ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΦΣ προς Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εξαρχής οι φαρμακοποιοί ενημερώθηκαν πλήρως για τις τιμές στα rapid test

ΠΦΣ προς Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εξαρχής οι φαρμακοποιοί ενημερώθηκαν πλήρως για τις τιμές στα rapid test

 

Μία εκ παραδρομής παράλειψη σε έγγραφο του που αφορούσε τις τιμές χρέωσης των rapid tests και απευθυνόταν προς τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους έθεσε τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο στο στόχαστρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τον οδήγησε με απαντητική επιστολή να δώσει διευκρινήσεις για το ζήτημα που προέκυψε.

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο  

 

Το θέμα δημιουργήθηκε, όταν έπεσε στην αντίληψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιστολή που έστειλε ο ΠΦΣ στους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους με την οποία τους ενημέρωνε για τη δυνατότητα που δόθηκε από την πολιτεία για τη διενέργεια rapid tests από τα φαρμακεία, κάτι πολύ σημαντικό για το άνοιγμα του τουρισμού καθώς έτσι θα διευκολυνόταν ο έλεγχος σε νησιά και άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπου δεν υπάρχουν οι υποδομές εκείνες που θα επέτρεπαν την απρόσκοπτη και εύκολη πρόσβαση στη διενέργεια αυτών των διαγνωστικών τεστ. Σε αυτήν την επιστολή ο ΠΦΣ εκ παραδρομής δεν είχε κάνει αναφορά στο ανώτατο όριο χρέωσης που προέβλεπε ο νόμος με αποτέλεσμα να θεωρηθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ουσιαστικά έτσι έδινε οδηγία στους φαρμακοποιούς να χρεώνουν την παρεχόμενη υπηρεσία σε συγκεκριμένη τιμή.

Υπενθυμίζεται ότι με νόμο η πολιτεία στο τέλος Ιουνίου έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιώτες φαρμακοποιούς να διενεργούν rapid tests στα φαρμακεία τους. 

Στο άρθρο 65.1 προβλεπόταν ότι «για τον σκοπό της τήρησης των εθνικών και ταξιδιωτικών μέτρων για την ασφάλεια κατά του κορονοϊού και ενόψει των μετακινήσεων των υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών επισκεπτών της χώρας για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, στους φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV2 (rapid test) προστίθενται μεταξύ άλλων και οι ιδιώτες φαρμακοποιοί υπό τον όρο της ορθής χρήσης του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και της κατάλληλης ενημέρωσης του φυσικού προσώπου ως προς το εξαγόμενο αποτέλεσμα».

Το άρθρο σε επόμενη παράγραφό του (παρ. 5), αναφερόταν στις τιμές πώλησης και υπηρεσιών των τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2: «Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€), β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των δέκα ευρώ (10€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των δέκα ευρώ (10€). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€)».

«ΕΠΟΥΔΕΝΙ υπήρξε οδηγία καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τον Π.Φ.Σ. προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για το χρονικό διάστημα 45 ημερών (26.7.2021 – 10.9.2021) προκειμένου δήθεν οι φαρμακοποιοί να χρεώνουν συγκεκριμένη τιμή για τα rapid test» ξεκαθαρίζει στην επιστολή του (με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου) προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των φαρμακοποιών, τονίζοντας ότι εκ του νόμου «η αρμοδιότητα των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν περιορίζεται δια του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου».

 

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες του DailyPharmaNews το όλο αυτό ζήτημα προέκυψε όχι μόνο λόγω της εκ παραδρομής παράλειψης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο αρχικό του ενημερωτικό έγγραφο προς τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους να αναφερθεί στο ανώτατο όριο χρέωσης που προέβλεπε ο νόμος όσο και λόγω της ιδέας η οποία διακινείται από κάποιους να ασκηθεί πίεση για έλεγχο των τιμών με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που ορίζει σαφώς ο νόμος.

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Ιωάννη Δανό –το οποίο κοινοποιήθηκε στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας μπορείτε να διαβάσετε εδώ.: