ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Και τα φαρμακεία στα προγράμματα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ

Και τα φαρμακεία στα προγράμματα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Και τα Φαρμακεία εντάσσονται στα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο ΟΑΕΔ μετά από σχετικό έγγραφο που απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κατόπιν σχετικής εισήγησης του μέλους του ΔΣ του ΠΦΣ κ. Στέλιου Καλογερόπουλου.

Με αφορμή την έναρξη διαφόρων προγραμμάτων ενίσχυσης της Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ μέσω ΕΣΠΑ, ο ΠΦΣ ζήτησε «όπως συμπεριληφθούν στις δικαιούμενες επιχειρήσεις και τα Φαρμακεία τα οποία λόγω των διαμορφούμενων συνθηκών έχουν ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού» σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό καταπολεμάται η ανεργία ειδικά στον κλάδο των Φαρμακοποιών όπου πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να κλείσουν τα φαρμακεία τους λόγω οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις. 

Στην απάντησή του ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τον ΠΦΣ για την αποδοχή του αιτήματός του σημειώνοντας ότι «τα Φαρμακεία, είτε ως ατομικές επιχειρήσεις είτε ως νομικά πρόσωπα π.χ. Ο.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κλπ εντάσσονται στα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης (Ν.Θ.Ε.) με την επιχορήγηση της πρόσληψης εγγεγραμμένων ανέργων από το μητρώο του ΟΑΕΔ, είτε συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) είτε χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους π.χ. προϋπολογισμός ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής που ορίζονται στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή τις Υπουργικές Αποφάσεις αντίστοιχα. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ήδη οντότητες (φαρμακεία) έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα και μη προγράμματα προώθησης της απασχόλησης που κατάρτισε και υλοποίησε ο ΟΑΕΔ τις προηγούμενες δεκαετίες».