ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το ΣτΕ δικαιώνει τους φαρμακοποιούς ακυρώνοντας ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείου

Το ΣτΕ δικαιώνει τους φαρμακοποιούς ακυρώνοντας ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείου

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Δικαίωση των φαρμακοποιών αποτελεί η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να κάνει δεκτή την αίτηση ακυρώσεως του 
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (καθώς και αντιστοίχων των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Θεσσαλονίκης) κατά της υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 αποφάσεως των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου», κρίνοντας ότι οι προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείων μπορούν να ρυθμιστούν μόνο με Προεδρικό Διάταγμα ή νόμο και όχι με Υπουργική Απόφαση.

Η ακυρωθείσα κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) προέβλεπε, μεταξύ των άλλων, ότι μπορούσαν να ιδρυθούν φαρμακεία από μη αδειούχους φαρμακοποιούς, υποχρεωτικά υπό εταιρική μορφή (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης), αρκεί ένα μέλος να είναι φαρμακοποιός και να έχει μετοχικό μερίδιο 20%.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, το οποίο δεν χρειάστηκε καν να προχωρήσει στην ουσία της υπόθεσης ούτε στα άλλα επιχειρήματα που προέβαλαν οι Σύλλογοι, θέματα άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, λειτουργίας φαρμακείου και δεοντολογίας φαρμακοποιών δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης υπουργικής απόφασης, πολύ περισσότερο όταν ο νόμος 4336/2015 δεν παρέχει την προβλεπόμενη ειδική εξουσιοδότηση. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της καταργηθείσας υπουργικής απόφασης μπορεί να περιληφθεί σε Προεδρικό Διάταγμα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Ηλία Δημηρέλλο σε σχετικό νομικό σημείωμα «είναι πλέον βέβαιο ότι στην περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας επιχειρήσει να επαναφέρει τις ρυθμίσεις που προέβλεπε η ακυρωθείσα ΚΥΑ, ακόμη και με Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα, οι πράξεις και αποφάσεις που θα εκδοθούν κατ’ εφαρμογήν των νέων ρυθμίσεων, θα καταπέσουν εκ νέου ενώπιον του ΣτΕ, καθώς είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και το ενωσιακό κεκτημένο».

Και αυτό γιατί «Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις από 19.5.2009 αποφάσεις του (συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-171/07 και C-172/07, καθώς υπόθεση C-531/06), απεδέχθη μεταξύ άλλων ότι “η διατήρηση του καθεστώτος ιδιοκτησίας/λειτουργίας των φαρμακείων αποκλειστικά στα χέρια των φαρμακοποιών είναι δικαιολογημένη και λειτουργεί ευεργετικά για τους πολίτες και τα εθνικά συστήματα υγείας”.  

Πόσω μάλλον όταν αφενός μεν ιδιοκτήτες των φαρμακείων είναι μόνο οι φαρμακοποιοί σε Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σλοβενία, αφετέρου δε σε καμία χώρα όπου επεβλήθη πλήρης απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού των φαρμακείων δεν μειώθηκαν οι τιμές των φαρμάκων και των ειδών που πωλούνται στα φαρμακεία, αλλά αντιθέτως στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυξήθηκαν».

 

Έκθετη η κυβέρνηση για τον τρόπο που νομοθετεί

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκου Θεοδοσιάδη ο οποίος καταγγέλλει το γεγονός ότι οι κυβερνώντες κυβερνώντες νομοθετούν πρόχειρα εξυπηρετώντας συμφέροντα χωρίς να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

«Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί πλήρη δικαίωση των όσων υποστηρίξαμε από την πρώτη μέρα που υπογράφτηκε η επίμαχη υπουργική απόφαση. Οι κυβερνώντες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να νομοθετούν στο πόδι εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα που βλάπτουν σοβαρά τη δημόσια υγεία», δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος που παρέστη στην εκδίκαση της υπόθεσης για λογαριασμό του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Νικόλαος Τσιάντος επισημαίνει ότι «με την απόφαση αυτή φαίνεται ότι το ΣτΕ αποδέχτηκε τα συνταγματικής τάξεως επιχειρήματα του ΦΣΘ ότι τέτοιες ρυθμίσεις που αφορούν στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος των φαρμακοποιών δεν μπορούν να γίνονται με υπουργική απόφαση. Πάγια θέση του ΣτΕ είναι ότι πρέπει να γίνονται μόνο με νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα. Νιώθουμε απόλυτα δικαιωμένοι».