ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση: Θετική γνωμοδότηση της CHMP σε αυτοχορηγούμενη θεραπεία

Υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση: Θετική γνωμοδότηση της CHMP σε αυτοχορηγούμενη θεραπεία

Θετική γνωμοδότηση από την επιτροπή CHMP λαμβάνει η οφατουμουμάμπη, μια αυτοχορηγούμενη θεραπεία για ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση.

 

Ειδικότερα, η Novartis ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) εξέδωσε θετική γνωμοδότηση και συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην οφατουμουμάμπη για τη θεραπεία υποτροπιαζουσών μορφών πολλαπλής σκλήρυνσης (RMS) σε ενήλικες με ενεργή νόσο, όπως ορίζεται βάσει κλινικών ή απεικονιστικών χαρακτηριστικών.

Η οφατουμουμάμπη αποτελεί μια στοχευμένη θεραπεία κατά των Β-κυττάρων με ακριβή δοσολογία και τρόπο χορήγησης, η οποία έχει επιδείξει ανώτερη αποτελεσματικότητα με παρόμοιο προφίλ ασφάλειας συγκριτικά με αυτό της τεριφλουνομίδης, μιας θεραπείας πρώτης γραμμής στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Η οφατουμουμάμπη έχει τη δυνατότητα να καταστεί θεραπευτική επιλογή πρώτης επιλογής για ασθενείς με RMS που μπορούν να πραγματοποιούν αυτοχορήγηση του φαρμάκου στο σπίτι, μία φορά το μήνα μέσω της πένας αυτοχορήγησης Sensoready®.

«Στην Πολλαπλή Σκλήρυνση, ένας από τους κύριους στόχους της θεραπείας είναι η επίτευξη κατάστασης απουσίας στοιχείων ενεργότητας της νόσου όσο το δυνατόν νωρίτερα και για όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Δρ Xavier Montalban, Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Καταλονίας (Cemcat), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Vall d'Hebron. «Γνωρίζοντας ότι η πρώιμη έναρξη θεραπειών υψηλής αποτελεσματικότητας μπορεί να βελτιώσει τις μακροχρόνιες εκβάσεις, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε ότι η οφατουμουμάμπη έχει τη δυνατότητα να παρεμποδίσει τυχόν νέα ενεργότητα της νόσου και να βοηθήσει τους ασθενείς να διατηρήσουν τη νευρολογική τους λειτουργία και να επιβραδύνουν την επιδείνωση της αναπηρίας».

«Η θετική γνωμοδότηση της επιτροπής CHMP για την οφατουμουμάμπη υπογραμμίζει τη δυνατότητά της να προσφέρει στους ανθρώπους που ζουν με RMS στην Ευρώπη μια νέα θεραπεία, η οποία συνδυάζει την ισχυρή αποτελεσματικότητα με ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και η οποία μπορεί να χορηγηθεί στο σπίτι», δήλωσε η Marie-France Tschudin, Πρόεδρος της Novartis Pharmaceuticals. «Αποδεσμεύοντας τους ασθενείς να προσέρχονται σε κέντρο έγχυσης, η οφατουμουμάμπη έχει την ικανότητα να μειώσει το φορτίο όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τους ιατρούς και το σύστημα υγείας. Η οφατουμουμάμπη αποτελεί περίτρανη απόδειξη της δέσμευσής μας να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του φαρμάκου για την κοινότητα των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση και θα συνεργαστούμε στενά με τις ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλίσουμε ότι θα καταστεί διαθέσιμη για άτομα που ζουν με πολλαπλή σκλήρυνση το συντομότερο δυνατό».

