ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Τέσσερεις εκπαιδευτικοί οδηγοί για την υγεία και το φάρμακο από το GIVMED και το ΙΚΠΙ

Τέσσερεις εκπαιδευτικοί οδηγοί για την υγεία και το φάρμακο από το GIVMED και το ΙΚΠΙ

Με τη λογική ότι η ενδυνάμωση προκύπτει ως ανάγκη για τον καθέναν από τους πολίτες σε κάποια στιγμή της ζωής του και όχι μόνο για όσους ανήκουν στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και ότι ειδικά σε θέματα που αφορούν την υγεία και το φάρμακο, η ενδυνάμωση των πολιτών και των επαγγελματιών υγείας μπορεί να είναι καθοριστική, τόσο σε απλές καθημερινές συνθήκες όσο και σε ειδικές περιπτώσεις περίθαλψης ασθενών, το GIVMED σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) δημιούργησε τέσσερις εκπαιδευτικούς οδηγούς:

 

Οδηγός ενδυνάμωσης του πολίτη για τη σωστή χρήση φαρμάκων και τον εμβολιασμό

Περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου οι πολίτες να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα όπως:

 1. Βασική ορολογία
 2. Σωστή διαχείριση φαρμάκων
 3. Σωστή λήψη φαρμάκων
 4. Συμβουλές για γονείς
 5. Εμβολιασμός για παιδιά και ενήλικες

 

Οδηγός ενδυνάμωσης του πολίτη για τα δικαιώματά του στο φάρμακο και τις υπηρεσίες υγείας

Εστιάζει σε δικαιώματα των πολιτών όπως:

 1. Δικαιώματα στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας
 2. Δικαιώματα ανασφάλιστων
 3. Δομές εξυπηρέτησης ευπαθών ομάδων

 

Οδηγός ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων στη φαρμακευτική συμμόρφωση

Περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο και κάποιες πρακτικές συμβουλές που διευκολύνουν τους επαγγελματίες υγείας σε θέματα όπως:

 1. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στις υπηρεσίες υγείας
 2. Εγγραμματοσύνη υγείας και συμμόρφωση
 3. Εκπαίδευση ασθενών
 4. Εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς

 

Οδηγός ενδυνάμωσης επαγγελματιών υγείας για τα δικαιώματα των πολιτών στο φάρμακο και τις υπηρεσίες υγείας

Διευκολύνει τους επαγγελματίες υγείας να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ασθένειας των ωφελουμένων τους αποτρέποντας τον κοινωνικό τους αποκλεισμό και εξασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Οι οδηγοί δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων για τα δικαιώματα στην υγεία και στο φάρμακο», μέσω του προγράμματος Active citizens fund*, με φορέα υλοποίησης το GIVMED και εταίρο το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

Την επιστημονική ευθύνη του εγχειρήματος έχει ο Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ, και Διευθυντής του ΙΚΠΙ, κ. Γιάννης Τούντας, την ευθύνη σύνταξης του οδηγού των επαγγελματιών υγείας και του εκπαιδευτικού υλικού, η κ. Ελίζα Φερεκύδου, βιολόγος, Δρ της Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, ενώ την ευθύνη σύνταξης του οδηγού ωφελούμενων έχει η κ. Κατερίνα Γιαννοπούλου, ψυχολόγος με M.Sc. στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Ο κ. Δημήτρης Αντώνογλου, υπ. διδάκτωρ οικονομολόγος με ειδίκευση στα οικονομικά και τη διοίκηση υγείας, συνέβαλε στη σύνταξη του οδηγού για τα δικαιώματα στις υπηρεσίες υγείας και το φάρμακο. Στην επιμέλεια όλου του υλικού συμμετείχε το GIVMED με τον κ. Θανάση Βράτιμο, υπεύθυνο ανάπτυξης, και τον κ. Κωνσταντίνο Καζανά, νομικό σύμβουλο.

* Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.