NEA

Η. Κυριόπουλος: Η Ελλάδα στην προτελευταία θέση από τις χώρες του ΟΟΣΑ στην υιοθέτηση ηλεκτρονικού φακέλου

Η. Κυριόπουλος: Η Ελλάδα στην προτελευταία θέση από τις χώρες του ΟΟΣΑ στην υιοθέτηση ηλεκτρονικού φακέλου

Της Τάνιας Η. Μαντουβάλου

 

Είμαστε ουραγοί όσον αφορά την προετοιμασία, αλλά και την υιοθέτηση δεδομένων υγείας μαζί με την Ουγγαρία τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από το ΙΟΒΕ, η Ελλάδα κατέχει την 26η θέση, όσον αφορά την υιοθέτηση του Ιατρικού φακέλου, και την 25η θέση στην ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών υγείας, μεταξύ των 27 χωρών του ΟΟΣΑ.

Οι δυσμενείς για τη χώρα μας διαπιστώσεις που δεν είναι πρόσφατα φαινόμενα, ανήκουν στον επίκουρο καθηγητή Οικονομικών Υγείας LSE, Ηλία Κυριόπουλο, ο οποίος ανέλυσε τις συνέπειες των δεδομένων υγείας και τις ελλείψεις που υπάρχουν στη χώρα μας, σε ομιλία του, κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου στη μνήμη του καθηγητή Γιάννη Κυριακόπουλου με τίτλο «Η πρόκληση της μεταρρύθμισης του Συστήματος Υγείας».

Όπως επεσήμανε ο κ. Κυριόπουλος, η Ελλάδα πρακτικά δεν έχει ολοκληρωμένα συστήματα καταγραφής ασθενών. «Δεν έχουμε λεπτομερή στοιχεία για την ασφάλιση, μητρώα για τα μείζονα νοσήματα, τα νεοπλάσματα πχ, δεν έχουμε στοιχεία από βιοτράπεζες, και δεν έχουμε και βάσεις για να ξέρουμε πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, τα φάρμακα, διάφορες μορφές τεχνολογίας υγείας. Υπάρχουν ομολογουμένως κάποιες απόπειρες ετών, ωστόσο δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε πληθυσμιακά δεδομένα , μεγάλες βάσεις πληροφοριών από τον πληθυσμό και όχι δείγματα . Και είναι προφανές ότι αυτά δεν μπορούν να συλλεχθούν μεμονωμένα σε προσπάθειες που μπορεί να κάνει ο καθένας από μας».

 

Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα υγείας θα είναι βιώσιμο, λειτουργικό και αποδοτικό στο μέλλον

Στη συνέχεια ο επίκουρος καθηγητής Οικονομικών Υγείας του LSE, έθεσε μία σειρά από ερωτήματα που όπως είπε τον έχουν απασχολήσει λιγότερο ως άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική υγείας και περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο: «Τι ξέρουμε για την κλινική αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης φροντίδας αυτή τη στιγμή; Τι ξέρουμε για τις εκβάσεις υγείας όταν κανείς πηγαίνει στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. Τι μπορεί να ξέρουμε για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών; Διερωτώμαι αν ξέρουμε κάτι για το κόστος και την αποδοτικότητα των διαφόρων δομών υγείας. Εάν ξέρουμε γιατί χρησιμοποιούμε περισσότερο ιατρική τεχνολογία σε ένα νοσοκομείο σε σχέση με ένα άλλο και γιατί. Εάν ξέρουμε κάτι σχετικά με το πόσο διαφέρουν τα νοσοκομεία στην ικανοποίηση που παίρνει ο ασθενής από την παροχή. Εάν ξέρουμε το τι συμβαίνει με τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και αν είναι περισσότερες σε κάποιες δομές σε σχέση με κάποιες άλλες. Εάν ξέρουμε κάτι σχετικά με τον επιπολασμό διαφόρων νοσημάτων. Εάν ξέρουμε αν υπάρχουν διαφορές στη θνησιμότητα μεταξύ περιοχών και γιατί συμβαίνει αυτό. Εάν ξέρουμε ποια είναι η κατανάλωση διαφόρων τύπων φαρμάκων και γιατί είναι μεγαλύτερη σε κάποιες περιοχές και όχι σε κάποιες άλλες.

Όλα αυτά είναι σκόρπιες ερωτήσεις χωρίς καμία συνοχή. Αλλά θεωρώ για να απαντήσουμε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα χρειαζόμαστε δεδομένα και αν απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα θα είναι ουσιώδης προϋπόθεση ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μεταρρυθμίσουμε», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Κυριόπουλος για να τονίσει στη συνέχεια ότι «Η πρόκληση της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας περνάει μέσα από την απάντηση τέτοιου τύπου ερωτήσεων. Όλο αυτό το ζήτημα με τα δεδομένα είναι και θέμα Δημοκρατίας διαφάνειας και λογοδοσίας εν τέλει. Γιατί η υγεία μας κοστίζει πολύ, αναπόφευκτα θα χρειαστούμε όλοι το σύστημα υγείας και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι βιώσιμο, λειτουργικό, αποδοτικό και φιλικό προς τους πολίτες στο μέλλον».

 

Οι συνέπειες των δεδομένων υγείας σε ασθενείς και στο σύστημα υγείας

Σίγουρα η πρόσφατη πανδημία έχει ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγείας και έχει δείξει με έναν εμφατικό τρόπο ότι όντως τα δεδομένα μπορούν σε μεγάλο βαθμό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αποτελεσματικές παρεμβάσεις τόσο στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας, όσο και στο πεδίο του συστήματος υγείας, που είναι δύο διακριτά αντικείμενα, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριόπουλος. Επεσήμανε ωστόσο, ότι τα δεδομένα υγείας, έχουν σημαντικές αλυσιδωτές συνέπειες, καταρχήν στους ίδιους τους ασθενείς. «Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στις εκβάσεις της υγείας των ασθενών. Επίσης μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους υγείας, με την έννοια ότι μπορεί να βελτιστοποιήσει πράγματα στην κλινική πρακτική. Το τρίτο βασικό θέμα που θα οδηγήσει σε μία βελτίωση στο σύστημα υγείας, μέσα από τη χρήση των. δεδομένων έχει να κάνει με την παραγωγή νέας γνώσης. Τα δεδομένα είναι το κλειδί της έρευνας και συνεπώς και το κλειδί για την παραγωγή νέας γνώσης. Υπάρχει μία σειρά από συνιστώσες της επίδοσης του συστήματος υγείας, ξεκινώντας με την ποιότητα, την παροχή, τη χρηματοδότηση, την ίδια τη διακυβέρνηση του συστήματος υγείας, τα οποία επίσης μπορούν να βελτιωθούν με τη χρήση δεδομένων. Κατά τη γνώμη μου ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σημαίνει και αυταπόδεικτα και γραμμικά ότι οδηγεί στη συλλογή και την καταγραφή δεδομένων. Είναι άλλο πράγμα ο ψηφιακός μετασχηματισμός που έχει ήδη επιτευχθεί, και άλλο πράγμα η συλλογή και ανάλυση δεδομένων».