έννοια: α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ή από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ύστερα από την έναρξη λειτουργίας του όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόμου. β) «Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Κλάδους Υγείας των Φ.Κ.Α. ατομικά ή συλλογικά. γ) «Οφειλές σε φαρμακεία»: τα ποσά που οφείλουν οι Κλάδοι Υγείας των Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων. δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (π.δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε' και ν. 3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού του κάθε φαρμακείου από τη φαρμακευτική υπηρεσία του εκάστοτε Κλάδου Υγείας Φ.Κ.Α. ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλλει το φαρμακείο προς τον Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α., πριν από την προσθήκη του ΦΠΑ στο τέλος κάθε μήνα. στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.

2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά το ύψος του αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φ.Κ.Α.. Για το χρονικό διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το ποσοστό ακολουθεί την εξής προοδευτική διαβάθμιση:…»

Δεδομένου ότι το Ταμείο αυτό ως ΝΠΙΔ δεν περιλαμβάνεται στους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης, ως απαιτείται ρητά στην ως άνω διάταξη νόμου, δεν δύναται να απαιτεί νομίμως την επιστροφή καθ’ οιονδήποτε τρόπο και αν χαρακτηρίζεται (έκπτωση, rebate, «επιχειρηματική συμφωνία» κλπ) οιουδήποτε ποσού από τα φαρμακεία επί των οφειλών του προς αυτά.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1132/1981 (ΦΕΚ Α΄ 51) ορίζεται ότι «1. Απαγορεύεται η υπό των φαρμακείων πώλησις φαρμάκων προς το κοινόν ως και εις  ιδιωτικάς κλινικάς εις τιμήν ελάσσονα της επισήμου λιανικής τιμής, είτε υπό την μορφήν εκπτώσεων, δώρων ή ανταλλαγμάτων ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον. Οι παραβάται φαρμακοποιοί τιμωρούνται διά ποινής φυλακίσεως μέχρι 3 μηνών. 2. Επί των παραβάσεων της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αι διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος.»

Στο δε άρθρο 21 του ΑΝ 1384/1938 ως ισχύει, ορίζεται ότι «1. Η μεταξύ φαρμακοποιών και πάσης φύσεως νομικών προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματείων ανεγνωρισμένων ή μη, Εταιρειών, Επιχειρήσεων κλπ. σύναψις συμβάσεων, εχουσών αντικείμενον την παρά του φαρμακοποιού εις τον έτερον των συμβαλλομένων προμήθειαν φαρμάκων είτε τη νομίμω εκπτώσει είτε μη απαγορεύεται. Πάσα τοιαύτη σύμβασις συναπτομένη μετά την δημοσίευσιν του παρόντος Νόμου είναι άκυρος».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄172), ως ισχύει, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα αποτελούν διατιμημένο είδος, και το Κράτος, διαμορφώνει απόλυτα τις τελικές λιανικές τιμές διάθεσής τους μέσω των «Δελτίων Τιμών Αναφοράς» (εξαιρουμένων των «μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ), για τα οποία με το Ν. 4254/2014 επήλθε απελευθέρωση τιμών).

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, ορίζεται ότι: «Γενικώς, απαγορεύεται στους φαρμακοποιούς με φαρμακείο σε λειτουργία, στους δικαιούχους κληρονομικών φαρμακείων και στους υπεύθυνους φαρμακοποιούς κληρονομικών φαρμακείων τα εξής: α. Κάθε πώληση φαρμάκου σε τιμή κατώτερη από την οριζομένη λιανική με τα δελτία τιμών του Υπουργείου Εμπορίου.»

Το δε άρθρο 7 του Κώδικα ορίζει ότι: «Ο φαρμακοποιός με φαρμακείο σε λειτουργία ασκεί λειτούργημα και οφείλει να το ασκεί σύμφωνα με τους ισχύοντας νόμους, την χάρτα του ευρωπαϊκού φαρμακείου και με τον όρκο που έδωσε... Ακόμη οφείλει να συμμορφώνεται με τις επιταγές του νόμου και τις νόμιμες αποφάσεις που αφορούν την άσκηση του λειτουργήματός του, ειδικότερα δε να τηρεί τις ισχύουσες λιανικές τιμές των φαρμάκων».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποστείλετε έγγραφη ειδοποίηση στους ανωτέρω φαρμακοποιούς, με την οποία θα τους ενημερώνετε σχετικώς για τις ανωτέρω διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και θα τους καλείτε να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την καταγγελία της ατομικής συμβάσεως, τάσσοντας συγχρόνως ορισμένη προθεσμία προς τούτο.

Σε περίπτωση δε απράκτου παραλεύσεως της εν λόγω προθεσμίας, ο Σύλλογος σας θα πρέπει να παραπέμψει τον εν λόγω φαρμακοποιό στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αιτούμενος την πειθαρχική τιμωρία του, κατ’ άρθρον 34 του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι: «Κάθε παράβαση των κανόνων του παρόντος Κώδικος Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη του παραβάτου φαρμακοποιού και την επιβολή των νομίμων κυρώσεων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ανεξαρτήτως άλλων τυχόν κυρώσεων, διοικητικών, ποινικών και αστικών που προβλέπονται από τους κειμένους νόμους».

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».