NEA

Safe University: Ένας οδηγός ασφαλούς λειτουργίας των πανεπιστημίων

Safe University: Ένας οδηγός ασφαλούς λειτουργίας των πανεπιστημίων

Της Τάνιας Η. Μαντουβάλου

 

Safe University, ονομάζεται ο οδηγός ασφαλούς λειτουργίας των πανεπιστημίων για τη νέα χρονιά, που ανέπτυξαν ο  Αναπληρωτής Καθηγητής Μανόλη Γουάλλες, επικεφαλής του Εργαστηρίου Γνώσης και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τον παθολόγο με μεγάλο ερευνητικό έργο στις λοιμώξεις, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργο Παππά, συνεργάτη του Εργαστηρίου.  «Η λειτουργία του Πανεπιστημίου τους προηγούμενους 18 μήνες υπήρξε προβληματική και κατά κανόνα εξ αποστάσεως. Στέρησε εν μέρει έτσι από την έννοια του Πανεπιστημίου το χαρακτηριστικό της κοινότητας. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2021, κανείς δεν επιθυμεί μια περαιτέρω εξ αποστάσεως λειτουργία, αλλά για να επιτευχθεί αυτό μέσα στην σύνθετη πραγματικότητα της πανδημίας, απαιτείται σχεδιασμός, αναφέρει στο DailyPharmaNews ο κ. Παππάς για να συμπληρώσει ότι «το Safe University είναι ένας τέτοιος σχεδιασμός. Ένας οδηγός που προσπαθεί να λάβει υπόψη όλα τα δεδομένα της πανδημίας και όλα τα χαρακτηριστικά του ακαδημαϊκού χώρου, τόσο για τους διδάσκοντες, όσο και για τους φοιτούντες, αλλά και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Προσπαθεί να προβλέψει όλες τις λεπτομέρειες που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσχέρειες στην  λειτουργικότητά του και προτείνει λύσεις αποφυγής τέτοιων δυσχερειών».

Οι βασικοί άξονες

Σύμφωνα με τον διακεκριμένο ερευνητή οι άξονες στους οποίους βασίζεται το Safe University είναι:

- Η ασφαλής πρόσβαση, σε όλους τους χώρους του ιδρύματος, μέσω μιας ατομικής κάρτας που επιτρέπει την είσοδο ή προϋποθέτει την επίδειξη εργαστηριακού τεστ (με βάση την προαιρετική αρχική πληροφόρηση των μελών της κοινότητας)

- Οι ασφαλείς χώροι: οι προϋποθέσεις παρακολούθησης δια ζώσης των μαθημάτων, τόσο όσον αφορά ατομικά μέτρα προστασίας, όσο και τον σχεδιασμό των τμημάτων, ώστε να ελαχιστοποιείται η επιδημιολογική ανάμειξη, όσο, κυριότερα, και την επάρκεια αερισμού κάθε χώρου: Την επάρκεια αυτή μπορούν, βάσει παγκοσμίως αποδεκτών κανόνων περί «καθαρού αέρα», να κρίνουν μέλη του διδακτικού προσωπικού με σχετική εξειδίκευση, και ακολούθως να προτείνουν λύσεις για καταλληλότερο αερισμό και την χωρητικότητα ασφαλούς λειτουργίας. Ιδιαίτερη εστίαση απαιτείται στον τρόπο λειτουργίας των χώρων σίτισης (δεδομένου ότι εκεί συσσωρεύεται σε μικρό χρονικό διάστημα σημαντικός αριθμός ατόμων ανοιμοιογενούς επιδημιολογικού υποβάθρου, και μάλιστα χωρίς μάσκα αναπόφευκτα), αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, ειδικότερα αν λειτουργούν εντός του αστικού ιστού και όχι εντός του ακαδημαϊκού χώρου.

- Η προαγωγή του εμβολιασμού: το Πανεπιστήμιο οφείλει να προάγει την επιστημονική γνώση και πράξη. Ιδανικά πρέπει να εμπεριέχει εμβολιαστικό κέντρο, στελεχωμένο από αντίστοιχα τμήματα Υγείας του ιδρύματος. Οφείλει δε να τεθεί προς συζήτηση η πρακτική πολλών σημαντικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, να θεωρούν τον εμβολιασμό ως προϋπόθεση για την δια ζώσης συμμετοχή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

οργανωμένη επιτήρηση της κυκλοφορίας του ιού: Η διενέργεια rapid test από κλιμάκιο της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας (που θα αποφορτίσει από το κόστος τους υπόχρεους και θα εξασφαλίσει το γνήσιο των ελέγχων), η ύπαρξη ομάδας επιδημιολογικής επιτήρησης που θα επιτρέπει την ταχεία ενημέρωση, έλεγχο και απομόνωση όσων έχουν εκτεθεί σε θετικό άτομο, η ύπαρξη ομάδας υποστήριξης που θα φροντίζει τις καθημερινές (αλλά και ψυχολογικές) ανάγκες ατόμων που βρίσκονται σε περιορισμό ως επαφές, εντός και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου.

- Η περαιτέρω παρακολούθηση της ενδο-ακαδημαϊκής κυκλοφορίας του ιού μέσω τακτικού ελέγχου των λυμάτων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με το κ. Παππά είναι  η συνεργασία όλων των τμημάτων του κάθε ιδρύματος, η συντονισμένη δράση και  η έγκαιρη προετοιμασία. Η τακτική ενημέρωση για τις μεταβαλλόμενες παραμέτρους της πανδημίας θα πρέπει επιπρόσθετα να συνδυάζεται με διάχυση αυτής της γνώσης στην κοινότητα. «Μια τελευταία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη της Πολιτείας. Το κόστος των παρεμβάσεων είναι πολύ μικρότερο από το υλικό, και πολύ περισσότερο το πνευματικό και ψυχολογικό, κόστος ενός κλειστού ιδρύματος». Σε ερώτηση του DailyPharmaNews  αν αυτός ο οδηγός προωθήθηκε σε αρμόδιους φορείς ο κ. Παππάς απαντά: «Έχει αποσταλεί σε διάφορες ακαδημαϊκές αρχές, τον αρμόδιο για ΑΕΙ υφυπουργό,  ορισμένα μέλη της επιτροπής ειδικών για την πανδημία, ενώ τώρα ετοιμάζεται μια αγγλόφωνη μορφή του για περαιτέρω διάχυση στο εξωτερικό, και/ ή δημοσίευση».

*Ολόκληρος ο οδηγός βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://gav.uop.gr/docs/safe-university/index.html, όπου και θα αναρτώνται οι επικαιροποιήσεις του.