ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θετικά αποτελέσματα θεραπείας σε εφήβους με ανεπαρκώς ελεγχόμενη μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα σε μελέτη Φάσης 3

Θετικά αποτελέσματα θεραπείας σε εφήβους με ανεπαρκώς ελεγχόμενη μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα σε μελέτη Φάσης 3

Πιλοτική κλινική μελέτη Φάσης 3 αξιολόγησε το Dupilumab για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδα σε εφήβους (ηλικίας 12-17 ετών) και πέτυχε τα πρωτεύοντα και βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία της.

Κατά την κλινική μελέτη, το Dupilumab ως μονοθεραπεία βελτίωσε σημαντικά τα επίπεδα της συνολικής βαρύτητας της νόσου, της κάθαρσης του δέρματος, του κνησμού καθώς και ορισμένους δείκτες ποιότητας ζωής που σχετίζονται με την υγεία. Το Dupilumab αποτελεί την πρώτη και μοναδική βιολογική θεραπεία που παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών.

 

«Το Dupilumab αναστέλλει τη σηματοδότηση των κυτοκινών IL-4 και IL-13, που φαίνεται να είναι βασικός παράγοντας πρόκλησης της φλεγμονώδους αντίδρασης τύπου 2», δήλωσε ο George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., President και Chief Scientific Officer της Regeneron. «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη διερεύνηση των δυνατοτήτων του Dupilumab για τη θεραπεία νόσων που χαρακτηρίζονται από την εκδήλωση φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η ατοπική δερματίτιδα, το άσθμα, η ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα, οι ρινικοί πολύποδες, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η τροφική αλλεργία».

 

Οι ασθενείς που έλαβαν Dupilumab παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη βαρύτητα της νόσου τη 16η εβδομάδα

 

Τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν το ποσοστό των ασθενών που πέτυχε βαθμολογία 0 (καθαρό δέρμα) ή 1 (σχεδόν καθαρό) στην κλίμακα IGA (Investigator’s Global Assessment/ Συνολική Αξιολόγηση από τον Ερευνητή)  και βελτίωση κατά 75% με βάση τον δείκτη EASI [(Eczema Area and Severity Index/Δείκτης Έκτασης και Βαρύτητας του Εκζέματος – EASI-75, συμπρωτεύον καταληκτικό σημείο εκτός ΗΠΑ)] κατά τη 16η εβδομάδα. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

 

  • Το 24% των ασθενών που έλαβαν βάσει σωματικού βάρους δόση του Dupilumab κάθε δεύτερη εβδομάδα (200 mg ή 300 mg) και το 18% των ασθενών που έλαβαν σταθερή δόση του Dupilumab κάθε τέταρτη εβδομάδα (300 mg) πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο –καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (βαθμολογία IGA 0 ή 1)– σε σύγκριση με το 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p μικρότερο από 0,0001 και p=0,0007, αντίστοιχα).
  • Το 41,5% των ασθενών που έλαβαν Dupilumab κάθε δεύτερη εβδομάδα και το 38% των ασθενών που έλαβαν Dupilumab κάθε τέταρτη εβδομάδα πέτυχαν 75% ή υψηλότερη βελτίωση βάσει του δείκτη EASI (EASI-75) σε σύγκριση με το 8% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p μικρότερο από 0,0001).
  • Παρατηρήθηκε βελτίωση κατά 66% στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν Dupilumab κάθε δεύτερη εβδομάδα και βελτίωση κατά 65% στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν Dupilumab κάθε τέταρτη εβδομάδα όσον αφορά στη μέση ποσοστιαία μεταβολή από την έναρξη της μελέτης στη βαθμολογία EASI σε σύγκριση με βελτίωση κατά 24% στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p μικρότερο από 0,0001).
  • Παρατηρήθηκε βελτίωση κατά 48% στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν Dupilumab κάθε δεύτερη εβδομάδα και βελτίωση κατά 45,5% στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν Dupilumab κάθε τέταρτη εβδομάδα όσον αφορά στη μέση ποσοστιαία μεταβολή από την έναρξη της μελέτης με βάση την αριθμητική κλίμακα μέτρησης του κνησμού (NRS) σε σύγκριση με βελτίωση κατά 19% στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (p μικρότερο από 0,0001).

