ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Κανένα θέμα αύξησης του αριθμού των αδειών των φαρμακείων

Κανένα θέμα αύξησης του αριθμού των αδειών των φαρμακείων

Άμεση αντίδραση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε να επιλυθεί το ζήτημα που στάθηκε αφορμή να μπει στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, άρθρο που αλλάζει τα ισχύοντα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείων.

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Μία προσωρινή αναστάτωση φαίνεται πως δημιούργησε άρθρο που αφορά τα φαρμακεία στο Νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (4-18 Ιουλίου) το Υπουργείο Υγείας με τίτλο: «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» με το οποίο γίνεται προσπάθεια η πολιτεία να ολοκληρώσει την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην χώρα μας, η οποία ξεκίνησε με τον ν. 2716/1999 (Α΄96) «περί ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας» και παραμένει έκτοτε σε εκκρεμότητα.

Το θέμα για τους φαρμακοποιούς δημιούργησε το Άρθρο 67 που προβλέπει την κατ’ εξαίρεση χορήγηση δεύτερης άδειας λειτουργίας φαρμακείου, σε δημοτικές κοινότητες που έχουν τουλάχιστον 1500 κατοίκους, με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία άδεια λειτουργίας φαρμακείου χορηγείται σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 1000 κατοίκων.

Το Υπουργείο Υγείας προσπάθησε με το εν λόγω άρθρο να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε  εξαιτίας της ανεπαρκούς λειτουργίας του Φαρμακείου στις Καρυές του Αγίου Όρους, το οποίο παρέμεινε κλειστό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ ακόμη κι όταν άνοιξε, αδυνατούσε να εξυπηρετεί τους περίπου 2000 μοναχούς τους 2500 εργαζομένους και τους περισσότερους από 200.000 επισκέπτες του Αγίου όρους σε ετήσια βάση, και αυτό διότι αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, όταν έλαβε γνώση του εν λόγω άρθρου, σύμφωνα με πληροφορίες του DailyPharmaNews, παρενέβη άμεσα με σχετική επιστολή προς τον κ. Γεωργιάδη, διαμαρτυρόμενο για το θέμα αυτό. Μετά τη σχετική επίσκεψη του Προέδρου του ΠΦΣ κ. Απόστολου Βαλτά στον Υπουργό Υγείας και όταν δόθηκαν οι διευκρινήσεις για τους λόγους κατάθεσης του σχετικού άρθρου, αποφασίστηκε από τον κ. Γεωργιάδη να αποσυρθεί και ταυτόχρονα να αναληφθεί άμεσα πρωτοβουλία επίλυσης του προβλήματος ώστε οι μοναχοί, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες του Αγίου Όρους να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη φαρμακευτική τους περίθαλψη.