ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ανακοίνωση από την ΠΟΜΕΝΣ για την αναστολή χορήγησης φαρμάκων στα στελέχη του ΓΕΣ και του ΓΕΑ από τον ΦΣΘ

Ανακοίνωση από την ΠΟΜΕΝΣ για την αναστολή χορήγησης φαρμάκων στα στελέχη του ΓΕΣ και του ΓΕΑ από τον ΦΣΘ

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) επανέρχεται στο θέμα των προβλημάτων που παρατηρούνται ως προς την απρόσκοπτη χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης να αναστείλει από την 1η Ιουλίου 2022 τη χορήγηση φαρμάκων συνολικά στα στελέχη του Στρατού Ξηράς και από την 1η Αυγούστου 2022, για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, «λόγω της μη αποζημίωσης από τα Γενικά Επιτελεία, άυλων συνταγών φαρμάκων συγκεκριμένων συνάδελφων μας, που είχαν εκτελεστεί από φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, καθόσον μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η συνταγογράφησή τους έγινε εκ παραδρομής από ιδιώτες ιατρούς και όχι από στρατιωτικούς γιατρούς όπως πράγματι προβλέπεται».

«Η παραπάνω εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης να δύνανται να εκτελέσουν συνταγές για τους ιδίους και τα μέλη των οικογενειών τους απευθυνόμενοι:

      α. Σε μόλις δύο συνολικά στρατιωτικά φαρμακεία της πόλης που στεγάζονται στους χώρους του 424 ΓΣΝΕ και του πρώην 424 ΓΣΝΕ και λειτουργούν μόνο εργάσιμες ημέρες και ώρες,

      β. Σε ιδιωτικά φαρμακεία καταβάλλοντας το στέλεχος όλο το ποσό της δαπάνης, επιβαρύνοντας τον ήδη μειωμένο οικογενειακό προϋπολογισμό και στη συνέχεια να αναμένει μέσω αίτησης δαπάνης που θα κάνει στην μονάδα του να του επιστραφεί το ποσό που αναλογεί στο ταμείο ασφάλισης και σε χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει έως και τους έξι (6) μήνες.

Η αδυναμία του συστήματος να αποκλείει έγκαιρα όσους εκ παραδρομής, προβαίνουν παράτυπα σε μη προβλεπόμενες συνταγογραφήσεις δεν μπορεί να καταλήγει σε βάρος όλων των στρατιωτικών οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και των υπηρεσιακών διαταγών», σχολιάζει η ΠΟΜΕΝΣ και καλεί

- Την πολιτική και στρατιωτική μας ηγεσία να ενσκήψουν με προσοχή στα συγκεκριμένα προβλήματα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, επίλυσή τους και

-Τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς των ασφαλισμένων στρατιωτικών να αναστείλει για εύλογο χρονικό διάστημα, τις όποιες δικαιολογημένες ενστάσεις υπάρχουν, ως προς την εφαρμογή των συμβάσε'ων τους με τα Γενικά Επιτελεία, προχωρώντας στην απρόσκοπτη χορήγηση φαρμάκων προς τα στελέχη τους, προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος για την εξεύρεση κατάλληλων και ενδεδειγμένων λύσεων.

Εξάλλου με άλλη ανακοίνωση της η ΠΟΜΕΝΣ επαναφέρει τις προτάσεις της σε ό,τι αφορά την τήρηση ή μη της σχετικής νομοθεσίας και των συνθηκών υγιεινής της εργασίας, κάτω από τις οποίες προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Μόνιμο και Στρατεύσιμο προσωπικό) που υπηρετεί στην 1η Στρατιά, διατάχθηκε να εργαστεί σε εγκατάσταση που παραχωρήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ). «Πληροφορούμαστε ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ετεροχρονισμένα από ιδιωτική εταιρεία (που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη), κατ' εντολή Διοικήσεως 1ης Στρατιάς, μετά και την ανάδειξη του θέματος από την Ομοσπονδία μας, βρέθηκε να περιέχει στα δομικά της στοιχεία, το άκρως επικίνδυνο και καρκινογόνο για την υγεία του ανθρώπου, υλικό αμιάντου», αναφέρει σχετικά στην ανακοίνωσή της.

 

Οι προτάσεις της ΠΟΜΕΝΣ

       α. Την προσωρινή αναστολή εργασιών που εκτελούνται από το προσωπικό του Στρατού Ξηράς που υπηρετεί στην 1η Στρατιά, στην εγκατάσταση που παραχωρήθηκε από την ΠΑ, μέχρι ο χώρος να καταστεί ασφαλής για την εργασία προσωπικού,

       β. Τον έλεγχο της εγκατάστασης από ανεξάρτητο επιθεωρητή του σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για την ύπαρξη ή μη του αμιάντου στα δομικά της στοιχεία, καθώς και στα οικοδομικά απόβλητα των εργασιών και κατεδαφίσεων,

       γ. Την διενέργεια ελέγχου από ανεξάρτητη Αρχή, ως προς την τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων για τον τρόπο περισυλλογής, μεταφοράς και εναπόθεσης των υλικών κατεδάφισης που ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο,

       δ. Την υγειονομική εξέταση όλων των συναδέλφων μας που συμμετείχαν στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να διασφαλιστεί ει δυνατόν, ότι δεν εκτέθηκαν στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η διατάραξη υλικών από αμίαντο,

       ε. Την έκδοση σχετικών διαταγών προς όλα τα στρατόπεδα και στρατιωτικά καταστήματα της χώρας, για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων συναδέλφων μας σε εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων που μπορεί να εμπεριέχεται το καρκινογόνο υλικό του αμιάντου.

Συναφώς επισημαίνεται, ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αφαίρεσης αμιάντου, επιβάλλεται η έκδοση «Πιστοποιητικού Καθαρότητας από Αμίαντο» (Πιστοποιητικό Πλήρους Αφαίρεσης -Clearance Certificate), που θα επιβεβαιώνει ότι οι έλεγχοι αποδείχθηκαν ικανοποιητικοί, και ότι η συγκέντρωση ινών αμιάντου στον αέρα έχει τιμή μικρότερη της 0.010 ίνες/cm3 (ΠΔ 212/2006).

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικείου Λάρισας και ο εισαγγελέας του Στρατοδικείου Λάρισας, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες, ως προς την τήρηση της νομοθεσίας, με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, επί προκειμένου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ως ο αρμόδιος μηχανισμός επιθεώρησης του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρακαλείται για την ανάληψη πρωτοβουλιών εξέτασης της ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας με σκοπό τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων που διατάχθηκαν να εργαστούν στην ανωτέρω εγκατάσταση, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