 

«Οι υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές για τους έφηβους ασθενείς όπως τα τοπικά κορτικοστεροειδή, τα από του στόματος στεροειδή και τα μη στεροειδή ανοσοκατασταλτικά,  ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές παρενέργειες», δήλωσε ο Elias Zerhouni, M.D., President, Global R&D της Sanofi. «Συνεχίζουμε να διερευνούμε τον ρόλο που διαδραματίζει το Dupilumab στη στόχευση της φλεγμονώδους αντίδρασης Τύπου 2 ως υποκείμενης αιτίας της ατοπικής δερματίτιδας προκειμένου να προσφέρουμε στους εφήβους, ορισμένοι εκ των οποίων ζουν με αυτή την ασθένεια όλη τους τη ζωή, μία θεραπεία που δεν θα θεραπεύει μόνο τα συμπτώματά τους».

 

Το προφίλ ασφάλειας του Dupilumab ήταν συμβατό με το αντίστοιχο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ασθενείς

 

Κατά την περίοδο θεραπείας διάρκειας 16 εβδομάδων, το συνολικό ποσοστό των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν συγκρίσιμο ανάμεσα στις ομάδες θεραπείας με Dupilumab και την ομάδα θεραπείας με εικονικό φάρμακο (72% για το Dupilumab κάθε δεύτερη εβδομάδα, 64% για το Dupilumab κάθε τέταρτη εβδομάδα και 69% για το εικονικό φάρμακο). Δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή συμβάντα που οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας σε καμία από τις δύο ομάδες θεραπείας με  Dupilumab.

 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε υψηλότερο ποσοστό στη θεραπεία με Dupilumab ήταν αντιδράσεις στο σημείο έγχυσης (8,5% για το Dupilumab κάθε δεύτερη εβδομάδα, 6% για το Dupilumab κάθε τέταρτη εβδομάδα σε σύγκριση με 3,5% για το εικονικό φάρμακο) και επιπεφυκίτιδα (10% για το Dupilumab κάθε δεύτερη εβδομάδα, 11% για το Dupilumab κάθε τέταρτη εβδομάδα σε σύγκριση με 5% για το εικονικό φάρμακο). Οι λοιμώξεις του δέρματος ήταν αριθμητικά λιγότερες στις ομάδες θεραπείας με Dupilumab (11% για το Dupilumab κάθε δεύτερη εβδομάδα, 13% για το Dupilumab κάθε τέταρτη εβδομάδα σε σύγκριση με 20% για το εικονικό φάρμακο).

 

Λεπτομερή αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη κλινική μελέτη θα παρουσιαστούν σε επερχόμενο ιατρικό συνέδριο. Αυτά τα δεδομένα θα κατατεθούν στις ρυθμιστικές αρχές στη διάρκεια του έτους. Το 2016, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ χαρακτήρισε το Dupilumab ως Σημαντική Καινοτόμο Θεραπεία (Breakthrough Therapy designation) για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής  (ασθενείς ηλικίας 12 έως 17 ετών) και της σοβαρής (ασθενείς ηλικίας 6 μηνών έως 11 ετών) ατοπικής δερματίτιδας.

 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Dupilumab στον πληθυσμό έφηβων ασθενών με ατοπική δερματίτιδα δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως από καμία ρυθμιστική αρχή.

 

Το Dupilumab

Το Dupilumab έχει λάβει έγκριση στις ΗΠΑ για τη θεραπεία ενηλίκων με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα των οποίων η νόσος δεν ελέγχεται επαρκώς με συνταγογραφούμενες θεραπείες που εφαρμόζονται τοπικά στο δέρμα ή στους οποίους οι συγκεκριμένες τοπικές θεραπείες δεν ενδείκνυνται. Το Dupilumab έχει επίσης λάβει έγκριση για χρήση σε ορισμένους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα σε μια σειρά από άλλες χώρες, όπως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Dupilumab στον πληθυσμό των εφήβων ασθενών με ατοπική δερματίτιδα δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως από καμία ρυθμιστική αρχή.

 

Επιπλέον, η δυνητική χρήση του Dupilumab για τη θεραπεία ορισμένων ενηλίκων και εφήβων με ανεπαρκώς ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση από τις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης χρήσης δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως από καμία ρυθμιστική αρχή.