 

Οι μελέτες Φάσης ΙΙΙ ASCLEPIOS I και II

Η γνωμοδότηση της επιτροπής CHMP βασίζεται σε αποτελέσματα από τις μελέτες Φάσης ΙΙΙ ASCLEPIOS I και II, στις οποίες η οφατουμουμάμπη κατέδειξε ανωτερότητα έναντι της τεριφλουνομίδης στη σημαντική μείωση του ετησιοποιημένου ρυθμού υποτροπών (ARR, πρωτεύον καταληκτικό σημείο), της τρίμηνης επιβεβαιωμένης εξέλιξης της αναπηρίας (CDP) και του αριθμού των βλαβών που προσλαμβάνουν γαδολίνιο (Gd+) T1 και νέων ή διευρυμένων βλαβών Τ2. Τα αποτελέσματα από αυτές τις δύο μελέτες δημοσιεύθηκαν στις 6-Αυγούστου-2020 στο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού The New England Journal of Medicine.

Μια ξεχωριστή post hoc ανάλυση κατέδειξε ότι η οφατουμουμάμπη μπορεί να παρεμποδίσει τυχόν νέα ενεργότητα της νόσου σε ασθενείς με RMS, με σχεδόν εννέα στους 10 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με οφατουμουμάμπη να επιτυγχάνουν κατάσταση απουσίας στοιχείων ενεργότητας της νόσου (NEDA-3) στο δεύτερο έτος της θεραπείας τους.

Η επιτροπή CHMP συνέστησε την έγκριση της οφατουμουμάμπης με ένδειξη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με RMS και ενεργή νόσο, όπως ορίζεται βάσει κλινικών ή απεικονιστικών χαρακτηριστικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τη σύσταση της επιτροπής CHMP και θα εκδώσει την τελική της απόφαση σε δύο μήνες περίπου.

Τον Αύγουστο του 2020, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α., ενέκρινε την οφατουμουμάμπη ως ένεση για υποδόρια χορήγηση για τη θεραπεία της RMS, για να συμπεριλάβει το κλινικά μεμονωμένο σύνδρομο (CIS), την υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα και την ενεργή δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή της νόσου, σε ενήλικες. Στις 25-Ιανουαρίου-2021, η οφατουμουμάμπη εγκρίθηκε στον Καναδά για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας-διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης (RRMS). 

 * Η εμπορική ονομασία έχει εγκριθεί προσωρινά από τον ΕΜΑ.

 

Σχετικά με την οφατουμουμάμπη

Η οφατουμουμάμπη είναι μια στοχευμένη θεραπεία κατά των Β-κυττάρων με ακριβή δοσολογία και τρόπο χορήγησης, η οποία παρέχει την ευελιξία της αυτοχορήγησης για ενήλικες με RMS. Πρόκειται για ένα αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) που χορηγείται από τον ίδιο τον ασθενή μία φορά το μήνα υπό τη μορφή υποδόριας ένεσης. Οι αρχικές δόσεις της οφατουμουμάμπης χορηγούνται στις Εβδομάδες 0, 1 και 2, με την πρώτη ένεση να πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας. Όπως φαίνεται σε προκλινικές μελέτες, η οφατουμουμάμπη πιστεύεται ότι δρα μέσω της σύνδεσής της σε έναν διακριτό επίτοπο στο μόριο CD20, επάγοντας έτσι ισχυρή λύση και εξάντληση των Β-κυττάρων. Ο εκλεκτικός μηχανισμός δράσης και η υποδόρια χορήγηση της οφατουμουμάμπη επιτρέπουν την ακριβή μεταφορά της στους λεμφαδένες, εκεί όπου, στην περίπτωση της πολλαπλής σκλήρυνσης, απαιτείται εξάντληση των Β-κυττάρων και, προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να διατηρήσει τα επίπεδα των Β-κυττάρων στον σπλήνα.

Η άπαξ μηνιαία δοσολόγηση της οφατουμουμάμπης διαφέρει από αυτή άλλων αντι-CD20 θεραπειών, καθώς επιτρέπει ταχύτερη αναπλήρωση του αριθμού των Β-κυττάρων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης.

Η οφατουμουμάμπη αναπτύχθηκε αρχικά από τη Genmab και παραχωρήθηκε με άδεια στην GlaxoSmithKline. Η Novartis απέκτησε τα δικαιώματα της οφατουμουμάμπης από την GlaxoSmithKline για όλες τις ενδείξεις, περιλαμβανομένης της RMS, τον Δεκέμβριο του 2015.