ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Έκθεση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών (FIP): «Επενδύστε στον φαρμακοποιό για να βελτιώσετε την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα»

Έκθεση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών (FIP): «Επενδύστε στον φαρμακοποιό για να βελτιώσετε την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα»

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Μια νέα έκθεση υποστηρίζει ότι οι φαρμακοποιοί μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας του φαρμάκου, προβλημάτων  που αφήνουν τους ανθρώπους σε πολλές χώρες χωρίς πρόσβαση σε βασικά φάρμακα που σώζουν ζωές - αλλά ότι γι’ αυτό απαιτούνται επενδύσεις για την ενίσχυση αυτού του ρόλου τους.

Η έκθεση της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP), με τίτλο «Φαρμακοποιοί στην αλυσίδα εφοδιασμού: Ο ρόλος του ειδικού των φαρμάκων στην εξασφάλιση ποιότητας και διαθεσιμότητας», εξετάζει το ρόλο που παίζουν οι φαρμακοποιοί για τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας του φαρμάκου σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού εισοδήματος χώρες.

Ο Ulf Janzon, συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας της FIP για τους φαρμακοποιούς στην αλυσίδα εφοδιασμού, δήλωσε: «Στην έκθεση αναγνωρίζονται διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας των συστημάτων προμήθειας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για συζήτηση, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η έκθεση δεν αποσκοπεί στο να περιγράψει ένα ενιαίο πρότυπο σύστημα, αλλά μάλλον, επιδιώκει να τονίσει ότι όλα τα συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική παροχή ποιοτικών φαρμάκων. Εφιστά επίσης την προσοχή στην επίδραση της παγκοσμιοποίησης στην αλυσίδα εφοδιασμού, η οποία προσθέτει πολυπλοκότητα στη διασφάλιση κατάλληλων ποσοτήτων ποιοτικών φαρμάκων».

Προκειμένου να βοηθηθεί η διαφύλαξη της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας φαρμάκων, οι φαρμακοποιοί απαιτείται να έχουν κατάρτιση σε περιοχές όπου δεν καλύπτεται από την εκπαίδευσή τους, αναφέρει η FIP. Ο κ. Janzon σχολίασε ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μαθήματα ηγεσίας, διαχείρισης και logistics.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την έκθεση