ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης των ρευματοπαθών για να είναι ανταγωνιστικοί επαγγελματικά

Πρόγραμμα εκπαίδευσης των ρευματοπαθών για να είναι ανταγωνιστικοί επαγγελματικά

Η Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.), στο πλαίσιο της επανεκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων με ρευματικά νοσήματα σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας και τη Joint Group ΚοινΣΕπ, προγραμματίζει την εκπαίδευση και ενίσχυση των ρευματοπαθών σε θέματα εργασίας.

 

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επαγγελματική ενδυνάμωση των ρευματοπαθών στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής Αγοράς σε θέματα εργασίας. Τα πρώτα 20 άτομα θα εκπαιδευτούν σε βασικές δεξιότητες που αφορούν:

 • Digital Marketing & branding
 • Digital Strategy & Planning
 • Social Media Strategy
 • SEO
 • Digital Content
 • Social Media advertising
 • Email & Mobile Marketing
 • Digital Selling Skills
 • SEM

 

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α στοχεύει, με αυτήν τη δράση, στην επίτευξη των παρακάτω:

 • Επανεκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με ρευματικά νοσήματα, όταν πρέπει να αλλάξουν το είδος της εργασίας τους.
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργοδοτών
 • Ενίσχυση των νόμων που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα των ρευματοπαθών
 • Επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και πρόσβασης στην υγεία

 

Το κόστος για την Οικονομία από τα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα

 

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού  Αγώνα ( ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) στην πρόσφατη εργασία της, που παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συλλόγων  Ασθενών με χρόνια ρευματομυοσκελετικά νοσήματα, ανέδειξε ότι τα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα κοστίζουν όσο μια ενδεχόμενη ανάπτυξη.

Η εργασία ανέδειξε τις παραμέτρους που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία όπως το τεράστιο κοινωνικό-οικονομικό κόστος και αυτό είναι κυρίως σε συντάξεις αναπηρίας, επιδόματα και χαμένη παραγωγικότητα. Το κόστος των επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχεται σε 300 δις ευρώ το χρόνο, το οποίο αντιστοιχεί στο 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του κόστους, αναφέρουμε ότι η ανάπτυξη στα ευρωπαϊκά κράτη τη χρονιά που πέρασε ήταν στο 2,4% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Συνεπώς, τα ρευματικά και μυοσκελετικά νοσήματα κοστίζουν όσο μια ενδεχόμενη ανάπτυξη.

 

Στην Ευρώπη, μόνο 44 εκατομμύρια εργαζομένων έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της εργασίας και των ρευματικών και μυοσκελετικών παθήσεων, ενώ το 1/5 των αναπηριών παγκοσμίως οφείλεται σε αυτά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, το 60% των μόνιμων απουσιών από την εργασία να οφείλεται σε ανάλογες παθήσεις.