ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Ημερίδα για το GDPR στην Τομέα της Υγείας

Ημερίδα για το GDPR στην Τομέα της Υγείας

Ημερίδα με θέμα «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR στον Τομέα της Υγείας», συνδιοργάνωσαν η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας (ΕΚΑΕ) και η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (ΠΕΙΜΧΑ) την Τρίτη 20 Μαρτίου στην Αθήνα.

Tην αναγκαιότητα της προετοιμασίας της συμμόρφωσης των μελών τους για το GDPR σε συνδυασμό με το σύνολο των υποχρεώσεων των μονάδων τους και την δύσκολη οικονομική συγκύρια τόνισαν oι εκπρόσωποι των Ενώσεων κ.κ. Σαραφιανός Γρηγόρης, (Προέδρος ΔΣ της ΠΕΙΚ), Βιρβίλης Χρήστος (Προέδρος ΔΣ της ΕΚΑΕ)  & Τουρκαντώνης Αλέξανδρος (Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΠΕΙΜΧΑ).

Την Ημερίδα συντόνισε ο κ. Κλεόβουλος Αλεξιάδης, Μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και  βασικοί ομιλητές της Ημερίδας ήταν οι κύριοι Νικολινάκος, Αγγούρης Ρωμούδης, της SIGMASOFT ΑΕ και οι κυρίες Χατζοπούλου, Governance Manager, Information Security Highest Specialist της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ και Ράσση, Senior Consultant της Alpha Plan Consultants.

Ο κ. Νικόλαος Νικολακάκος, Νομικός Σύμβουλος σε Νομική εταιρία, μίλησε για το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την οργάνωση και προετοιμασία που απαιτείται για την πλήρη συμμόρφωση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, απαντώντας στην συνέχεια ερωτήσεις νομικού ενδιαφέροντος σχετικά με τις κυρώσεις που επιφέρουν παραβιάσεις του Κανονισμού.

Ο κ. Γεώργιος Αγγούρης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ., επικεντρώθηκε στην Ομιλία του στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των Πληροφοριακών συστημάτων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παρουσίασε συνοπτικά τις πρωτοβουλίες που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ώστε να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μάϊου.

Ο κ. Φώτης Ρωμούδης, Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσα από την παρουσίασή του, ανέλυσε εργαλεία & απλές λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στους παρόχους υπηρεσιών υγείας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και τα «ευαίσθητα»  δεδομένα των ασθενών και του προσωπικού τους.

Η κα Αργυρώ Χατζοπούλου, Governance Manager, Information Security Highest Specialist διεθνούς αεροπορικής εταιρείας, παρουσίασε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Κανονισμού με έμφαση στη σημασία της ενημέρωσης & της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού των μονάδων Υγείας.

Τέλος η κα Κωνσταντίνα Ράσση, Senior Consultant εταιρείας συμβούλων ανέπτυξε τον κρίσιμο και σημαντικό ρόλο του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO), τις ευθύνες που φέρει ο συγκεκριμένος ρόλος αλλά και την αναγκαιότητά του στους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν περισσότερα από 100 στελέχη οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής Υπηρεσιών Υγείας,  εκπρόσωποι του Τύπου και επαγγελματίες Υγείας.