ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Να συνεχιστεί η λειτουργία των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας δεσμεύτηκε το υπουργείο Υγείας

Να συνεχιστεί η λειτουργία των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας δεσμεύτηκε το υπουργείο Υγείας

Οι εκπρόσωποι των Προγραμμάτων θα υποβάλουν άμεσα σχέδιο νέας προγραμματικής σύμβασης

Με στόχο να δοθεί οριστική λύση στο θεσμικό πρόβλημα των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΠΠΑ), που λειτουργούν με τη συνεργασία του ΑΠΘ και την εποπτεία του ΟΚΑΝΑ, μέσω του οποίου και χρηματοδοτούνται, πραγματοποιήθηκε χτες στο υπουργείο Υγείας συνάντηση μεταξύ του υπουργού, Α. Ξανθού, του αν. γενικού Γραμματέα, Στ. Βαρδαρού, του προέδρου του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ, Ευ. Καφετζόπουλου, του επιστημονικού υπευθύνου των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας (ΠΠΑ), Φ. Ζαφειρίδη και του συντονιστή προγραμμάτων των ΠΠΑ, Σ. Λαϊνά. 

Για θεσμικό πρόβλημα των ΠΠΑ –το οποίο είχε επισημανθεί ως εκκρεμότητα εδώ και πολλούς μήνες– πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου ήταν η διευθέτησή του –όπως επιβεβαιώθηκε και στη συνάντηση– ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότησή τους αλλά και η λειτουργία τους, που εξυπηρετεί ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως τα εξαρτημένα άτομα.

Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΚΑΝΑ και οι εκπρόσωποι των Προγραμμάτων δεσμεύτηκαν ότι θα υποβάλουν άμεσα σχέδιο νέας προγραμματικής σύμβασης που θα ενσωματώνει τις υποδείξεις του υπουργείου και θα διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότησή τους και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Τι είναι  το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., το οποίο λειτουργεί από το 2001 στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 στη Σητεία, από το τέλος του 2012 στα Χανιά και από το 2015 στη Λάρισα, με τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.

Το πρόγραμμα αποτελεί τη μοναδική κρατική πρόταση στη χώρα, που τοποθετεί στο επίκεντρο του τρόπου λειτουργίας του τη φιλοσοφία και τις πρακτικές αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας στο πεδίο των εξαρτήσεων. Ο τρόπος λειτουργίας του Προγράμματος έχει δομηθεί γύρω από τις αρχές, που επικρατούν διεθνώς, οι οποίες αφορούν την μακρόχρονη και εξατομικευμένη υποστήριξη της πορείας απεξάρτησης με άξονα τις αρχές της αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας.

 

Σε κάθε Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας λειτουργεί ολοκληρωμένο Ανοικτό Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Χρηστών Ψυχοτρόπων Ουσιών και Μελών Οικογενειών Χρηστών.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης είτε από παράνομες (ναρκωτικά), είτε νόμιμες (αλκοόλ) ψυχοτρόπες ουσίες, ενώ στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης υποστηρίζονται και άνθρωποι, που έχουν πρόβλημα εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια. Δεν υπάρχουν λίστες αναμονής και οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι δωρεάν.