ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Εισάγωγη κλειστών προυπολογισμών κατά θεραπευτική κατηγορία... Ένα ακόμη λάθος σύμφωνα με το PhRMA Innovation Forum

Εισάγωγη κλειστών προυπολογισμών κατά θεραπευτική κατηγορία... Ένα ακόμη λάθος σύμφωνα με το PhRMA Innovation Forum

Εν μέσω φημών και διαρροών για την θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία από το Υπουργείο Υγείας, το PhRMA Innovation Forum  με δελτίο τύπου που απέστειλε σήμερα τάσσεται θεσμικά κατά της συγκεκριμένης διαφαινόμενης  παρέμβασης επισημαίνοντας και υπενθυμίζοντας ότι ένας ανεπαρκής προϋπολογισμός δεν έχει κανένα νόημα να επιμεριστεί σε ακόμη μικρότερους διότι δεν θα λύσει το πρόβλημα της ανεπάρκειας των πόρων, απλά θα το συντηρήσει και θα το μεγεθύνει.

 

Δελτίου Τύπου

 

Εισαγωγή Κλειστών Προϋπολογισμών. Aς αποφύγουμε ένα ακόμα λάθος

 

Δεδομένης μιας συζήτησης και διαχεόμενης πληροφόρησης σχετικά με διαφαινόμενες παρεμβάσεις στο χώρο του φαρμάκου μέσω της εισαγωγής κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία, το PhRMA Innovation Forum θεσμικά επισημαίνει, προσδιορίζει και υπενθυμίζει τις παρακάτω βασικές αρχές:

 

  • Είναι κοινά αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του φαρμάκου ότι ο υπάρχων φαρμακευτικός προϋπολογισμός δεν είναι αρκετός για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας, με τη φαρμακευτική βιομηχανία να συνεισφέρει με επιστροφές άνω του 1δις €. Το να επιμεριστεί αυτός ο ανεπαρκήςΚλειστός Προϋπολογισμός σε μικρότερους προϋπολογισμούς ανά Θεραπευτική Κατηγορία, δεν λύνει το πρόβλημα της ανεπάρκειας πόρων, αντιθέτως το συντηρεί και το μεγεθύνει.

 

  • Η θέσπιση Κλειστών Προϋπολογισμών ανά Θεραπευτική Κατηγορία, δεν θα συμβάλει στη μείωση της Υπέρβασης της Φαρμακευτικής Δαπάνης η οποία αποτελούσεμνημονιακή υποχρέωση. Αντ’ αυτού, οι αρχές θα πρέπει να στραφούν σε μέτρα ορθολογικής διαχείρισης της ζήτησης και όχι σε τεχνικές επιμερισμού και απόκρυψης της σημαντικής υπέρβασης.

 

  • Δεν μπορεί να υλοποιηθεί Κλειστός Προϋπολογισμός χωρίς μια ολιστική προσέγγιση και συνολικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Διατρέχουμε τον κίνδυνο να ακυρωθούν στην πράξη οι εύστοχες παρεμβάσεις όπως η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας(HTA)και η εφαρμογή Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων. Κατά συνέπεια, τί νόημα έχει να εγκριθεί ένα νέο φάρμακο από το φορέα HTA όταν το νέο αυτό φάρμακο στο πλαίσια ενός κλειστού προϋπολογισμού θα επιβαρύνεται με επιπλέον clawback;

 

  • Για τον προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών φαρμακευτικής κάλυψης των Ελλήνων Ασθενών απαιτείται σοβαρή, τεκμηριωμένη και επιστημονική προσέγγιση,η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν επιδημιολογικά και δημογραφικά δεδομένα (π.χ. γήρανση πληθυσμού, προσδόκιμο ζωής), σε συνδυασμό με την εκτίμηση του προφίλ υγείας των Ελλήνων ασθενών καθώς και συνυπολογισμό άλλων παραγόντων. Με ποια στοιχεία και ποια κριτήρια καθορίζεται το ύψος αυτών των Προϋπολογισμών και στα πλαίσια ποιας διαφανούς διαδικασίας;

 

  • Η Πολιτείαοφείλει να στραφεί σε μια ορθολογική προσέγγιση και εκτίμηση των πραγματικών αναγκών, με αφετηρία τη θέσπιση του Μητρώου Ασθενών μέσω του οποίου θα καταγράφονται τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και οι αντίστοιχες εκβάσεις. 

 

Η σοβαρότητα του θέματος απαιτεί την απομάκρυνση από επιφανειακές και αυστηρά λογιστικές προσεγγίσεις. Επιμερίζοντας τον ήδη εξαιρετικά ανεπαρκή Φαρμακευτικό Προϋπολογισμό σε πολλούς μικρότερους, κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί αναβάλλοντας την επίλυσή του  θέματος για την  οποία απαιτείται γενναιότητα από όλους μας.

 

####

 

Σχετικά με το PhRMA Innovation Forum (PIF)

Το PhRMA Innovation Forum (PIF) εκπροσωπεί 23 ηγέτιδες εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες συνεργάζονται με απώτερο σκοπό την κάλυψη των ιατρικών αναγκών Ελλήνων ασθενών, ώστε να τους βοηθήσουν να έχουν μία μακρόχρονη, υγιή και παραγωγική ζωή.

Οι εταιρείες μέλη του PIF αντιπροσωπεύουν το 60% της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς και την πλειονότητα των εγχώριων επενδύσεων σε διεθνείς κλινικές μελέτες με πάνω από €90 εκατομμύρια σε επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, απασχολώντας 3.000 υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες.

Το κοινό μας όραμα είναι να χρησιμοποιήσουμε την παγκόσμια εμπειρία μας και να εξασφαλίσουμε ότι οι Έλληνες ασθενείς θα έχουν επαρκή και έγκαιρη πρόσβαση στη θεραπεία που χρειάζονται.

Η δέσμευσή μας είναι να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός δίκαιου, δημοκρατικού, διαφανούς, σταθερού και βιώσιμου συστήματος υγείας, που παράλληλα θα επιβραβεύει την καινοτομία.